Képzőművészet

Mély VÍZIÓ, nem csak jó úszóknak!

Finisszázs után. Bondor Csilla VÍZIÓ című tárlatáról
Silye Szilvia
2015. március 12. csütörtök

Medencében vagyunk, a víz­felszín fölöt­tünk, de még nyir­ko­sak sem leszünk. Meg­érint­jük a vizet, és a kezünk száraz marad. Szem­lé­lünk egy tár­gyat, s azon­nal elve­szítjük addig jól mű­ködő tér­érzé­künket.

Képzőművészet

Teátrálitás portréra hangolva

Erwin Olaf: Körhinta
Sütő Róbert
2015. március 3. kedd

A holland sztárfoto­gráfus és kísér­leti filmes, Erwin Olaf forma­bontó stílu­sának láto­ga­tókra gyako­rolt lehen­gerlő hatá­sáról tett tanú­bizony­ságot a művész első át­fogó magyar­országi kiállí­tása a debre­ceni MODEM-ben 2014. október 26. – 2015. február 1. között.

Képzőművészet

Reagáló művészet

Interjú Birkás Ákossal
Sütő Róbert
2015. február 20. péntek

Birkás Ákos jó néhány évti­zedes mű­vészi pályája tudatos, éles fordu­latok lán­co­lata. Első debre­ceni kiállítá­sának a MODEM Modern és Kortárs Művé­szeti Köz­pont adott otthont. A Festő dolga című tár­latán kala­uzolt körbe ben­nünket, mesélve fordu­latok­ról, alka­tokról, körül­mé­nyekről.

Képzőművészet

#physicalcommunication

Bátori Zsolt – Észrevétlen című kiállítása
Nagypál István
2015. február 7. szombat

2015. február 6-án Tóth Balázs Zoltán fotótörténész, fotográfus nyitotta meg az Artus Kortárs Művészeti Studiójában Bátori Zsolt fotográfus, egyetemi docens (Műegyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék; MOME) Észrevétlen című kiállítását.

Képzőművészet

„Az élet az ilyen magányos műfaj”

Beszélgetés Benkő Lillával
Fazekas Ildikó
2015. február 3. kedd

Fehér falak, sok nyers fa felület – a pol­cok és a fal­nak támasz­tott képek hátul­jából kiló­gó ék­rá­mák, zöld nö­vé­nyek az ablak­ban, könnyen gör­dít­hető asz­tal és szék, a fürdő­szoba csepp kádja fölött rög­tön­zött fest­mény­tá­roló. Ilyen Benkő Lilla mű­ter­me, ahol fest és mel­let­te tanít, ilyen izga­tot­tan átren­de­ző­dő tér­ben be­szél­getünk jelen­tések­ről, réte­gek­ről, álmok­ról és okta­tásról.

Képzőművészet

Ősz a Ludwigban

Tolvaly Ernő retrospektív kiállítás a Ludwig Múzeumban
Horányi Anna
2014. november 26. szerda

Vörös és mélynarancs, fabarna és szürkés őszi tájat idéző színei nem az elmúlás kez­detét jut­tatják eszünkbe, hanem az utolsó „színre-lépést”, a még inten­zív, opti­mizmust sugárzó erőt; ezzel az ősz olyan arcát mutatja fel Tolvaly Ernő tárlata, amely segít át- vagy túlélni az évszak más, szürkébb, kilátás­tala­nabb idő­szakait is.