×

Agylapteregetés
Agylap és Puha képek – Könyv Kata kiállítása a Tolnay Szalonban
Tóth Béla István 2016.01.08

Könyv Kata a fiatal képző­művész nemze­dék méltán figye­lemre méltó alakja, akit első­sor­ban mint festőt tart szá­mon a szakma, noha grafi­kusi minő­ségé­ben is karak­teres alko­tások fűződ­nek a nevé­hez. Leg­újabb kiállí­tásán ezt az oldalát ismer­hetjük meg tüze­teseb­ben.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben