×

Agylapteregetés
Agylap és Puha képek – Könyv Kata kiállítása a Tolnay Szalonban
Tóth Béla István 2016 // 01. 08

Könyv Kata a fiatal képző­művész nemze­dék méltán figye­lemre méltó alakja, akit első­sor­ban mint festőt tart szá­mon a szakma, noha grafi­kusi minő­ségé­ben is karak­teres alko­tások fűződ­nek a nevé­hez. Leg­újabb kiállí­tásán ezt az oldalát ismer­hetjük meg tüze­teseb­ben.
Tovább

Programsorozat

Párbeszédek a valóság sokoldalúságáról

Bővebben

Verseny

Kreatív irodalmi verseny középiskolás csapatok számára

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

A Kortárs novemberi számából ajánljuk

Zsolnai György: Terrakotta magány

Vilcsek Béla: A vers legyen velünk (Turczi István 60 éve)

Sturm István: Kemsei István / 40 év – 40 könyv. Válogatott bírálatok

Csuday Csaba Felülnézet (Kertész Imre: A néző – Feljegyzések 1991–2001)

Bővebben