×

Menedékház a Havason
Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése
Szentpály Miklós 2014.09.08

Áprily Lajos és Reményik Sándor két homlok­egye­nest külön­böző költői alkat: míg előb­bire a játé­kos­ság, zenei­ség volt jel­lemző, utóbbi a gon­dolati lírában alko­tott nagyot. Bár habi­tusuk a hét­köz­napi élet­ben is külön­bözött, a leg­inkább egy jól meg­kom­ponált levél­re­gényre hason­lító, bő húsz éven át tartó leve­lezé­sük mégis azt mu­tatja, komoly, el­mé­lyült barát­ságban álltak egy­mással.
Tovább

A Szembenéző Oroszlánok festője
Szilágyi János György: A tenger fölött
Szentpály Miklós 2012.07.02

A Boreadák Harpyiákat üldöz­nek a tenger fölött, hogy meg­védjék Phineust, a jóst, aki a látás helyett a hosszú életet válasz­totta, magára vonva a meg­sértett Héliosz haragját. Efféle törté­netek bonta­koznak ki Szilágyi János György műelem­zései­ből, aki sorra veszi a Mediter­ráneum három nagy kultú­rájá­nak túl­nyomó­részt magyar­országi vonat­kozá­sú tárgyi lelet­anyagát.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben