×

Játékos vidámság
Kiss Judit Ágnes: Szörnyszomszéd
Kolozsi Orsolya 2015.07.22

A weöresi hagyomá­nyokat foly­tató kötet nagy erénye könnyed­ségében és vidám­ságában rejlik – nem akar didak­tikus, nagy témá­kat eről­tetni a gyere­kekre, s ha mégis komo­lyabb terepre téved, akkor azt nagyon fino­man, minden­féle direkt­ség nélkül teszi. Fülbe­mászó, ritmu­sos kis versei az esti fel­olva­sások, mondó­ká­zások ked­ven­ceivé vál­hatnak.
Tovább

Kezdetben vala a futball
Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából
Kolozsi Orsolya 2015.06.01

Foci és fizika, foci és űruta­zás, foci és kultu­rális iden­titás, foci és törté­nelem, foci és vallás, minden, de minden össze­függ itt a foci­val, vagy ha nem, Gazdag József tesz róla, hogy össze­függjön.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben