×

A megtörhető Keménység
Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról
Eőri Brigitta 2015.01.13

Kemény Zsigmond közírói munkás­sága és politikai publi­ciszti­kája is érde­kes és új szem­pon­tokat adhat az élet­mű tanul­mányo­zá­sá­hoz. Habár csak egy angol nyelvű munka szere­pel a kötet­ben, a tanul­mányok együt­tesen bizo­nyítják, hogy Kemény művé­szete nem­zet­közi szín­vonalú.
Tovább

A haikuk ellenállása és teremtése
Markó Béla: Fűszál a sziklán
Eőri Brigitta 2014.08.26

Markó Béla haikukat tartal­mazó harma­dik és egyben záró­kötete a 2010-es Út a hegyek közt és 2012-es Boldog Sziszü­phosz után. Mind­három kötetet a csíksze­redai Bookart adta ki., ezzel lezárul egy kor­szak, egy költői ciklus, amely három­szor kilenc­ven­kilenc haikut jelent.
Tovább

Savba mártott versek
G. István László: Választóvíz
Eőri Brigitta 2012.03.19

A cím a salét­rom­sav kímé­letlen anya­gára utal, amely az ötvö­zetek­től el­választ­ja és kinyer­hető­vé teszi az ara­nyat: elvont síkon ért­hetjük úgy, hogy a válasz­tóvíz az olvasó fejé­ben kell legyen ahhoz, hogy el­vá­lassza a szavak salak­ját azok lénye­gétől – s határt vonjon idé­zett és idé­ző között.
Tovább

Visszabontás
Markó Béla: Visszabontás
Eőri Brigitta 2011.09.26

A kötetre átfogóan jellemző a meglévő érték féltése: Markó Bélának a kert nem csupán az életet, az újrakezdést jelenti, hanem a figyelmeztetést is az elmúlásra, a pillanatnyiságra. A kert az a hely, ami megmutatja a kezdetet és a véget.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben