×

Hogy unokáink is lássák
Milčo Mančevski: Anyák
Gláser Diána 2012.01.19

Nem fogadta széles körű érdek­lődés az Anyák című mace­dón film premi­erjét. Talán nem meg­lepő ez egy olyan mű ese­tében, amely távol áll a multi­plexes igé­nyek kira­kati szép­ségé­től, és amely­nek célja a való­ság auten­tikus ábrá­zolá­sa meg­oldá­sok nélkül, „hogy gyerme­keink, uno­káink is emlé­kezzenek”.
Tovább

Himnusz az Élethez
Terrence Malick: Az élet fája
Szövényi-Lux Balázs 2012.01.10

Bizonyos képek napokig kerin­genek majd bennünk. Bár nem hibát­lan, de így is párat­lan alkotás. Azt gon­dolom, nem ilyen­kor kell a jelzők­kel finom­kodni. Az élet fája az év leg­komo­lyabb és leg­jobb filmje.
Tovább

„Tragikus” vázlatok
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája
Szövényi-Lux Balázs 2012.01.02

Tragikusak, abban a kivéte­lesen pozi­tív érte­lemben, hogy a Janko­vics Marcell által meg­álmo­dott képek magu­kban hor­doz­zák Madách Imre művé­nek igazi tragé­diáját és magasz­tos­ságát. Csak azt a váz­latos­ságot, csak azt tud­nám feledni…
Tovább

Hová tart a pénzlabda?
Benett Miller: Pénzcsináló
Rédai Gergely 2012.01.02

Már a film félidejében egyre nyugtalanítóbban mozgolódott bennem a kérdés, hogy vajon mit akarhatnak ezzel a filmmel? Minden erőfeszítésem és nyitottságom ellenére ez a kérdőjel az utolsó képkocka után is megmaradt, sőt újabbak sorakoztak mellé.
Tovább

Ez gonzo?
Bruce Robinson: Rumnapló
Varga Viktor 2011.12.27

A mozi készítői tulajdon­képpen egy lagy­matag cselek­mény­szálra fűztek fel semmit­mondó jelene­teket. A filmet több jegyében is az – átvitt érte­lemben vett – olcsó­ság jellemzi. A poénok sok­szor egy gyen­gébb roman­tikus víg­játék közön­séges­ségével vetek­szenek.
Tovább

Párhuzamos életrajzok
Sofi Oksanen: Tisztogatás
Kovács Natália 2011.12.27

Két nő, két generáció, mégis kísértetiesen hasonlít sorsuk. Mintha egyik élet ismételné a másikat. Két nő, akik férfiaknak kiszolgáltatva elvesztették minden tisztaságukat és büszkeségüket, s akik testüket áldozták egy jobb jövő reményében – mindhiába.
Tovább

Egy magyar irodalom van
Nagy Zoltán 2011.12.27

Pomogáts Béla sorozata abszolút hiánypótló munka, amely minden szempont­ból hasznos a magyar iro­dalom és iro­dalom­törté­net szem­pont­jából. Néze­teivel és mód­szerei­vel lehet egyet­érteni vagy vitat­kozni, ám mégis egy­fajta alap­követ ad a további épít­kezéshez.
Tovább

Jó fiú, rossz kislány
Schalk Endre Kornél 2011.12.18

Túlzás lenne azt állítani, hogy Céline Sciamma filmje után a néző úgy támolyog ki a moziból, hogy azt sem tudja, fiú-e vagy lány. Az viszont valószínű, hogy a főszereplő gyermekszínész nemét jó néhányan nem tudnák helyesen megtippelni a Tomboy megtekintése után.
Tovább

A Mester és Párizs
Woody Allen: Éjfélkor Párizsban
Szövényi-Lux Balázs 2011.12.12

Az Éjfélkor Párizsban talán nem az a film, amit széles közönségnek lehetne ajánlani, mint ahogy a legtöbb Woody Allen-filmet sem. Ám a rendező talán legszebb, legigényesebb alkotása az új évezredből, mely elgondolkoztat, megnevettet, és jókedvre derít.
Tovább

Intellektuális túlburjánzás Párizsban
Woody Allen: Éjfél Párizsban
Varga Viktor 2011.12.12

Barcelona (Vicky Cristina Barcelona) és London (Férfit látok álmaidban) után most Párizst választotta Woody Allen legújabb filmje, az Éjfél Párizsban helyszínéül. Azt is tudjuk, hogy a romantikus nagyváros-sorozat következő állomása Róma lesz. De a kérdés most az, hogy mi történt Párizsban?
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben