×

Alternatív békaemberek
Szimler Bálint: Balaton Method
Vincze-Bába Gabriella 2015.04.06

Friss zenék, ütős vizuális megol­dások, finom irónia, no és persze a Bala­ton. Kell ennél több a biztos siker­hez? El lehet-e ron­tani bármit is, ha ilyen össze­tevők­kel gazdál­kodik egy film? Simán. Szimler Bálint és Rév Marcell azon­ban ezúttal sem hibá­zott.
Tovább

Genezis
Huszárik Zoltán: Elégia
Vincze-Bába Gabriella 2015.03.27

Éppen ötven éve, hogy Huszárik Zoltán ren­dező és Tóth János ope­ratőr közös munká­jából meg­szüle­tett első magyar film­versünk, az Elégia (1965). A magyar kísér­leti filmes szcé­nát bemu­tató soro­zatunk­ban most kivéte­lesen nem egy kortárs mozgó­képre, hanem erre – a hazai kísér­leti film gene­zisét jelentő – alko­tásra irá­nyítjuk a figyel­met.
Tovább

Zümmögő lények hétfőre
Vedres Ági: Természetes képeslapok
Vincze-Bába Gabriella 2015.02.02

A film és a természet egyszerű motívu­mai­nak a talál­ko­zása hoz­hat-e még bármi jelen­tőset a mé­dium­nak? Fel tudjuk-e venni a ver­senyt a lefil­mezett termé­szetre való rácso­dálko­zás­ban az ős­filmek korá­nak közön­ségé­vel? A magyar kísér­leti filmes szcé­nát feltér­ké­pező új soro­za­tunkban első­ként Vedres Ági egy rövid, könnyen befo­gad­ható ter­mé­szet­etűd­jét mu­tatjuk be.
Tovább

Napfény, hús és celluloid
Lichter Péter: Rimbaud
Vincze-Bába Gabriella 2014.06.15

A Rimbaud, amely az idén a kísérleti film kategóriában elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját, igazi vizuális és intellektuális csobbanást jelent a nyári hőségben.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben