×

Mozart vs. Salieri: hát így!
Peter Schaeffer: Amadeus
vmr 2014.06.27

Háromévente elő szokták venni Peter Shaffer siker­darab­ját, hiszen a cím­sze­replő és a zenei körítés minden­képp el szokta vinni a hátán az elő­adást. Az Orlai Pro­duk­ció ennél töb­bet nyújt: Szik­szai Rémusz ren­dező az összes szí­nészt reme­kel­teti, így a Mozart vs. Salieri pár­viadal­ban csöp­pet sem mellé­kes kérdés, hogy vég­tére mit vagy kit is szol­gál a művé­szet.
Tovább

A revizor Csodaországban
Vígszínházi Gogol-bemutató
vmr 2014.01.21

Bodó Viktor vizuális érzékenysége és gegekre való fogé­konysága újra bizo­nyított. A revizor azonban nemcsak őt és a Szputnyikot dicséri, hanem a Víg­színház veze­tőségét, társu­latát is, hiszen az itt meg­szokott­nál egy fokkal harsá­nyabb színre­vitel mellett az évad eddigi legbát­rabban aktua­lizáló elő­adása kapott helyet a nagy­színpadon: csak nehogy letiltsa egy revizor.
Tovább

Vizesedő Székely-trilógia
Bányavíz a Szkénében
vmr 2013.11.08

Sokat dicsért szerző, egy sikeres trilógia har­madik darabja, bevált színre­vivők, tabu­döntö­getés. A Bánya­víznél minden adott ahhoz, hogy bitang erős anyagot kapjon a néző, mégis mintha fel lenne vizezve eme értékes nedű: Székely Csaba gyom­rokat kímélő tála­lásban.
Tovább

Mert ítélünk és ítéltetünk
Katona József Színház: A végítélet napja
vmr 2013.10.31

Ödön von Horváth idejében egy vonat­baleset még kétség­kívül nagyobb szen­záció volt, mint ma, ami­kor minden tize­dik hír vala­milyen szeren­csétlen­ségről szól. Egy kataszt­rófa azon­ban most is hasonló kérdé­seket vet fel: Hogyan for­dul­hat át egy ember meg­íté­lése pilla­natok alatt? Lehet a ba­nális tra­gikus? Kinek a fele­lős­sége egy em­beri mulasz­tás? Bagossy László érvé­nyes végíté­lete a Kato­nában.
Tovább

Szexi Mikulás szüzet szüntet
Spirit Színház: A szűz, a sóher, a Mikulás és a többiek
vmr 2013.10.19

Idősödő férjet felszar­vazó fiatalka fele­ség, drogo­kat sem meg­vető csábító és meleg barátja, sikam­lós poénok: Divinyi Réka ötletes Mandra­góra-át­irata azt ígéri, hogy a ma nézője is jól fog szóra­kozni a törté­neten, mely a maga korá­ban nem nélkü­lözte a tanul­ságokat. De egy kis hiszé­kenység nem árt ahhoz, hogy elége­dettek legyünk az elő­adással.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben