×

Te vagy te, ő meg ő
Így csajozz egy földönkívülivel
Szövényi-Lux Balázs 2018 // 05. 14

Értjük, hogy a punkvilágról meg a földönkívüliekről szól John Cameron Mitchell abszurd-romantikus meséje, ám a tolakodóan provokatív elemek és az extrém műfajkeverés elfárasztják a nézőt. Aztán mégis megtörténik a lehetetlen: lelket melenget és könnyeket vált ki a film – avagy éljenek a szélsőséges érzelmek!
Tovább

A férfi mint idegen lény
Sofia Coppola: Csábítás
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 09. 11

Férfi és nő néz farkasszemet egymással az amerikai polgárháború kellős közepén. Pontosabban egyetlen férfi és megannyi nő. A Cannes-ban díjazott, Sofia Coppola rendezte Csábítás tele van titokkal, borzalommal, szépséggel. Emberi lényekkel.
Tovább

Egy kiengesztelődés története
François Ozon: Frantz
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 05. 18

Ha François Ozon helyett Michael Haneke rendezte volna ezt a fekete-fehér, első világháborús filmet, talán újabb remekmű születik. A francia rendező tisztességgel próbálkozott, ám a fekete-fehérrel nem tudott mit kezdeni.
Tovább

Kusturica a négyzeten
Emir Kusturica: Tejben vajban, szerelemben
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 04. 10

Emir Kusturica legújabb filmje, a Tejben vajban, szerelemben egy komoly művész komolytalan csapongása. A szerb rendező ezúttal minden rá jellemző elemet kontroll nélkül csúcsra járat, túlbeszél.
Tovább

Ruhák között a szellemek
Olivier Assayas: A stylist
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 03. 30

Olivier Assayas a mágikus realizmus világában kalandozik, szellemeket idéz, Kristen Stewart gyászol és nagyot játszik, mi meg hol már-már tapsolunk, hol gúnyosan felnevetünk. A stylist az ostobaság és a csodálatos határán egyensúlyoz, majd orra esik.
Tovább

Semmiben a lényeg
Jim Jarmusch: Paterson
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 02. 20

Nem képköltemény, nem vígjáték, nem is szerelmesfilm. A Paterson igazi Jim Jarmusch-darab: csendes, lassú, szinte cselekmény nélküli mozi, mégis megszólít.
Tovább

Merengés igazról és hamisról egy musical felett
Damien Chazelle: Kaliforniai álom
Szövényi-Lux Balázs 2017 // 01. 02

A Kaliforniai álom kapcsán elmerenghetünk néhány igaz és néhány hamis állítás felett. És mielőtt leírjuk, hogy a film kiváló, először tisztázzuk: nem „ahhoz képest” az.
Tovább

Zseniális nyivákolás
Stephen Frears: Florence – A tökéletlen hang
Szövényi-Lux Balázs 2016 // 09. 09

Minden idők legrosszabb énekesnőjének magánszámai garantáltan jókedvre derítenek, Meryl Streep pedig ismét zseniálisan játszik. Ennél nagyobb mosollyal aligha kezdődhetne az ősz – a tökéletlen hangú Florence megérkezett a mozikba.
Tovább

Szerelemzene
John Carney: Sing Street
Szövényi-Lux Balázs 2016 // 08. 18

Augusztus közepére érkezett meg a mozikba a nyári filmszezon megmentője egy szerelmes kamaszfiú és amatőr zenekara kíséretében. A Sing Street John Carney talán legjobb zenés filmje.
Tovább

Megölheti Istent egy pedofil pap?
Tom McCartney: Spotlight – Egy nyomozás részletei
Szövényi-Lux Balázs 2016 // 02. 18

Néhány bostoni újság­író nyomo­zásba kez­dett az ezred­for­du­lón, és kibo­rí­totta a kato­likus egy­ház szennyes­ládá­ját. Az ered­mény a meg­rázó igaz­ság – a tör­tén­tek alap­ján ké­szült film pedig 2015 egyik leg­jobb alko­tása lett: hívők­nek és nem hívők­nek egy­aránt ajánljuk.
Tovább

Steve Jobs három felvonásban
Danny Boyle: Steve Jobs
Szövényi-Lux Balázs 2016 // 01. 18

Sorkin, Boyle, Fassbender, Winslet: fantasz­tikus alkotó­gárda vará­zsolja vászonra Steve Jobs karak­terét, világát és élete néhány szim­bolikus fellé­pését. Ínyenc dráma kez­dők­nek és hala­dóknak, inspirá­cióra szoru­lóknak és rajon­góknak, gép­zsenik­nek és film­szere­tőknek.
Tovább

Gyermekkorunk csillagos álmai
J.J. Abrams: Star Wars Az ébredő Erő
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 12. 18

Két dolgot megígérünk. Az első, hogy nem lövünk le sem­mit a cselek­ményből, a titok marad­jon a mozi­terembe zárva. A másik, hogy meg­írjuk, miért okoz csaló­dást a vadiúj Star Wars, de azt is, miért lett mégis majd­nem jó.
Tovább

A mexikói gitárzene rejtelmei
Denis Villeneuve: Sicario
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 10. 16

Denis Villeneuve legújabb kemény mozija, a Sicario a me­xikói drog­há­ború leg­mélyebb mocs­kába rántja a nézőt. Hulla­nak a fejek, borzo­lódnak az ideg­szálak, reme­kelnek a színé­szek, szépen szól a gitár is. De hol marad a meg­lepetés?
Tovább

Van élet a Marson!
Ridley Scott: Mentőexpedíció
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 10. 05

A Mentőexpedíció az Apolló 13 felemelő hangu­latát idézi, miközben a Szám­kive­tett humo­rát keveri a Minden oda­van izgal­maival. Ridley Scott ismét meg­rázta magát!
Tovább

Mr. Allen, a filozófiatanár
Woody Allen: Abszurd alak
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 09. 15

Woody Allen legújabb munkája nehéz morális dilemmákat feszeget, Joaquin Phoenix filozófiatanárként remekel, Emma Stone bájosan okoskodik, miközben levegőkönnyen elsuhan másfél óra… Lehet okunk panaszra?
Tovább

Fel kéne akasztani?
Jafar Panahi: Taxi Teherán
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 07. 20

A Berlinben Arany Medvét nyert Taxi Teherán olyan mozi, mely többet ér minden magas­röptű tole­rancia­beszéd­nél. Tömeg helyett arcokat, stig­mák helyett sor­sokat és vágya­kat mutat. Mind­ezt egyet­len taxi­ból szem­lélve, amolyan reality show formá­jában. Isten hozta Irán min­den­nap­jaiban!
Tovább

Hová tűnt a ló?
Thomas Vinterberg: Távol a világ zajától
Szövényi-Lux Balázs 2015 // 06. 12

Valószínűleg Vinterberg kosztü­mös roman­tikája nem az „Itt a piros”-t sze­rette volna moder­nizálni „Itt a ló” kiadás­ban, ám hiába a szép törté­net és a nagy­szerű színészi játék, az alko­tás komoly tech­nikai hibá­kat vét, ezért a néző az eltűnt lovat keresi. Pedig ott sétál­nak a szerel­mesek.
Tovább

Egynyári finomság
Lasse Hallström: Az élet ízei
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 08. 18

Provence, gasztronómia, egzo­tikus indiai család, hagyo­mányos francia madame, rivali­zálás, roman­tikus falucska, szép képek, finom ízek, szere­lem: Az élet ízei klasszi­kus egy­nyári mozi, és gasztro. Pedig egy­nyári filmet nem is olyan könnyű készí­teni, kell hozzá egy jó recept.
Tovább

Lélekzene és szinkronkatasztrófa
John Carney: Szerelemre hangszerelve
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 07. 24

Akik látták (vagy nem látták) az Egyszer című zenés ír filmet, most meg­néz­hetik drágább, csillo­góbb és han­gosabb ver­zióját. Meg­lepő, milyen jól­esik másod­jára is, milyen jól mű­ködik a klasszi­kus recept. Pedig a magyar fordí­tás ren­desen a film ellen dol­gozik.
Tovább

A halál előtti végtelen
Csillagainkban a hiba
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 06. 10

Hazel Grace 16 éves, és meg fog halni. Augus­tus Waters 17, és talán még nem fog meg­halni. Talál­koznak egy temp­lomban, a Jézus Leg­szen­tebb Szívé­ben tartott támasz­csopor­tos foglal­kozá­son. Beszél­getnek. Tet­szenek egy­más­nak. Tetsze­nek nekünk is. Em­berek. Iga­ziak.
Tovább

Giccshercegnő
Grace – Monaco csillaga
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 05. 29

Klasszikus zenére lassí­tott jele­netek, rózsa­szín lány­mesék han­gulata, Nicole Kidman kék szemei, Erik Satie, Puccini, költői Monaco. Még Hamu­pipőke is sokall­ná a Grace Kelly-film­ben lát­ható ízlés­ficamot.
Tovább

Realista, művészi, távoli
Mariana Rondón: Göndör fürtök
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 04. 29

Göndör hajú, latin kisfiú. Nyomor­negyed, színes szemét­tömbök. Hideg képek. Spa­nyol nyelv. Meg egy jó adag művészi rea­lizmus. Kérdés, műkö­dik-e a dráma.
Tovább

Wes Anderson homokvára
A Grand Budapest Hotel
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 03. 19

Lehet, hogy az év elején kapjuk meg 2014 leg­külö­nösebb és leg­szebb mulat­ságát, de ezért kár lenne bán­kódni. A Grand Buda­pest Hotel olyan Wes Ander­son-épít­mény, melyet sokáig emle­getünk, és újra meg újra látni akarunk majd. Még akkor is, ha homok­ból van.
Tovább

Gyerekszerelem nagyoknak
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 03. 16

A Little Romance: az egyik leg­tisztább, leg­bájo­sabb szerel­mes­film, amit valaha készí­tettek. A kamasz­román­cok gyöngy­szemét sajnos nem lehet itthon semmi­lyen formá­tumban elérni. Szeret­ném, ha ez meg­vál­tozna: kedves forgal­mazók, figyel­jenek!
Tovább

És az Oscart megérdemli…
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 02. 28

A március 2-i Oscar-gála előtt vettük a bátor­ságot, hogy egy „alter­natív díjki­osztón” megne­vezzük az általunk leg­jobbnak tartott alko­tókat és mun­káikat. Kalan­dozás 2013 leg­javában!
Tovább

Szerelmes lettem egy gépbe!
Spike Jonze: A Nő
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 02. 05

Az elmúlt év legprovoka­tívabb és leg­szebb szerel­mes filmje érke­zett meg a hazai mo­zikba. Spike Jonze eddigi leg­jobb alko­tása egy gép és egy férfi kapcso­latát meséli el, erős képek­kel és őszinte pilla­na­tokkal.
Tovább

Oscar-jelölés kérdőjelekkel
David O. Russell: Amerikai botrány
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 01. 29

Tíz Oscar-díj jelölés – mit is jelent ez? Valóban olyan kirobbanó alkotás David O. Russell, a Napos oldal rendezőjének új filmje? Felér Scorsese klasszikusaihoz?
Tovább

A méltóság diadala
12 év rabszolgaság
Szövényi-Lux Balázs 2014 // 01. 07

Képes-e a merész Steve McQueen ere­deti maradni rab­szolga­ság-film­jében, vagy Holly­wood naple­mentés megol­dásait választja? Kriti­kusunk, Szövényi-Lux Balázs szerint a válasz össze­tett, a film viszont egy­értel­műen jó.
Tovább

Az év legértelmetlenebb filmje
Richard Shepard: Dom Hemingway
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 12. 17

A Dom Hemingway mesteri módon elron­tott tákol­mány. Nem az év leg­rosszabb, de a leg­értel­metle­nebb filmje: otromba szö­vegek, isme­rős bűnö­zők, drogok, meden­cék, sehova sem tartó törté­net. Ezt még a halo­vány morális tar­talom és a nagy­szerű Jude Law sem menti.
Tovább

Szűzből kurva
François Ozon: Fiatal és gyönyörű
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 11. 12

Valaki távcsővel figyeli, ahogy egy szép kamasz­lány félmez­telenre vet­kőzik a strandon. A távcső mögött egy fiatal fiú − és mi, nézők is, akik szé­künkbe süppedve szem­ügyre vehet­jük, hogyan lesz a kis tündér­ből elegáns prosti­tuált.
Tovább

Mestermű az űrben
Alfonso Cuarón: Gravitáció
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 10. 15

Csodálatos – állapítja meg George Clooney, amikor az űrben élet és halál között lebegve a felbuk­kanó nap első suga­rait kémleli. Csodálatos – mondják a nézők a film után. Ha gyanak­szunk, hogy itt valami nagy átverés készül, csak nyissuk ki a sze­münket, és ámuljunk. A Gravi­táció az év egyik legjobb filmje.
Tovább

A harcművészet mint vizuális gyönyör
Wong Kar Wai: A nagymester
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 09. 24

Wong Kar Wai hosszú szünet után ismét film­mel jelentkezik. Az extrém meg­oldá­sairól és kifino­mult eszté­tiká­járól híres alkotó ezúttal új műfaj­ban csillog­tatja tehet­ségét: a kung fu-har­co­sok világába hívja a nézőt.
Tovább

Kesergés és Woody Allen San Franciscóban
Woody Allen: Blue Jasmine
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 09. 16

Match Point mínusz feszült­ség, meg Vicky Cristina Barce­lona mínusz élet­kedv, egyenlő Blue Jasmine. Nem könnyű alko­tás, olykor kissé élet­telen és lapos, de figye­lemre méltó, ele­gáns munka. A Mester ismét – szó szerint – komo­lyat alko­tott.
Tovább

Johnny Depp legjobb rosszfilmje
Gore Verbinski: A magányos lovas
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 07. 25

Lovaglás. Western. Táj. Sínek. Indián. És Még… Vonat. Nő. Ennio Morri­cone stílusú zene. És Johnny Depp meg egy lovas, aki nem is magá­nyos. Persze azért mind­ezek elle­nére elmen­tünk, meg­néztük, hátha…
Tovább

Elmebaj Danny Boyle módra
Danny Boyle: Transz
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 06. 19

Trainspotting, A part, 28 nappal később, Gettó­milliomos, 127 óra… Az angol fene­gyerek, Danny Boyle leg­újabb filmje, a Transz nemrég érke­zett a magyar mozikba. Erő­szakos, ravasz, igé­nyes: ez csupán néhány jelző Szövé­nyi-Lux Balázs kritiká­jából, aki vállal­kozott rá, hogy eligazít minket ebben a friss „rém­álomban”.
Tovább

Gatsby vagy nem Gatsby?
Kulturális vihar DiCaprióval
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 05. 23

Gatsby vagy nem Gatsby? A mindig meg­osztó Baz Luhrmann ezúttal is nehéz hely­zetbe hozta a kritiku­sokat. Vajon ízlés­ficamban szen­vedő pszeudo-­művésszel, vagy a kultúra sajátos nyelvét beszélő alko­tóval állunk szemben? Mennyire nagy ez a Gatsby? A Kortárs Online-tól Szövényi-­Lux Balázs vállal­kozott az árnyal­tabb érté­kelésre.
Tovább

Erre még Buñuel is csettintene
Leos Carax: Holy Motors
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 03. 20

Döbbenetes. Felkavaró. Lassú. Meg­ható. Felrázó. Lírai és csodá­latos. Szentség­törő. Építő. Nagyon óva­tosan, de őszintén aján­lott a Holy Motors meg­tekin­tése ínyen­ceknek és nyitottan gondol­kodók­nak, mind­azoknak, akik nem félnek tükörbe nézni. Hisz Carax filmje nekünk szegezi a kérdést: mindent látni akarunk, erek­tált péniszt és össze­zúzott ember­fejet is?
Tovább

A vörös nő férfira vadászik
Kathryn Bigelow: Zero Dark Thirty
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 03. 10

Kathryn Bigelow a Bombák földjén után ismét a Közel-Keletre repít minket. Ám ezút­tal a tét jóval nagyobb, mint pár bomba kiikta­­tása: itt maga a terro­­rizmus veze­tője az ellen­­fél. Talán a tavalyi év leg­­meré­­szebb ame­­rikai filmjét látjuk.
Tovább

Példakép-film a legnagyobbakkal
Steven Spielberg: Lincoln
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 02. 13

Összeálltak a leg­nagyobbak: Steven Spielberg, az ame­rikai film ikonja és Daniel Day-Lewis, gene­rációja talán legkivá­lóbb színé­sze. Össze­álltak, hogy tisz­teleg­jenek a „leg­nagyobb” ame­rikai előtt, és hogy példa­képet állít­sanak elénk. Szövény-Lux Balázs mér­legeli, hogy ez mennyi­ben sikerült.
Tovább

Az ismert kosztümös romantika
Mike Newell: Szép remények
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 02. 12

Dickens egyik legszebb és legnép­szerűbb regénye, a 19. század­ban játszódó Szép remé­nyek örök­érvényű törté­net szere­lemről, nyomor­ból való felemel­kedésről, és a nyugati társa­dalom szélső­ségeiről. Nem kérdés, hogy minden gene­ráció megér­demli a maga mozi­élményét, és az sem, hogy szük­ségünk van ezekre a klasszi­kus érté­keket közve­títő alko­tásokra.
Tovább

Vicsorgás, színház = szerelem?
Joe Wright: Anna Karenina
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 01. 24

Joe Wright jó rendező. Alap­vetően ízléses, kísér­lete­ző alko­tó, ért a képek nyel­vén, filmjei álta­lában roman­tikusak és egész légi­esek, így az általa meg­filme­sített Anna Karenina az év egyik leg­jobban várt mozija volt. A klasszi­kus író és a remek rende­ző ünnepi talál­kozása vággyal és büszke­séggel kez­dődik, ám „bal­ítélet” és „vezek­lés” a vége (az eddigi filmjei után sza­badon), a néző szá­mára is…
Tovább

Káosz és eltévelyedés Középföldén
Peter Jackson: A hobbit – Váratlan utazás
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 01. 09

Középföldével nehéz egyből be­telni, az ember hajla­mos órákig ebben a rend­kívüli világ­ban bolyon­gani, és csak szívni, ízlelni a mesés légkört. Veze­tőnk, Peter Jackson pedig ismeri és sze­reti ezt a világot, most mégis úgy tűnik, elté­vedt benne, s mi is csak bolyon­gunk a HFR-extrák köze­pette.
Tovább

Elmondhatatlan, ünnepi fájdalom
Tom Hooper: A nyomorultak
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 27

Tom Hooper megpróbált natu­ralista musi­calt készí­teni egy magasz­tos hang­vételű alko­tásból, ami kevéssé sikeres aján­dék a néző­nek. A törté­net ere­dendő tiszta­sága, az ima­szerű és roman­tikus dalla­mok, vala­mint az erős jelen­léttel bíró színé­szek azon­ban meg­mentik a mozit a musical szerel­mesei számára.
Tovább

Valóságos doboz!
Matteo Garrone: Reality
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 21

Lucianót beszip­pan­totta a doboz. A valóság többé nem kívül, hanem a pixel­világban létezik, mert igazi embe­reket mutat: a vet­kőző lányokat a sarokról, a károm­kodós szom­szédot meg a festett hajú kis­srácot, ahogy a nőket tapo­gatja a show-ban. De vajon van olyan jó film a Reality, hogy beszip­pantsa a nézőt?
Tovább

Kamerás rendőr bácsi
David Ayer: Az utolsó műszak
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 11

Nagy a veszély, amikor amerikai filme­sek kézbe veszik a kame­rát. Már­mint szó szerint kézbe, és elkez­dik rázni, moz­gatni, felrán­tani, elrán­tani, életlen­séggel játszani, meg olykor stílu­sosan le­ejteni. Mert ilyen a való­ság, látjuk?
Tovább

James Bond halott
Sam Mendes: 007 – Skyfall
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 04

Egyperces csönd – temetünk. Ellenben komoly könny­hulla­tásra semmi ok, hiszen az aktu­álisan Bond-jel­mezbe bújt férfi­nak kutya baja. Igaz, lelövik már az első pár percben, zuhan több tíz métert bele a kavar­gó folyóba, hogy aztán kis tenger­partos pihe­nés után hagyja ott az italt, ismét szolgá­latra jelent­kezve. Ez a hob­bija: a feltá­madás.
Tovább

Szesz és szociológia násza a vásznon
Ken Loach: Szesztolvajok
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 11. 10

A Szesztolvajok nem való min­den­kinek, és nem is ajánl­ható bár­milyen alka­lomra. Leg­inkább azok fogják élvezni, akik sze­retik a fekete humort, a lecsú­szott, károm­kodós, de jólelkű alakok­ról szóló mozi­kat.
Tovább

A szőke doktornő és a szabadság
Christian Petzold: Barbara
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 10. 24

Legnagyobb erős­sége a rend­kívül hiteles és töké­letesen átél­hető atmosz­férája, mely szinte beszip­pantja a nézőt. Nem kell idősnek, kommu­nizmust átélő­nek lennünk ahhoz, hogy fel­fogjuk annak a világnak az ember­telen­ségét, a hideg­ségét: a képek és a hangok remek egy­sége tökéle­tesen tolmá­csolja azt.
Tovább

Köszönjük, Kanada!
Philippe Falardeau : Lazhar tanár úr
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 10. 11

Kissé elszomo­rodunk, olykor neve­tünk, és végül meg­ható­dunk. A Lazhar tanár úr minden­képp érdemes a figyel­münkre, értékes és igényes alkotás, még ha nem is az év kiemel­kedő darabja. Taná­roknak, tanár­nak készü­lőknek erő­sen ajánlott, de azoknak is, akik szeretik az egy­szerű, szépen elját­szott emberi történe­teket a nagy­vásznon.
Tovább

Családias erőszak
John Hillcoat: Fékezhetetlen
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 10. 01

Magasan hajlongó fű, vastag fák, füs­tölgő kémények, földút, pár faházból álló tele­pülés. Nyeke­regve, rázkódva érkező kocsi, benne kalapos, öltönyös úr, kezében méretes gép­fegyvert tart az ég felé, bajsza alatt kajánul mosolyog. A fegy­veres huncutul kacsint a rejtőz­ködő fiúnak, majd sebesen tovább­hajt fekete kocsijával. Egy kis hegedű­szó, country­zene, éneklés, zizegő termé­szet, alko­holos üveg, csend. Ez a gengszter­világ, jó napot!
Tovább

Rohangáló gondolatok
Tony Gilroy: A Bourne-hagyaték
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 09. 23

A körmönfont trilógia akkor kapott valódi lendü­letet (a második résszel), mikor a ren­dezői székbe bizo­nyos Paul Green­grass ugrott be, feszült­séget és karfa­szoron­gató hangu­latot hozva magával. Az új Bourne-filmnél, vagyis immár a ne­gyedik darabnál Tony Gilroy úgy érezte, eljött az idő, hogy saját kezébe vegye a teljes irányí­tást, és maga ren­dezze meg papír­jaiból a filmet. Talán nem kellett volna.
Tovább

Mike varázslatos világa
Steven Soderbergh: Magic Mike
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 08. 31

Kizárólag nők­nek készült a Magic Mike? Nem, nem csak nekik, ugyanis leg­inkább meg­fele­lő humor­érzék, szokat­lanra nyitott­ság és érett­ség kell hozzá – még vélet­lenül sem a tini­lányok filmje ez. Vannak benne por­nog­ráf jele­netek? Nincse­nek, arányo­san, ízlé­sesen mutatják meg az intim vagy épp undo­rító helyze­teket is, de tizen­nyolc alatt így sem aján­lott meg­tekin­teni.
Tovább

A legrosszabb Pixar-film
Mark Andrews, Brenda Chapman: Merida, a bátor
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 08. 17

Hiába a bájos arc, a csodás vörös haj­tincsek, ha a forgató­könyvből hiányzik az érett­ség és az érzé­kenység, ha az alkotók inkább modern­kedni próbálnak ahelyett, hogy olyan körül­ményeket terem­tenének Merida köré, melyek­ben valóban kibon­takozna, és szeret­hetővé válna. Így a kis­hölgy­ről inkább Miley Cyrus „meg­ható” siker­törté­netei jutnak eszünkbe, mint egy bájos király­lány boldog­ság­kere­sése.
Tovább

A pókjelmezes fiú
Marc Webb: A csodálatos pókember
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 07. 30

Ha meghalljuk, hogy egy újabb film készül a hős csodá­latos törté­netei­ről, mindjárt arra gondol­hatunk, hogy az Álom­gyár anyagi gon­dokkal és ötlet­telen­séggel küzd, és így kíván biztos forrá­sokhoz jutni. Ám mikor egy széria újra­indul, vagyis új színésszel és rende­zővel elölről kezdik a törté­net elmesé­lését, akkor érde­mes fel­tenni a kérdést: talán nem volt elég jó az előző verzió?
Tovább

Testvéri szeretet?
Ursula Meier: Nővér
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 07. 14

A szerzői voná­sok nélküli film még lehet jó, de nagyon ritkán válik em­léke­zetes­sé és igazán csodál­hatóvá. A kom­mersz művész­film remek minta­darabja az új francia alkotás, a Nővér.
Tovább

Jean Reno főzős műsora
Daniel Cohen: Én, a séf
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 07. 05

Egy főzős, konyhás film számára nem elég, ha csupán ragyo­gó pikkelyű hala­kat és ízlése­sen tálalt süte­ménye­ket mutat – kell oda valami emberi vonás is, egy külö­nös han­gulat, egy szeret­hető főhős. Az Én, a séf csupán ez utóbbit igyek­szik letudni, csakhogy még Jean Reno sem képes egy butácska törté­netet igazán megíze­síteni. Fogyaszt­hatóvá vará­zsolni azonban igen.
Tovább

Apró csoda a láthatáron
Wes Anderson: Holdfény királyság
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 06. 20

Lehangolni a nézőt nem nehéz, külö­nösen nap­jainkban, de fel­húzni a szája szélét, meg­nevet­tetni, kihúzni a hétköz­napokból szuper­hősök és ide­álok nélkül, „egy­szerű” fiata­lokkal olyan teljesít­mény, amiért igazán hálásak lehetünk. Wes Anderson meg­érdemli a tapsot. Hozott nekünk egy kisebb csodát. Ennek van igazán értelme.
Tovább

Romantikus irritáció
Mia Hansen-Love: Viszlát, első szerelem
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 06. 07

Egy merész ugrás­sal azt is mond­hatjuk, ez amolyan Alkonyat-mozi, vám­pírok nélkül. Persze, a helyzet nem annyira komoly­talan, de az biztos, hogy köze­lebb állunk egy átla­gosan gyenge roman­tikus mozi­hoz, mint egy érett és szív­melen­gető francia finom­sághoz.
Tovább

Humanista Hősök
Joss Whedon: Bosszúállók
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 05. 13

Bizony, a gyerme­teg elemek­ből és klisé­halmaz­ból végül egy vér­beli 21. szá­zadi film szüle­tett. A könnyed hang­vétel mel­lett érző­dik vala­mi fenye­gető is, ugyanaz a bizony­talan légkör ural­kodik a filmen, mint amit ma a világ­politi­kában vagy a minden­napi élet­ben tapasz­talunk. Csak úgy roha­nunk ide-oda, semmi sem időt­álló, nincse­nek fix pontok.
Tovább

A gyerekeket szeretjük, ugye?
Maiwenn Le Besco: Polisse
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 04. 12

Igen, látha­tóan kényes témák kerül­nek itt elő – és ez iga­zán örven­detes. Nagy szük­ség van azokra az alko­tások­ra, melyek korunk ége­tő kérdé­seit járják körül és mutat­ják meg a gya­nútlan nagy­közön­ségnek.
Tovább

Világbéke lazacokkal
Lasse Hallström: Lazacfogás Jemenben
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 03. 26

Lehet, hogy már vacso­ráz­tunk, hogy már nem vagyunk éhe­sek, de egy kis lazac bizto­san nem árt meg. Jól­esik, és kész. Ahogy jól­esik olykor egy olyan film is, mely könnyű íze­ket tartogat, nem ter­heli meg a gyom­rot, és bár szük­ség nincs rá, de – nem baj, nem válik a kárunkra.
Tovább

Nagyapa és Dédapa
Martin Scorsese: A leleményes Hugo
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 03. 11

Georges Méliès volt az első „bűvész”, aki fel­ismerte, hogy a film nem­csak rea­lista médium, hanem az álmok tere­pe is. Szá­mára a film igazi varázs­latot jele­ntett, a nagy­betűs mozi alap­jait fedezte fel. Scorsese pedig a nagy­betűs mozi egyik leg­nagyobb műve­lője és rajon­gója. Fogta az ere­deti regényt, és egy gyerek­filmbe bújta­tott ódát készí­tett a mozgó­képről.
Tovább

Háborús mese kislányoknak
Steven Spielberg: Hadak útján
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 03. 08

Nehéz elfo­gadni, hogy a film­törté­net egyik élő legen­dájá­nak alko­tása olyan, mintha egy egy­szerű iparos készí­tette volna – rosszul. Szinte el sem hittem, hogy mindazt, amit az első fél órában látok, egy ilyen szintű mester komoly­nak szánta. Még el sem kezdő­dött a film, máris bein­dulnak a vonósok. És csak húzzák, húzzák rendü­letlenül.
Tovább

Nagyasszonyok
Phyllida Lloyd: A Vaslady
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 02. 23

Margaret Thatcher életét kíván­ta be­mutatni, de nem csupán a politi­kusét, hanem a szelle­mileg leépülő, idős asszo­nyét is. Komoly vállal­kozás az ilyen, érzé­keny alko­tói munkát kíván, és nagy­szerű színé­szeket. És jött is Meryl Streep, úgy, ahogy szokott: ragyo­góan és csodála­tosan. Jött, hogy el­vigye a hátán az egész filmet.
Tovább

Egy hawaii történet
Alexander Payne: Utódok
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 02. 20

Mindenképp bizta­tó és jó érzés látni, hogy szinte bár­hová nézünk, bárhová megyünk, minden­hol akad olyan emberi lény, aki körbe­néz, érti zaka­toló korát, és való­ban törődik a másikkal. Megnyug­tató tudni, hogy a zajos és önző termé­kek között olykor elő­bújik egy-egy alkotó, saját csön­des, értel­mes művével. Hálás vagyok Alexan­der Payne-nek, hogy rendre képes valódi embe­reket mutatni, olyan történe­tekből filmet ren­dezni, melyek nem földön­kívüliek­ről, hanem rólunk szólnak.
Tovább

Ismerős tetoválások
David Fincher: A tetovált lány
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 02. 17

A legfőbb kérdés, hogy megérte-e. Aztán meg az, hogy érde­mes-e meg­nézni. Hogy kapunk-e valamit. Hogy egy ere­deti filmet nézünk, vagy egy átla­gos krimit. Fel­tesszük ezeket a kérdé­seket, mert A tetovált lány című regény nemzet­közi sikernek és elismert­ségnek örvend, és pár éve már készült belőle film­adaptá­ció szülő­hazá­jában, Svéd­ország­ban. Most a sajá­tos látás­módú és tehet­séges David Fincher kezei közé került az anyag, hogy ismét mozgó­képet vará­zsoljon belőle – holly­woodi keretek között.
Tovább

Optimista végjáték
Fifti-fifti
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 19

Egy hasonló történet­nél depresszív és sokko­ló filmre számí­tunk, és való­színű­leg messzi­ről elkerül­nénk – van elég bánat az élet­ben, nem hiány­zik a mozi­ban is ugyan­azt átélni. Ám jelen moz­gó­kép nem más, mint az év egyik leg­jobb kö­zön­ség­filmje, rá­adá­sul víg­játék­ról beszé­lünk. Az év talán leg­éret­tebb és leg­szebb víg­játékáról.
Tovább

Himnusz az Élethez
Terrence Malick: Az élet fája
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 10

Bizonyos képek napokig kerin­genek majd bennünk. Bár nem hibát­lan, de így is párat­lan alkotás. Azt gon­dolom, nem ilyen­kor kell a jelzők­kel finom­kodni. Az élet fája az év leg­komo­lyabb és leg­jobb filmje.
Tovább

„Tragikus” vázlatok
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 02

Tragikusak, abban a kivéte­lesen pozi­tív érte­lemben, hogy a Janko­vics Marcell által meg­álmo­dott képek magu­kban hor­doz­zák Madách Imre művé­nek igazi tragé­diáját és magasz­tos­ságát. Csak azt a váz­latos­ságot, csak azt tud­nám feledni…
Tovább

A Mester és Párizs
Woody Allen: Éjfélkor Párizsban
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 12. 12

Az Éjfélkor Párizsban talán nem az a film, amit széles közönségnek lehetne ajánlani, mint ahogy a legtöbb Woody Allen-filmet sem. Ám a rendező talán legszebb, legigényesebb alkotása az új évezredből, mely elgondolkoztat, megnevettet, és jókedvre derít.
Tovább

Tintin is, meg nem is
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 12. 05

Varázslatot vártam, olyan élményt, ami elfeledteti koromat, és gyermeki lelkesedéssel tudom követni szeretett figuráimat a kalandok során. Az egyetlen gond, hogy úgy tűnik, az egykori legnagyobb mozimágus elfelejtette azokat a varázsigéket, amikkel anno életet lehelt Indiana Jones vagy E.T. nevű figuráiba.
Tovább

Rohadékok vagyunk?
Lars von Trier: Melankólia
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 11. 21

Kéne oda valaki. Valaki, aki biztatóan átöleli, felrázza őket önző világukból, és azt mondja nekik: nézzetek körül, nézzétek a világ sokszínűségét, összetettségét. Figyeljetek oda egymásra, érintsétek meg a másikat, ne csak fizikailag, hanem egészen.
Tovább

Nagyot dobban
Richard Ayoade: Submarine
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 11. 07

Na de, mitől lesz ez szerzői film? Mitől lesz ez olyan különösen szerethető? Hiszen a legtöbb tinifilm, sőt, családi film hasonló szituáción alapul. Mi a különbség? Elsősorban az, hogy amit látunk, az őszinte, megélt, lélekkel teli.
Tovább

Még egy év
Emberek vagytok, tehát szeretetreméltók
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 10. 27

Két ember beszélget. Nem államtitokról, nem a divatról, nem is világ­megváltó tervekről. Látszólag teljesen lényeg­telen dolgokat osztanak meg egymással. Akárcsak mi. Mert nem az infor­máció a lényeg, hanem az, ahogy ő mondja, éppen azt és épp abban a pilla­natban. A lényeg a jelenlét – erről szól Mike Leigh új filmje is.
Tovább

Rendrakás angolosan
Harry Brown
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 10. 14

A rendezés tipikusan brit, melynek távolságtartó, hideg stílusa itt egyáltalán nem jelent előnyt. Nem rohanunk sehová, szép lassan folydogálunk előre a cselekményben. A képi világ meg pont olyan, mint amire számítunk: hideg színek, kimért beállítások, puritán világítással. Az egész alkotásból hiányoznak az ízek, az erős stílus, vagy a lebilincselő történetvezetés. Máshogy szólva: nincs lelke a filmnek. De van egy tényező, ami miatt mégsem távozunk elégedetlenül: maga Michel Caine.
Tovább

Szeretném, hogyha szeretnének?
Blue Valentine
Szövényi-Lux Balázs 2011 // 09. 25

Sokan ábrázoltak már tabukat döntve férfi–női kapcsolatot, gondoljunk csak Bergmanra vagy Cassavetes-re. Az ilyen filmekre mindig is kíváncsiak voltunk, hiszen nincs annál izgalmasabb, mint hús-vér személyeket figyelni, akik hozzánk hasonló problémákkal küzdenek. Mindig is szerettük, amikor a kamera bemerészkedik egy pár intim szférájába. Ezért érdekel minket egy-egy újabb párkapcsolati darab, mindegy, hányadik a sorban.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben