×

Te vagy te, ő meg ő
Így csajozz egy földönkívülivel
Szövényi-Lux Balázs 2018.05.14

Értjük, hogy a punkvilágról meg a földönkívüliekről szól John Cameron Mitchell abszurd-romantikus meséje, ám a tolakodóan provokatív elemek és az extrém műfajkeverés elfárasztják a nézőt. Aztán mégis megtörténik a lehetetlen: lelket melenget és könnyeket vált ki a film – avagy éljenek a szélsőséges érzelmek!
Tovább

A férfi mint idegen lény
Sofia Coppola: Csábítás
Szövényi-Lux Balázs 2017.09.11

Férfi és nő néz farkasszemet egymással az amerikai polgárháború kellős közepén. Pontosabban egyetlen férfi és megannyi nő. A Cannes-ban díjazott, Sofia Coppola rendezte Csábítás tele van titokkal, borzalommal, szépséggel. Emberi lényekkel.
Tovább

Egy kiengesztelődés története
François Ozon: Frantz
Szövényi-Lux Balázs 2017.05.18

Ha François Ozon helyett Michael Haneke rendezte volna ezt a fekete-fehér, első világháborús filmet, talán újabb remekmű születik. A francia rendező tisztességgel próbálkozott, ám a fekete-fehérrel nem tudott mit kezdeni.
Tovább

Kusturica a négyzeten
Emir Kusturica: Tejben vajban, szerelemben
Szövényi-Lux Balázs 2017.04.10

Emir Kusturica legújabb filmje, a Tejben vajban, szerelemben egy komoly művész komolytalan csapongása. A szerb rendező ezúttal minden rá jellemző elemet kontroll nélkül csúcsra járat, túlbeszél.
Tovább

Ruhák között a szellemek
Olivier Assayas: A stylist
Szövényi-Lux Balázs 2017.03.30

Olivier Assayas a mágikus realizmus világában kalandozik, szellemeket idéz, Kristen Stewart gyászol és nagyot játszik, mi meg hol már-már tapsolunk, hol gúnyosan felnevetünk. A stylist az ostobaság és a csodálatos határán egyensúlyoz, majd orra esik.
Tovább

Semmiben a lényeg
Jim Jarmusch: Paterson
Szövényi-Lux Balázs 2017.02.20

Nem képköltemény, nem vígjáték, nem is szerelmesfilm. A Paterson igazi Jim Jarmusch-darab: csendes, lassú, szinte cselekmény nélküli mozi, mégis megszólít.
Tovább

Merengés igazról és hamisról egy musical felett
Damien Chazelle: Kaliforniai álom
Szövényi-Lux Balázs 2017.01.02

A Kaliforniai álom kapcsán elmerenghetünk néhány igaz és néhány hamis állítás felett. És mielőtt leírjuk, hogy a film kiváló, először tisztázzuk: nem „ahhoz képest” az.
Tovább

Zseniális nyivákolás
Stephen Frears: Florence – A tökéletlen hang
Szövényi-Lux Balázs 2016.09.09

Minden idők legrosszabb énekesnőjének magánszámai garantáltan jókedvre derítenek, Meryl Streep pedig ismét zseniálisan játszik. Ennél nagyobb mosollyal aligha kezdődhetne az ősz – a tökéletlen hangú Florence megérkezett a mozikba.
Tovább

Szerelemzene
John Carney: Sing Street
Szövényi-Lux Balázs 2016.08.18

Augusztus közepére érkezett meg a mozikba a nyári filmszezon megmentője egy szerelmes kamaszfiú és amatőr zenekara kíséretében. A Sing Street John Carney talán legjobb zenés filmje.
Tovább

Megölheti Istent egy pedofil pap?
Tom McCartney: Spotlight – Egy nyomozás részletei
Szövényi-Lux Balázs 2016.02.18

Néhány bostoni újság­író nyomo­zásba kez­dett az ezred­for­du­lón, és kibo­rí­totta a kato­likus egy­ház szennyes­ládá­ját. Az ered­mény a meg­rázó igaz­ság – a tör­tén­tek alap­ján ké­szült film pedig 2015 egyik leg­jobb alko­tása lett: hívők­nek és nem hívők­nek egy­aránt ajánljuk.
Tovább

Steve Jobs három felvonásban
Danny Boyle: Steve Jobs
Szövényi-Lux Balázs 2016.01.18

Sorkin, Boyle, Fassbender, Winslet: fantasz­tikus alkotó­gárda vará­zsolja vászonra Steve Jobs karak­terét, világát és élete néhány szim­bolikus fellé­pését. Ínyenc dráma kez­dők­nek és hala­dóknak, inspirá­cióra szoru­lóknak és rajon­góknak, gép­zsenik­nek és film­szere­tőknek.
Tovább

Gyermekkorunk csillagos álmai
J.J. Abrams: Star Wars Az ébredő Erő
Szövényi-Lux Balázs 2015.12.18

Két dolgot megígérünk. Az első, hogy nem lövünk le sem­mit a cselek­ményből, a titok marad­jon a mozi­terembe zárva. A másik, hogy meg­írjuk, miért okoz csaló­dást a vadiúj Star Wars, de azt is, miért lett mégis majd­nem jó.
Tovább

A mexikói gitárzene rejtelmei
Denis Villeneuve: Sicario
Szövényi-Lux Balázs 2015.10.16

Denis Villeneuve legújabb kemény mozija, a Sicario a me­xikói drog­há­ború leg­mélyebb mocs­kába rántja a nézőt. Hulla­nak a fejek, borzo­lódnak az ideg­szálak, reme­kelnek a színé­szek, szépen szól a gitár is. De hol marad a meg­lepetés?
Tovább

Van élet a Marson!
Ridley Scott: Mentőexpedíció
Szövényi-Lux Balázs 2015.10.05

A Mentőexpedíció az Apolló 13 felemelő hangu­latát idézi, miközben a Szám­kive­tett humo­rát keveri a Minden oda­van izgal­maival. Ridley Scott ismét meg­rázta magát!
Tovább

Mr. Allen, a filozófiatanár
Woody Allen: Abszurd alak
Szövényi-Lux Balázs 2015.09.15

Woody Allen legújabb munkája nehéz morális dilemmákat feszeget, Joaquin Phoenix filozófiatanárként remekel, Emma Stone bájosan okoskodik, miközben levegőkönnyen elsuhan másfél óra… Lehet okunk panaszra?
Tovább

Fel kéne akasztani?
Jafar Panahi: Taxi Teherán
Szövényi-Lux Balázs 2015.07.20

A Berlinben Arany Medvét nyert Taxi Teherán olyan mozi, mely többet ér minden magas­röptű tole­rancia­beszéd­nél. Tömeg helyett arcokat, stig­mák helyett sor­sokat és vágya­kat mutat. Mind­ezt egyet­len taxi­ból szem­lélve, amolyan reality show formá­jában. Isten hozta Irán min­den­nap­jaiban!
Tovább

Hová tűnt a ló?
Thomas Vinterberg: Távol a világ zajától
Szövényi-Lux Balázs 2015.06.12

Valószínűleg Vinterberg kosztü­mös roman­tikája nem az „Itt a piros”-t sze­rette volna moder­nizálni „Itt a ló” kiadás­ban, ám hiába a szép törté­net és a nagy­szerű színészi játék, az alko­tás komoly tech­nikai hibá­kat vét, ezért a néző az eltűnt lovat keresi. Pedig ott sétál­nak a szerel­mesek.
Tovább

Egynyári finomság
Lasse Hallström: Az élet ízei
Szövényi-Lux Balázs 2014.08.18

Provence, gasztronómia, egzo­tikus indiai család, hagyo­mányos francia madame, rivali­zálás, roman­tikus falucska, szép képek, finom ízek, szere­lem: Az élet ízei klasszi­kus egy­nyári mozi, és gasztro. Pedig egy­nyári filmet nem is olyan könnyű készí­teni, kell hozzá egy jó recept.
Tovább

Lélekzene és szinkronkatasztrófa
John Carney: Szerelemre hangszerelve
Szövényi-Lux Balázs 2014.07.24

Akik látták (vagy nem látták) az Egyszer című zenés ír filmet, most meg­néz­hetik drágább, csillo­góbb és han­gosabb ver­zióját. Meg­lepő, milyen jól­esik másod­jára is, milyen jól mű­ködik a klasszi­kus recept. Pedig a magyar fordí­tás ren­desen a film ellen dol­gozik.
Tovább

A halál előtti végtelen
Csillagainkban a hiba
Szövényi-Lux Balázs 2014.06.10

Hazel Grace 16 éves, és meg fog halni. Augus­tus Waters 17, és talán még nem fog meg­halni. Talál­koznak egy temp­lomban, a Jézus Leg­szen­tebb Szívé­ben tartott támasz­csopor­tos foglal­kozá­son. Beszél­getnek. Tet­szenek egy­más­nak. Tetsze­nek nekünk is. Em­berek. Iga­ziak.
Tovább

Giccshercegnő
Grace – Monaco csillaga
Szövényi-Lux Balázs 2014.05.29

Klasszikus zenére lassí­tott jele­netek, rózsa­szín lány­mesék han­gulata, Nicole Kidman kék szemei, Erik Satie, Puccini, költői Monaco. Még Hamu­pipőke is sokall­ná a Grace Kelly-film­ben lát­ható ízlés­ficamot.
Tovább

Realista, művészi, távoli
Mariana Rondón: Göndör fürtök
Szövényi-Lux Balázs 2014.04.29

Göndör hajú, latin kisfiú. Nyomor­negyed, színes szemét­tömbök. Hideg képek. Spa­nyol nyelv. Meg egy jó adag művészi rea­lizmus. Kérdés, műkö­dik-e a dráma.
Tovább

Wes Anderson homokvára
A Grand Budapest Hotel
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.19

Lehet, hogy az év elején kapjuk meg 2014 leg­külö­nösebb és leg­szebb mulat­ságát, de ezért kár lenne bán­kódni. A Grand Buda­pest Hotel olyan Wes Ander­son-épít­mény, melyet sokáig emle­getünk, és újra meg újra látni akarunk majd. Még akkor is, ha homok­ból van.
Tovább

Gyerekszerelem nagyoknak
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.16

A Little Romance: az egyik leg­tisztább, leg­bájo­sabb szerel­mes­film, amit valaha készí­tettek. A kamasz­román­cok gyöngy­szemét sajnos nem lehet itthon semmi­lyen formá­tumban elérni. Szeret­ném, ha ez meg­vál­tozna: kedves forgal­mazók, figyel­jenek!
Tovább

És az Oscart megérdemli…
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.28

A március 2-i Oscar-gála előtt vettük a bátor­ságot, hogy egy „alter­natív díjki­osztón” megne­vezzük az általunk leg­jobbnak tartott alko­tókat és mun­káikat. Kalan­dozás 2013 leg­javában!
Tovább

Szerelmes lettem egy gépbe!
Spike Jonze: A Nő
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.05

Az elmúlt év legprovoka­tívabb és leg­szebb szerel­mes filmje érke­zett meg a hazai mo­zikba. Spike Jonze eddigi leg­jobb alko­tása egy gép és egy férfi kapcso­latát meséli el, erős képek­kel és őszinte pilla­na­tokkal.
Tovább

Oscar-jelölés kérdőjelekkel
David O. Russell: Amerikai botrány
Szövényi-Lux Balázs 2014.01.29

Tíz Oscar-díj jelölés – mit is jelent ez? Valóban olyan kirobbanó alkotás David O. Russell, a Napos oldal rendezőjének új filmje? Felér Scorsese klasszikusaihoz?
Tovább

A méltóság diadala
12 év rabszolgaság
Szövényi-Lux Balázs 2014.01.07

Képes-e a merész Steve McQueen ere­deti maradni rab­szolga­ság-film­jében, vagy Holly­wood naple­mentés megol­dásait választja? Kriti­kusunk, Szövényi-Lux Balázs szerint a válasz össze­tett, a film viszont egy­értel­műen jó.
Tovább

Az év legértelmetlenebb filmje
Richard Shepard: Dom Hemingway
Szövényi-Lux Balázs 2013.12.17

A Dom Hemingway mesteri módon elron­tott tákol­mány. Nem az év leg­rosszabb, de a leg­értel­metle­nebb filmje: otromba szö­vegek, isme­rős bűnö­zők, drogok, meden­cék, sehova sem tartó törté­net. Ezt még a halo­vány morális tar­talom és a nagy­szerű Jude Law sem menti.
Tovább

Szűzből kurva
François Ozon: Fiatal és gyönyörű
Szövényi-Lux Balázs 2013.11.12

Valaki távcsővel figyeli, ahogy egy szép kamasz­lány félmez­telenre vet­kőzik a strandon. A távcső mögött egy fiatal fiú − és mi, nézők is, akik szé­künkbe süppedve szem­ügyre vehet­jük, hogyan lesz a kis tündér­ből elegáns prosti­tuált.
Tovább

Mestermű az űrben
Alfonso Cuarón: Gravitáció
Szövényi-Lux Balázs 2013.10.15

Csodálatos – állapítja meg George Clooney, amikor az űrben élet és halál között lebegve a felbuk­kanó nap első suga­rait kémleli. Csodálatos – mondják a nézők a film után. Ha gyanak­szunk, hogy itt valami nagy átverés készül, csak nyissuk ki a sze­münket, és ámuljunk. A Gravi­táció az év egyik legjobb filmje.
Tovább

A harcművészet mint vizuális gyönyör
Wong Kar Wai: A nagymester
Szövényi-Lux Balázs 2013.09.24

Wong Kar Wai hosszú szünet után ismét film­mel jelentkezik. Az extrém meg­oldá­sairól és kifino­mult eszté­tiká­járól híres alkotó ezúttal új műfaj­ban csillog­tatja tehet­ségét: a kung fu-har­co­sok világába hívja a nézőt.
Tovább

Kesergés és Woody Allen San Franciscóban
Woody Allen: Blue Jasmine
Szövényi-Lux Balázs 2013.09.16

Match Point mínusz feszült­ség, meg Vicky Cristina Barce­lona mínusz élet­kedv, egyenlő Blue Jasmine. Nem könnyű alko­tás, olykor kissé élet­telen és lapos, de figye­lemre méltó, ele­gáns munka. A Mester ismét – szó szerint – komo­lyat alko­tott.
Tovább

Johnny Depp legjobb rosszfilmje
Gore Verbinski: A magányos lovas
Szövényi-Lux Balázs 2013.07.25

Lovaglás. Western. Táj. Sínek. Indián. És Még… Vonat. Nő. Ennio Morri­cone stílusú zene. És Johnny Depp meg egy lovas, aki nem is magá­nyos. Persze azért mind­ezek elle­nére elmen­tünk, meg­néztük, hátha…
Tovább

Elmebaj Danny Boyle módra
Danny Boyle: Transz
Szövényi-Lux Balázs 2013.06.19

Trainspotting, A part, 28 nappal később, Gettó­milliomos, 127 óra… Az angol fene­gyerek, Danny Boyle leg­újabb filmje, a Transz nemrég érke­zett a magyar mozikba. Erő­szakos, ravasz, igé­nyes: ez csupán néhány jelző Szövé­nyi-Lux Balázs kritiká­jából, aki vállal­kozott rá, hogy eligazít minket ebben a friss „rém­álomban”.
Tovább

Gatsby vagy nem Gatsby?
Kulturális vihar DiCaprióval
Szövényi-Lux Balázs 2013.05.23

Gatsby vagy nem Gatsby? A mindig meg­osztó Baz Luhrmann ezúttal is nehéz hely­zetbe hozta a kritiku­sokat. Vajon ízlés­ficamban szen­vedő pszeudo-­művésszel, vagy a kultúra sajátos nyelvét beszélő alko­tóval állunk szemben? Mennyire nagy ez a Gatsby? A Kortárs Online-tól Szövényi-­Lux Balázs vállal­kozott az árnyal­tabb érté­kelésre.
Tovább

Erre még Buñuel is csettintene
Leos Carax: Holy Motors
Szövényi-Lux Balázs 2013.03.20

Döbbenetes. Felkavaró. Lassú. Meg­ható. Felrázó. Lírai és csodá­latos. Szentség­törő. Építő. Nagyon óva­tosan, de őszintén aján­lott a Holy Motors meg­tekin­tése ínyen­ceknek és nyitottan gondol­kodók­nak, mind­azoknak, akik nem félnek tükörbe nézni. Hisz Carax filmje nekünk szegezi a kérdést: mindent látni akarunk, erek­tált péniszt és össze­zúzott ember­fejet is?
Tovább

A vörös nő férfira vadászik
Kathryn Bigelow: Zero Dark Thirty
Szövényi-Lux Balázs 2013.03.10

Kathryn Bigelow a Bombák földjén után ismét a Közel-Keletre repít minket. Ám ezút­tal a tét jóval nagyobb, mint pár bomba kiikta­­tása: itt maga a terro­­rizmus veze­tője az ellen­­fél. Talán a tavalyi év leg­­meré­­szebb ame­­rikai filmjét látjuk.
Tovább

Példakép-film a legnagyobbakkal
Steven Spielberg: Lincoln
Szövényi-Lux Balázs 2013.02.13

Összeálltak a leg­nagyobbak: Steven Spielberg, az ame­rikai film ikonja és Daniel Day-Lewis, gene­rációja talán legkivá­lóbb színé­sze. Össze­álltak, hogy tisz­teleg­jenek a „leg­nagyobb” ame­rikai előtt, és hogy példa­képet állít­sanak elénk. Szövény-Lux Balázs mér­legeli, hogy ez mennyi­ben sikerült.
Tovább

Az ismert kosztümös romantika
Mike Newell: Szép remények
Szövényi-Lux Balázs 2013.02.12

Dickens egyik legszebb és legnép­szerűbb regénye, a 19. század­ban játszódó Szép remé­nyek örök­érvényű törté­net szere­lemről, nyomor­ból való felemel­kedésről, és a nyugati társa­dalom szélső­ségeiről. Nem kérdés, hogy minden gene­ráció megér­demli a maga mozi­élményét, és az sem, hogy szük­ségünk van ezekre a klasszi­kus érté­keket közve­títő alko­tásokra.
Tovább

Vicsorgás, színház = szerelem?
Joe Wright: Anna Karenina
Szövényi-Lux Balázs 2013.01.24

Joe Wright jó rendező. Alap­vetően ízléses, kísér­lete­ző alko­tó, ért a képek nyel­vén, filmjei álta­lában roman­tikusak és egész légi­esek, így az általa meg­filme­sített Anna Karenina az év egyik leg­jobban várt mozija volt. A klasszi­kus író és a remek rende­ző ünnepi talál­kozása vággyal és büszke­séggel kez­dődik, ám „bal­ítélet” és „vezek­lés” a vége (az eddigi filmjei után sza­badon), a néző szá­mára is…
Tovább

Káosz és eltévelyedés Középföldén
Peter Jackson: A hobbit – Váratlan utazás
Szövényi-Lux Balázs 2013.01.09

Középföldével nehéz egyből be­telni, az ember hajla­mos órákig ebben a rend­kívüli világ­ban bolyon­gani, és csak szívni, ízlelni a mesés légkört. Veze­tőnk, Peter Jackson pedig ismeri és sze­reti ezt a világot, most mégis úgy tűnik, elté­vedt benne, s mi is csak bolyon­gunk a HFR-extrák köze­pette.
Tovább

Elmondhatatlan, ünnepi fájdalom
Tom Hooper: A nyomorultak
Szövényi-Lux Balázs 2012.12.27

Tom Hooper megpróbált natu­ralista musi­calt készí­teni egy magasz­tos hang­vételű alko­tásból, ami kevéssé sikeres aján­dék a néző­nek. A törté­net ere­dendő tiszta­sága, az ima­szerű és roman­tikus dalla­mok, vala­mint az erős jelen­léttel bíró színé­szek azon­ban meg­mentik a mozit a musical szerel­mesei számára.
Tovább

Valóságos doboz!
Matteo Garrone: Reality
Szövényi-Lux Balázs 2012.12.21

Lucianót beszip­pan­totta a doboz. A valóság többé nem kívül, hanem a pixel­világban létezik, mert igazi embe­reket mutat: a vet­kőző lányokat a sarokról, a károm­kodós szom­szédot meg a festett hajú kis­srácot, ahogy a nőket tapo­gatja a show-ban. De vajon van olyan jó film a Reality, hogy beszip­pantsa a nézőt?
Tovább

Kamerás rendőr bácsi
David Ayer: Az utolsó műszak
Szövényi-Lux Balázs 2012.12.11

Nagy a veszély, amikor amerikai filme­sek kézbe veszik a kame­rát. Már­mint szó szerint kézbe, és elkez­dik rázni, moz­gatni, felrán­tani, elrán­tani, életlen­séggel játszani, meg olykor stílu­sosan le­ejteni. Mert ilyen a való­ság, látjuk?
Tovább

James Bond halott
Sam Mendes: 007 – Skyfall
Szövényi-Lux Balázs 2012.12.04

Egyperces csönd – temetünk. Ellenben komoly könny­hulla­tásra semmi ok, hiszen az aktu­álisan Bond-jel­mezbe bújt férfi­nak kutya baja. Igaz, lelövik már az első pár percben, zuhan több tíz métert bele a kavar­gó folyóba, hogy aztán kis tenger­partos pihe­nés után hagyja ott az italt, ismét szolgá­latra jelent­kezve. Ez a hob­bija: a feltá­madás.
Tovább

Szesz és szociológia násza a vásznon
Ken Loach: Szesztolvajok
Szövényi-Lux Balázs 2012.11.10

A Szesztolvajok nem való min­den­kinek, és nem is ajánl­ható bár­milyen alka­lomra. Leg­inkább azok fogják élvezni, akik sze­retik a fekete humort, a lecsú­szott, károm­kodós, de jólelkű alakok­ról szóló mozi­kat.
Tovább

A szőke doktornő és a szabadság
Christian Petzold: Barbara
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.24

Legnagyobb erős­sége a rend­kívül hiteles és töké­letesen átél­hető atmosz­férája, mely szinte beszip­pantja a nézőt. Nem kell idősnek, kommu­nizmust átélő­nek lennünk ahhoz, hogy fel­fogjuk annak a világnak az ember­telen­ségét, a hideg­ségét: a képek és a hangok remek egy­sége tökéle­tesen tolmá­csolja azt.
Tovább

Köszönjük, Kanada!
Philippe Falardeau : Lazhar tanár úr
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.11

Kissé elszomo­rodunk, olykor neve­tünk, és végül meg­ható­dunk. A Lazhar tanár úr minden­képp érdemes a figyel­münkre, értékes és igényes alkotás, még ha nem is az év kiemel­kedő darabja. Taná­roknak, tanár­nak készü­lőknek erő­sen ajánlott, de azoknak is, akik szeretik az egy­szerű, szépen elját­szott emberi történe­teket a nagy­vásznon.
Tovább

Családias erőszak
John Hillcoat: Fékezhetetlen
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.01

Magasan hajlongó fű, vastag fák, füs­tölgő kémények, földút, pár faházból álló tele­pülés. Nyeke­regve, rázkódva érkező kocsi, benne kalapos, öltönyös úr, kezében méretes gép­fegyvert tart az ég felé, bajsza alatt kajánul mosolyog. A fegy­veres huncutul kacsint a rejtőz­ködő fiúnak, majd sebesen tovább­hajt fekete kocsijával. Egy kis hegedű­szó, country­zene, éneklés, zizegő termé­szet, alko­holos üveg, csend. Ez a gengszter­világ, jó napot!
Tovább

Rohangáló gondolatok
Tony Gilroy: A Bourne-hagyaték
Szövényi-Lux Balázs 2012.09.23

A körmönfont trilógia akkor kapott valódi lendü­letet (a második résszel), mikor a ren­dezői székbe bizo­nyos Paul Green­grass ugrott be, feszült­séget és karfa­szoron­gató hangu­latot hozva magával. Az új Bourne-filmnél, vagyis immár a ne­gyedik darabnál Tony Gilroy úgy érezte, eljött az idő, hogy saját kezébe vegye a teljes irányí­tást, és maga ren­dezze meg papír­jaiból a filmet. Talán nem kellett volna.
Tovább

Mike varázslatos világa
Steven Soderbergh: Magic Mike
Szövényi-Lux Balázs 2012.08.31

Kizárólag nők­nek készült a Magic Mike? Nem, nem csak nekik, ugyanis leg­inkább meg­fele­lő humor­érzék, szokat­lanra nyitott­ság és érett­ség kell hozzá – még vélet­lenül sem a tini­lányok filmje ez. Vannak benne por­nog­ráf jele­netek? Nincse­nek, arányo­san, ízlé­sesen mutatják meg az intim vagy épp undo­rító helyze­teket is, de tizen­nyolc alatt így sem aján­lott meg­tekin­teni.
Tovább

A legrosszabb Pixar-film
Mark Andrews, Brenda Chapman: Merida, a bátor
Szövényi-Lux Balázs 2012.08.17

Hiába a bájos arc, a csodás vörös haj­tincsek, ha a forgató­könyvből hiányzik az érett­ség és az érzé­kenység, ha az alkotók inkább modern­kedni próbálnak ahelyett, hogy olyan körül­ményeket terem­tenének Merida köré, melyek­ben valóban kibon­takozna, és szeret­hetővé válna. Így a kis­hölgy­ről inkább Miley Cyrus „meg­ható” siker­törté­netei jutnak eszünkbe, mint egy bájos király­lány boldog­ság­kere­sése.
Tovább

A pókjelmezes fiú
Marc Webb: A csodálatos pókember
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.30

Ha meghalljuk, hogy egy újabb film készül a hős csodá­latos törté­netei­ről, mindjárt arra gondol­hatunk, hogy az Álom­gyár anyagi gon­dokkal és ötlet­telen­séggel küzd, és így kíván biztos forrá­sokhoz jutni. Ám mikor egy széria újra­indul, vagyis új színésszel és rende­zővel elölről kezdik a törté­net elmesé­lését, akkor érde­mes fel­tenni a kérdést: talán nem volt elég jó az előző verzió?
Tovább

Testvéri szeretet?
Ursula Meier: Nővér
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.14

A szerzői voná­sok nélküli film még lehet jó, de nagyon ritkán válik em­léke­zetes­sé és igazán csodál­hatóvá. A kom­mersz művész­film remek minta­darabja az új francia alkotás, a Nővér.
Tovább

Jean Reno főzős műsora
Daniel Cohen: Én, a séf
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.05

Egy főzős, konyhás film számára nem elég, ha csupán ragyo­gó pikkelyű hala­kat és ízlése­sen tálalt süte­ménye­ket mutat – kell oda valami emberi vonás is, egy külö­nös han­gulat, egy szeret­hető főhős. Az Én, a séf csupán ez utóbbit igyek­szik letudni, csakhogy még Jean Reno sem képes egy butácska törté­netet igazán megíze­síteni. Fogyaszt­hatóvá vará­zsolni azonban igen.
Tovább

Apró csoda a láthatáron
Wes Anderson: Holdfény királyság
Szövényi-Lux Balázs 2012.06.20

Lehangolni a nézőt nem nehéz, külö­nösen nap­jainkban, de fel­húzni a szája szélét, meg­nevet­tetni, kihúzni a hétköz­napokból szuper­hősök és ide­álok nélkül, „egy­szerű” fiata­lokkal olyan teljesít­mény, amiért igazán hálásak lehetünk. Wes Anderson meg­érdemli a tapsot. Hozott nekünk egy kisebb csodát. Ennek van igazán értelme.
Tovább

Romantikus irritáció
Mia Hansen-Love: Viszlát, első szerelem
Szövényi-Lux Balázs 2012.06.07

Egy merész ugrás­sal azt is mond­hatjuk, ez amolyan Alkonyat-mozi, vám­pírok nélkül. Persze, a helyzet nem annyira komoly­talan, de az biztos, hogy köze­lebb állunk egy átla­gosan gyenge roman­tikus mozi­hoz, mint egy érett és szív­melen­gető francia finom­sághoz.
Tovább

Humanista Hősök
Joss Whedon: Bosszúállók
Szövényi-Lux Balázs 2012.05.13

Bizony, a gyerme­teg elemek­ből és klisé­halmaz­ból végül egy vér­beli 21. szá­zadi film szüle­tett. A könnyed hang­vétel mel­lett érző­dik vala­mi fenye­gető is, ugyanaz a bizony­talan légkör ural­kodik a filmen, mint amit ma a világ­politi­kában vagy a minden­napi élet­ben tapasz­talunk. Csak úgy roha­nunk ide-oda, semmi sem időt­álló, nincse­nek fix pontok.
Tovább

A gyerekeket szeretjük, ugye?
Maiwenn Le Besco: Polisse
Szövényi-Lux Balázs 2012.04.12

Igen, látha­tóan kényes témák kerül­nek itt elő – és ez iga­zán örven­detes. Nagy szük­ség van azokra az alko­tások­ra, melyek korunk ége­tő kérdé­seit járják körül és mutat­ják meg a gya­nútlan nagy­közön­ségnek.
Tovább

Világbéke lazacokkal
Lasse Hallström: Lazacfogás Jemenben
Szövényi-Lux Balázs 2012.03.26

Lehet, hogy már vacso­ráz­tunk, hogy már nem vagyunk éhe­sek, de egy kis lazac bizto­san nem árt meg. Jól­esik, és kész. Ahogy jól­esik olykor egy olyan film is, mely könnyű íze­ket tartogat, nem ter­heli meg a gyom­rot, és bár szük­ség nincs rá, de – nem baj, nem válik a kárunkra.
Tovább

Nagyapa és Dédapa
Martin Scorsese: A leleményes Hugo
Szövényi-Lux Balázs 2012.03.11

Georges Méliès volt az első „bűvész”, aki fel­ismerte, hogy a film nem­csak rea­lista médium, hanem az álmok tere­pe is. Szá­mára a film igazi varázs­latot jele­ntett, a nagy­betűs mozi alap­jait fedezte fel. Scorsese pedig a nagy­betűs mozi egyik leg­nagyobb műve­lője és rajon­gója. Fogta az ere­deti regényt, és egy gyerek­filmbe bújta­tott ódát készí­tett a mozgó­képről.
Tovább

Háborús mese kislányoknak
Steven Spielberg: Hadak útján
Szövényi-Lux Balázs 2012.03.08

Nehéz elfo­gadni, hogy a film­törté­net egyik élő legen­dájá­nak alko­tása olyan, mintha egy egy­szerű iparos készí­tette volna – rosszul. Szinte el sem hittem, hogy mindazt, amit az első fél órában látok, egy ilyen szintű mester komoly­nak szánta. Még el sem kezdő­dött a film, máris bein­dulnak a vonósok. És csak húzzák, húzzák rendü­letlenül.
Tovább

Nagyasszonyok
Phyllida Lloyd: A Vaslady
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.23

Margaret Thatcher életét kíván­ta be­mutatni, de nem csupán a politi­kusét, hanem a szelle­mileg leépülő, idős asszo­nyét is. Komoly vállal­kozás az ilyen, érzé­keny alko­tói munkát kíván, és nagy­szerű színé­szeket. És jött is Meryl Streep, úgy, ahogy szokott: ragyo­góan és csodála­tosan. Jött, hogy el­vigye a hátán az egész filmet.
Tovább

Egy hawaii történet
Alexander Payne: Utódok
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.20

Mindenképp bizta­tó és jó érzés látni, hogy szinte bár­hová nézünk, bárhová megyünk, minden­hol akad olyan emberi lény, aki körbe­néz, érti zaka­toló korát, és való­ban törődik a másikkal. Megnyug­tató tudni, hogy a zajos és önző termé­kek között olykor elő­bújik egy-egy alkotó, saját csön­des, értel­mes művével. Hálás vagyok Alexan­der Payne-nek, hogy rendre képes valódi embe­reket mutatni, olyan történe­tekből filmet ren­dezni, melyek nem földön­kívüliek­ről, hanem rólunk szólnak.
Tovább

Ismerős tetoválások
David Fincher: A tetovált lány
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.17

A legfőbb kérdés, hogy megérte-e. Aztán meg az, hogy érde­mes-e meg­nézni. Hogy kapunk-e valamit. Hogy egy ere­deti filmet nézünk, vagy egy átla­gos krimit. Fel­tesszük ezeket a kérdé­seket, mert A tetovált lány című regény nemzet­közi sikernek és elismert­ségnek örvend, és pár éve már készült belőle film­adaptá­ció szülő­hazá­jában, Svéd­ország­ban. Most a sajá­tos látás­módú és tehet­séges David Fincher kezei közé került az anyag, hogy ismét mozgó­képet vará­zsoljon belőle – holly­woodi keretek között.
Tovább

Optimista végjáték
Fifti-fifti
Szövényi-Lux Balázs 2012.01.19

Egy hasonló történet­nél depresszív és sokko­ló filmre számí­tunk, és való­színű­leg messzi­ről elkerül­nénk – van elég bánat az élet­ben, nem hiány­zik a mozi­ban is ugyan­azt átélni. Ám jelen moz­gó­kép nem más, mint az év egyik leg­jobb kö­zön­ség­filmje, rá­adá­sul víg­játék­ról beszé­lünk. Az év talán leg­éret­tebb és leg­szebb víg­játékáról.
Tovább

Himnusz az Élethez
Terrence Malick: Az élet fája
Szövényi-Lux Balázs 2012.01.10

Bizonyos képek napokig kerin­genek majd bennünk. Bár nem hibát­lan, de így is párat­lan alkotás. Azt gon­dolom, nem ilyen­kor kell a jelzők­kel finom­kodni. Az élet fája az év leg­komo­lyabb és leg­jobb filmje.
Tovább

„Tragikus” vázlatok
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája
Szövényi-Lux Balázs 2012.01.02

Tragikusak, abban a kivéte­lesen pozi­tív érte­lemben, hogy a Janko­vics Marcell által meg­álmo­dott képek magu­kban hor­doz­zák Madách Imre művé­nek igazi tragé­diáját és magasz­tos­ságát. Csak azt a váz­latos­ságot, csak azt tud­nám feledni…
Tovább

A Mester és Párizs
Woody Allen: Éjfélkor Párizsban
Szövényi-Lux Balázs 2011.12.12

Az Éjfélkor Párizsban talán nem az a film, amit széles közönségnek lehetne ajánlani, mint ahogy a legtöbb Woody Allen-filmet sem. Ám a rendező talán legszebb, legigényesebb alkotása az új évezredből, mely elgondolkoztat, megnevettet, és jókedvre derít.
Tovább

Tintin is, meg nem is
Szövényi-Lux Balázs 2011.12.05

Varázslatot vártam, olyan élményt, ami elfeledteti koromat, és gyermeki lelkesedéssel tudom követni szeretett figuráimat a kalandok során. Az egyetlen gond, hogy úgy tűnik, az egykori legnagyobb mozimágus elfelejtette azokat a varázsigéket, amikkel anno életet lehelt Indiana Jones vagy E.T. nevű figuráiba.
Tovább

Rohadékok vagyunk?
Lars von Trier: Melankólia
Szövényi-Lux Balázs 2011.11.21

Kéne oda valaki. Valaki, aki biztatóan átöleli, felrázza őket önző világukból, és azt mondja nekik: nézzetek körül, nézzétek a világ sokszínűségét, összetettségét. Figyeljetek oda egymásra, érintsétek meg a másikat, ne csak fizikailag, hanem egészen.
Tovább

Nagyot dobban
Richard Ayoade: Submarine
Szövényi-Lux Balázs 2011.11.07

Na de, mitől lesz ez szerzői film? Mitől lesz ez olyan különösen szerethető? Hiszen a legtöbb tinifilm, sőt, családi film hasonló szituáción alapul. Mi a különbség? Elsősorban az, hogy amit látunk, az őszinte, megélt, lélekkel teli.
Tovább

Még egy év
Emberek vagytok, tehát szeretetreméltók
Szövényi-Lux Balázs 2011.10.27

Két ember beszélget. Nem államtitokról, nem a divatról, nem is világ­megváltó tervekről. Látszólag teljesen lényeg­telen dolgokat osztanak meg egymással. Akárcsak mi. Mert nem az infor­máció a lényeg, hanem az, ahogy ő mondja, éppen azt és épp abban a pilla­natban. A lényeg a jelenlét – erről szól Mike Leigh új filmje is.
Tovább

Rendrakás angolosan
Harry Brown
Szövényi-Lux Balázs 2011.10.14

A rendezés tipikusan brit, melynek távolságtartó, hideg stílusa itt egyáltalán nem jelent előnyt. Nem rohanunk sehová, szép lassan folydogálunk előre a cselekményben. A képi világ meg pont olyan, mint amire számítunk: hideg színek, kimért beállítások, puritán világítással. Az egész alkotásból hiányoznak az ízek, az erős stílus, vagy a lebilincselő történetvezetés. Máshogy szólva: nincs lelke a filmnek. De van egy tényező, ami miatt mégsem távozunk elégedetlenül: maga Michel Caine.
Tovább

Szeretném, hogyha szeretnének?
Blue Valentine
Szövényi-Lux Balázs 2011.09.25

Sokan ábrázoltak már tabukat döntve férfi–női kapcsolatot, gondoljunk csak Bergmanra vagy Cassavetes-re. Az ilyen filmekre mindig is kíváncsiak voltunk, hiszen nincs annál izgalmasabb, mint hús-vér személyeket figyelni, akik hozzánk hasonló problémákkal küzdenek. Mindig is szerettük, amikor a kamera bemerészkedik egy pár intim szférájába. Ezért érdekel minket egy-egy újabb párkapcsolati darab, mindegy, hányadik a sorban.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben