Nincs időd elolvasni? Vedd fel az olvasólistádra, és térj vissza a cikkhez később!

Az oldalon sütiket használunk a jobb működésért. Az olvasólista a sütik törléséig tárolja a mentett cikkeket.

OK
Olvasólista

Színes, összhangzattani metszet

Térey János: Moll

2014.02.14 — Szerző: Pataky Adrienn

A Moll egy a vers határait fesze­gető, hetero­gén kötet. S nemcsak műfa­jilag az, keve­rednek benne a köz­életi és magán­életi versek, a külön­böző korok, zenei, képi uta­lások és nyelvi szintek. Össze­ér benne a kultúra, a mito­lógia, a popkul­túra és a 21. szá­zadi realitás.

„Szikével metszeni ki az esetet
A történetből”
(Köztisztaság tér)

Térey János kilencedik verseskötete, a Moll a szerző elmúlt hat évének verseit tartalmazza. Az 1991-es Szétszóratás óta Térey több mint egy tucat könyvvel a háta mögött, sokféle műfajban kipróbálta már magát, de gyakran visszatér a költészet megszólalási lehetőségeihez. A Moll alapvetően verseskötet, de heterogén, feszegeti a vers határait. Az előző verses munka, az újjáírt Szétszóratás (2011) nyelvmegújításának hatása fellelhető a Moll verseiben is. Az átdolgozás finom, precíz folyamata, a szócserék és a szöveg modernizálása a Moll verseinek születésével egy időben zajlott. Érezhető ezeken a szövegeken is a letisztultság, a Moll megállásra, gondolkodásra, olykor többszöri olvasásra késztet.

A Moll a következő ciklusokra tagolódik: a Magyar menyasszony, A fehér ember, A vigasztalhatatlan, a Gyöngédség-projektum és az Interjú Atheával, mindegyik tíz-tizenöt verset tartalmaz. Ez az öt ciklus olyan, mint egy zenei darab öt tétele, amely felütésként a James Ensor szponzora voltam, támogattam a nemes szorongást című verssel indul. Az első ciklus, a Magyar menyasszony „táj- és közérzeti versek” gyűjteménye Térey meghatározása szerint. Itt szerepel a Köztisztaság tér vagy a már jól ismert Magyar közöny (felelet Kemény Búcsúlevelére), amely a közéleti-közérzeti költészet körül kialakult vita egyik kiinduló gócpontja volt. E versek szerepeltek az Édes hazám. Kortárs közéleti versek antológiában is. A Köztisztaság tér alanya „mindegy-földön gázol”, és „Haláltalajon, melyen bármi megterem”: az Ady-féle elvadult táj kifordítása ez.

A többi ciklus talán kevésbé közérzeti-közéleti témájú, mindegyik kicsit más szűrővel tekint a világra. A fehér ember a nyugati civilizáció sajátosságait, A vigasztalhatatlan a világ felborult rendjét, a Gyöngédség-projektum és az Interjú Athenával pedig főként a művészetet és a nőt teszi tárgyává, ám az általános közhangulat, olykor a felháborodás, olykor a közöny több vers alaphangulatára rányomja a bélyegét.

A kötet címe, a Moll egy zenei rendszerre utal, amely a dúrral szemben szinte mindig a búskomorságot, a szelíd, ám borongós hangulatot képviseli; a moll hangsor, hangnem vagy akkord sosem olyan élénk, harsány és vidám, mint a dúr. Ha tetszik, a dúr Mozart, a moll pedig Beethoven, legalábbis Térey kötetében. Maga a mottó is egy zenei utalás: – Proust A fogoly lány című művéből idézett részlet mellett a másik mottó – Beethoven Op. 132-es, A-moll vonósnégyesének harmadik tétele (Molto adagio). Ezt így jellemezte Térey a Moll Mixtape című, a kötethez készült zenei összeállításában: „A szorongásnak sose találkoztam ilyen káprázatos erejű ábrázolásával, gondoltam régebben. Pedig valójában hálaima gyógyulásért, égi kegy és önsajnálat. A Vermeer-kvartettel hallgattam legtöbbször.” Az egész kötet hangütése ehhez a beethoveni mollhoz mérhető, cseppet sem lágyuló vagy finomkodó, sokkal inkább határozott és kemény. És súlyos. Az alaphangulat a válság tudatában lévő, de az ellen tenni nem tudó, gondolkodó ember hangulata, a szorongás már a legelső verssel elkezdődik (James Ensor szponzora voltam, támogattam a nemes szorongást). James Ensor egyébként belga expresszionista festő, képein különféle maszkos alakok, csontvázak és egyéb furcsa figurák láthatóak, általában egy fiktív, karneváli hangulatú, haláltáncot idéző világban.E zenei listán Beethovenen kívül még tizenkét track szerepel, az ajánlott zenék között ott van Mozart, a Rammstein és a Depeche Mode, vagy éppen Kylie Minogue egy dala (Slow) is, utóbbiról és egy uszodáról szól a Lassúság című vers: „S ahol egy szőke díva klipjét / Forgatták később, a lassúságról szólt”. A popkultúra ikonikus figurái és a könnyűzene több versnek is témát ad: „Nem volt kevély, csak kamasz: Fiatal Popsztár. […] Te a Pop Négere voltál, és nem egyéb, […] Imponáltál, mint a Popzene Nótás Kedvű Cigánya, / A Könnyűfém Nehezéke:” (Búcsú a Poptól), „Ami szól, ami szól: révületes rock.” (Arcátlanul), s olykor a komolyzene bizonyos fajtáinak kritikája is megszólal: „Egyik este elhegedülték nekik / Az O sole miót (Uramisten!…) a Garibaldi tér / Egyik kocsmájában.” (Bevallás).

A borító hátoldalán is találunk még magyarázatot a mollra: „Simogatásokkal stigmatizálva / A porcelán arcélek. Pátosz kell, berekesztő, / Hősi, sötét, beethoveni c-moll, / Távlat kell, fölkarcolni a jégpályát, s egymást / Simogatásokkal stigmatizálni” – ami egy részlet a Gyöngédség-projektum című versből. Fellelhetjük a könyvben a moll különféle változatait, a moll skála három típusa közül Térey a természetes mollt, azaz eol skálát emlegeti, például itt: „Fülében a hazautak eol hangsora” (Az Istennek nem).

A zene mindemellett összefonódik a tánccal: a borítón Boczkó Tamás fotója szerepel, amely a Frenák Pál Társulat k.Rush táncelőadásán készült: a látomásszerű road movie-ban Isadora Duncan, Jim Morrison, Marilyn Monroe, Paul Newman és Janis Joplin találkozása elevenedik meg. A kép egyfajta önfeledt szabadságot szimbolizál, központi motívumával, a Cadillackel, amely magának a darabnak is központi tárgya, e körül alakulnak az emberi viszonyok. A hangulat kissé komor, a borító kékségéből kibukkanó autó és az emberek távoliak, idegenként hatnak, ahogy épp tovasuhannak a képből, annak is a legalsó szegletéből, s mindezt a moll betűi előtt. A könyv alsó részén szerepel a kötet címe és az autó, míg legfelül a költő neve. Furcsa tipográfiai elrendezés, ugyanis a borító több mint egyharmada szinte üresen marad középen, a kékség jellemzi. Ez mintha azt sugallná, hogy megvan a keret, de nem az a lényeg, hanem az egyszerű, kék háttér, amely mögé kell látnunk.

A szaglás, a szagok és illatok is gyakran leírói a hangulatoknak: „A fattyú színe vörös, / Pinceszagú a ruhája” (Idegentest), „Benzingőz érzéki szaga terjengett” (Első éjjel a nagyvárosban), „Lehelete kénes volt, a pupillája / Óriás, obszidián-fekete” (A jelenés), „A levegőben friss mosások illata” (Bevallás). S előfordulnak szinesztéziák is: „Mikor a levegő mandulaízű. / A holdvilágos filozófia / Otthon van itt, s kopár az otthona” (Északi oldal). Az érzékszervek szerepe tehát felerősödik ebben a kötetben, a hallás, a szaglás és a látás, a színek leírása nélkülözhetetlen: „A színdinamika fontos” – jelenti ki Térey a Vénusz a passzívházban című versben. A színek közül a fekete, fehér, vörös, zöld és arany színek lesznek jellemzői a kötetnek, természetesen a kék mellett, amely a borítót is jellemzi. A borító kékjén kívül még sokféle kék szerepel a kötetben: türkiz tópart, elíziumi kék Víz, metálkék Honda, zsidókék szem, kékes bőr, azúrkék stb.

A Moll tehát az a kötet, amely az érzékszervekre, főként a látásra és hallásra próbál koncentrálni, mindemellett keverednek benne a műfajok, a korok és a szóhasználat. Itt megfér egy versben a polietilén zacskó és Mozart, Apollón és a Süddeutsche Zeitung, vagy épp „Vénusz a passzívházában léböjtöt tart”, s egy instant kávé így készül el: „Forró vizet eresztesz / A kávéporra: csomós szigetekként / Úszkálnak benne a barnálló, / Föloldatlan instanciák. […] Lassan vegyülnek el a folyadékkal, / Nehézkesen lényegülnek át” (Persona).

A Moll bár játékos, egyáltalán nem könnyed, inkább elmélkedésre késztetve mutatja be a világ válságát. A Fauna című vers azzal zárja a kötetet, hogy az ábrázolt város elpusztul, és lassan majd visszahódítja a természet: „A kertben, ahonnét kiűzetve a kertészek végleg – / Hallani mindent, ami növekszik.” Bárhogy is, a Mollnak lehet „Érezni világvégisége ritka súlyát” (Propaganda).

Térey János, Moll, Libri, Budapest, 2013.

Pontszám: 9/10

További cikkek