×

Idilli súlytalanság
Babiczky Tibor: Kivilágított ég
Mohácsi Balázs 2015.12.31

A Kivilágított ég, Babiczky Tibor új kötete szép. Sajnos azon­ban nem állítja kihívás elé, nem is szem­besíti sem­mivel az olva­sót. Pon­to­sab­ban: amit tétként fel­mutat, nem különö­seb­ben nagy vállalás.
Tovább

Szép horzsolások
Csider István Zoltán: Rendrakás
Mohácsi Balázs 2015.12.03

Csider István Zoltán első kötetét, a Rend­rakást minde­nek­előtt az anya elvesz­tését és egy (vagy több) pár­kap­csolat fel­bom­lását fel­dol­gozó versek alkot­ják. A Rend­rakás felejtés­munka. A téma tekinte­tében azt mond­hatjuk, illesz­kedik a csa­ládi-pár­kap­cso­lati trau­mákra figyel­mező kor­társi ten­den­ciákba.
Tovább

Tragikus direktség
Beck Tamás köteteiről
Mohácsi Balázs 2015.10.09

Az újabb kortárs költészet fel­tűnő ten­den­ciája a ha­son­lat­poé­tika. Úgy látom, Beck is szán­dé­ko­san hasz­nálja igen sűrűn a ha­son­lat alak­zatát, azon­ban ezek funk­ciójuk szerint külön­böznek azok­tól a hason­latoktól, amelyek arcélt köl­csö­nöz­nek szer­ző­jüknek, s tudatos látás­módot, poé­tikát felté­te­leznek.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben