×

Várnak a szabadtéri mozik!
Nyáresti vetítések
Szabó Adrienn 2018.07.05

Újra itt a nyár és a szabadtérimozi-szezon! Szubjektív válogatásunkban most 5 olyan fővárosi kertmozit és vetítést ajánlunk, amit nem érdemes kihagyni.
Tovább

Mozizz a szabadban!
#kinehagyd
Szabó Adrienn 2017.08.08

Egyre népszerűbbek a kertmozikban, vízparti kivetítőkön, sőt újabban háztetőn, romkocsmák udvarán tartott filmvetítések. Nem csoda: a szabadtéri mozizás igazi varázslat, ami kiszakít a hétköznapok rutinjából. Ha az augusztusi balzsamos estéket szívesen összekötnéd egy fröccsözős szabadtéri filmnézéssel, akkor ne hagyd ki a következő vetítéseket!
Tovább

Mindenki máshogy akar emlékezni
Beszélgetés Török Ferenccel
Szabó Adrienn 2017.04.20

Török Ferenc új filmje, az 1945 vidéki magyar miliőben játszódik, ahol a kollektív felejtés határozza meg egy zárt közösség mindennapjait. A Berlinálén, Miamiban és a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon is közönségdíjat nyert alkotásról a rendezővel beszélgettünk.
Tovább

Identitások csatája
Park Chan-wook: A szobalány
Szabó Adrienn 2016.12.01

Park Chan-wook, a dél-koreai filmgyártás ikonja kultikussá vált bosszútrilógiája után (A bosszú ura, Oldboy, A bosszú asszonya) újabb revánsfilmmel jelentkezett. A szobalány erotikus thriller-melodráma: zseniális példája a zsánerismérveknek és -referenciáknak, miközben személyes művészetet teremt a filmes köznyelvből.
Tovább

Kannibálok a Vadnyugaton
S. Craig Zahler: Csontok és skalpok
Szabó Adrienn 2016.07.12

Forradalmi zsánerhibriddel megörvendeztetni a nagyközönséget nem egyszerű feladat, a műfaji klisék felmondásán túl a szórakoztatás is alapkövetelmény. A western-horror közel sem a legtipikusabb zsánerkeveredés, alighanem a Csontok és skalpok az első darab, amelyik sikerrel egyensúlyoz a két értékkomplexum között.
Tovább

Sirokkó a medencében
Luca Guadagnino: A Bigger Splash
Szabó Adrienn 2016.07.04

Ragyogó napfény, fülledt erotika, egzo­tikus tájak, rock and roll és pazar sze­rep­lő­gárda. A Bigger Splash a fel­sorol­tak alap­ján akár üde szín­foltja is le­hetne a nyári mozi­kíná­lat­nak, ám egy örök­zöld klasszi­kus remake-je­ként az elha­salás szinte borí­tékol­ható.
Tovább

Sóhajok filmje
Todd Haynes: Carol
Szabó Adrienn 2016.02.16

A Carol minden ízé­ben finom, precíz alko­tás, szinte meg­fogha­tatlan, mint a tárgya is: a szere­lem első látásra élmé­nyét pró­bálja meg­ra­gadni. Ehhez ké­pest szinte mel­lékes, hogy Todd Haynes filmje az ’50-es évek Ame­riká­jában ját­szódó lesz­bikus sze­relmi tör­ténet.
Tovább

Egyszerű dallamok
Paolo Sorrentino: Ifjúság
Szabó Adrienn 2015.12.23

A nagy szépséggel magasra tette a lécet Paolo Sorren­tino, így nem csoda, hogy Felli­nitől merí­tett ismét inspi­rációt, sőt legfris­sebb opusza újabb hom­mage a Mes­ternek. Míg előző munká­jában az elve­szett szép­séget kutatja, addig ebben a darab­jában az elfe­ledett, meg nem élt ifjú­ságot.
Tovább

A félsiker útján
John Edginton: Genesis – A siker útján
Szabó Adrienn 2015.05.26

A Genesis – A siker útján című doku­men­tum­film első­ként enged be­pillan­tást a zene­kar törté­ne­tébe úgy, hogy a klasszi­kus fel­llás összes tagja közre­műkö­dik a produk­cióban. John Edginton ren­dező válo­gatott archív anya­gok, interjú­részletek, video­klipek segéd­letével mu­tatja be, hogyan jutott el a legen­dás együt­tes a kezde­tektől a világ­hírnévig.
Tovább

Almodóvar bőrébe bújva
François Ozon: Az új barátnő
Szabó Adrienn 2015.03.25

A posztmodern film­rendezők gyakran játszanak szere­pet, azaz más alkotók iden­titását veszik fel. A francia François Ozon pályája töké­le­tesen pél­dázza ezt: ragyogó ízlés­sel választja ki, mikor melyik rende­zőtől merít inspi­rációt. Az új barátnő ese­tében a testi szen­ve­dély és a meg­zabo­lázha­tatlan vágy spanyol króni­kását, Almo­dóvart kopí­rozza.
Tovább

Macskaember, giganyúl, rókatündér
Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér
Szabó Adrienn 2015.02.24

A nyomozó után sokat kellett várni, hogy újabb igénye­sen szóra­koz­tató magyar filmre ülhes­sen be a közön­ség. Ujj Mé­száros Károly groteszk hu­morú mági­kus meséje, a Liza, a róka­tündér nem­csak vicces, de a thriller szál­nak köszön­hetően feszült is.
Tovább

Hőskomplexus
Clint Eastwood: Amerikai mesterlövész
Szabó Adrienn 2015.02.19

Clint Eastwood Oscar-váro­má­nyos háborús filmjé­ben az ame­rikai hadi­ten­geré­szet mester­lövé­szének, Chris Kyle-nak állít emlé­ket, miköz­ben vissza­térő témáját, a magá­nyos hős míto­szát aktua­lizálja. A film sokat ígér, de keve­set nyújt.
Tovább

Döglegyek a szemgödörben
Beszélgetés Réz Andrással
Szabó Adrienn 2015.02.16

A Müpamozi február 9-én indult leg­újabb soro­zata – Az igaz­ság pilla­natai. Fél évszázad spa­nyol filmjei – a spa­nyol film­művé­szet elmúlt ötven évé­nek film­termé­séből válo­gat. Ennek kap­csán beszél­get­tünk a film­klub házi­gazdá­jával, Réz And­rással.
Tovább

A legkisebb Sundance kölyök
Damien Chazelle: Whiplash
Szabó Adrienn 2015.02.05

A másodfilmes Damien Chazelle meg­mutatja, hogyan kell iga­zán ütős zenés mozit csi­nálni: dögös jazz, pergő mon­tázs és két kiváló szí­nész emeli kihagy­ha­tatlan alko­tássá a Whiplasht. A film tavaly bezse­belte a Sun­dance Film­fesz­tivál nagy­játék­filmes díját, és azóta is töret­lenül szere­pel a rangos fesz­tivál­listá­kon.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben