×

Egymásra találni a káoszban
Interjú Jéger Zsomborral
Bajnóczi Mónika 2017.06.19

A Jupiter holdja egy orvos és egy menekült fiú különös barátságának története: kölcsönösen egymásra utalva keresik a megváltást egy kaotikus világban. „Rá kellene döbbenni, hogy nem az egymásnak feszülés és a nyerészkedés, hanem a harmónia megteremtése a közös érdek” – fogalmazott a fiút alakító színész, Jéger Zsombor, akivel forgatási élményeiről és jövőbeli terveiről beszélgettünk.
Tovább

Vissza a természethez
Mia Hansen-Løve: Az eljövendő napok
Bajnóczi Mónika 2016.11.08

Mia Hansen-Løve Ezüst Medve-díjas új filmjében egy filozófiatanárnő próbálja összerakni egyik pillanatról a másikra darabokra hullott életét, dacára annak, hogy szerinte negyven felett a nők már szemetesbe valók.
Tovább

Bazi nagy spanyol parti
Álex de la Iglesia: Micsoda spanyol éjszaka!
Bajnóczi Mónika 2016.08.11

A hazájában sztárként körülrajongott Álex de la Iglesia új vígjátékában egy tévéstúdió kulisszái mögé pillanthatunk be, ahol a fergeteges szilveszteri műsor felvételét szakmai féltékenység, családi viszályok és megmagyarázhatatlan balesetek zavarják meg.
Tovább

Tükör által közhelyesen
Mads Matthiesen: A modell
Bajnóczi Mónika 2016.06.23

A Teddy mackó rendező­jének új film­jében egy fel­tö­rekvő cím­lap­lány járja végig az önmeg­való­sítás rögös útját a divat fővá­ro­sának kifu­tóin. Mads Matthiesen mesé­jében szen­vedély, intrika, árulás, de leg­főképp klisék szövik át a mo­dellek vilá­gát – a fel­szí­nes karak­terek nem­igen tudnak újat mondani.
Tovább

Szemérmetlen szépség
Barbato–Bailey: Mapplethorpe: Look at the Pictures
Bajnóczi Mónika 2016.06.15

Robert Mapplethorpe, a botrá­nyairól elhíre­sült ame­rikai fotós idén lenne het­ven­éves. Hogy ki is volt való­jában, és hogyan legiti­málta a fotográ­fiában az explicit ábrá­zolást, arra az évfor­duló apro­póján készült Mapple­thorpe: Look at the Pictures doku­men­tum­film próbál választ adni.
Tovább

A dizájn javítja az életminőséget
Beszélgetés Fülöp Józseffel
Bajnóczi Mónika 2016.06.08

A közelmúlt fesztivál­sikerei miatt a figye­lem közép­pont­jába került a MOME Ani­má­ciós Tan­széke. Fülöp József rektor­ral az ered­mények mellett arról beszél­gettünk, hogyan tudja az egye­tem mene­dzselni és piac­ké­pessé for­málni a hall­gatók mun­káit, hogyan ösz­tönzi egyéni hang­juk meg­talá­lását.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben