Nincs időd elolvasni? Vedd fel az olvasólistádra, és térj vissza a cikkhez később!

Az oldalon sütiket használunk a jobb működésért. Az olvasólista a sütik törléséig tárolja a mentett cikkeket.

OK
Olvasólista

Áttetszések

(vers)

2014.10.15 — Szerző: Serestély Zalán

KO Szép rovatunkban fiatal, nemrég publi­káló, vala­mint egy-két kötettel rendel­kező költők, írók szöve­geit közöl­jük. Első­ként az Áttet­szések című ver­set olvas­hatják, melynek szer­zője, Seres­tély Zalán, aki első köte­tét idén jelen­tette meg Felté­teles átkelés címmel a Fiatal Írók Szövet­sége és az Erdélyi Híradó Kiadó kiadá­sában.

KO Szép rovatunkban fiatal, nemrég publikáló, valamint egy-két kötettel rendelkező költők, írók szövegeit közöljük. Elsőként az Áttetszések című verset olvashatják, melynek szerzője, Serestély Zalán, aki első kötetét idén jelentette meg Feltételes átkelés címmel a Fiatal Írók Szövetsége és az Erdélyi Híradó Kiadó kiadásában.

Serestély Zalán

Áttetszések


ha érkezel is
hátrálsz
mintha tested
leárnyékolt tája
először találna
rád
bensőséges és horzsolt
még lépésnyit
hordod
mint vadak
perzselt hús
szagát

száradás a hangod
kivékonyodott éveiden
csak ez
tetszik át
csak a hang
a hús
a kényszer
egy oroszkék
Ararát

a sötétében mennyi fény
törés
és apadás
idők
s az időkben
benne
– bár
nem viszony ez sem
tévelygés csak
vonatkozás –
te –
a hegy
ami apad
– a víz
és amiben
– a sötét

a föllazult mélyben
önvizét nyeli a tó
előbb
csak szomj
aztán már
éhség
és gége
rendre
a halandóság –
körmök
sarokbőr
kéreg
s ami még látásba süllyed –
a szem
repedést hordasz
szárazra ki –
szomjat
éhínséget
zajos semmiséged

1988-ban született Kézdivásárhelyen. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán, magyar-finn szakon szerzett diplomát 2010-ben. 2012 őszétől a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola hallgatója, Jorge Luis Borges életművének etikai és társadalomfilozófiai vonatkozásait kutatja. Jelenleg Kolozsváron él. 2011 és 2012 között Communitas-, 2012-ben Gion Nándor-, 2013-ban Soós Kálmán-ösztöndíjas. Feltételes átkelés című verseskötete az Erdélyi Híradó, illetve a Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában jelent meg 2014-ben.


További cikkek