×

Amikor vérátömlesztés szükséges
Benedek Szabolcs: A vértanú
Széplaki Berta 2014.04.28

Benedek Szabolcs A vérgrófjának úgy sikerült meg­lova­gol­nia az utóbbi évek vámpír­hullá­mát, hogy közben hami­sítat­lanul magyar tudott ma­radni, és nem feküdt le a nyu­gatról áramló divat­nak. A finálé azonban kimon­dottan vér­sze­gényre sike­redett.
Tovább

Ruhák meséből
Interjú Kürti Andreával
Széplaki Berta 2014.03.21

Kürti Andrea gyerek­ruhákat tervez, mese­könyvet illusztrál, táskákat és kiegé­szítőket, illetve díszle­tet is készít. Munkái­hoz a mesék adják az inspi­rációt. Erről, a terve­zésről, gyere­kekről és divatról kérdez­tük e-mailes inter­júnkban.
Tovább

Egy magasröptű mélyrepülés
Gerlóczy Márton: Check-in
Széplaki Berta 2014.03.17

Gerlóczy Márton új regé­nye könnyed, szó­ra­koz­tató, szati­rikus olvas­mány, magas­röptű poé­nok­kal, de mély­ségek nélkül. De nézzük, hová min­den­hová vezet minket, ma­gya­rokat ez az anti­úti­könyv: csek­kolj be egy rövid recen­zió ere­jéig!
Tovább

Anna Kareninától Bovarynéig
Scherter Judit: Hősnők és írók
Széplaki Berta 2014.02.24

Sarkalatos kérdés, hogy egy férfi író vajon hogyan te­remti meg a nő­alak­jait. Egyál­talán, teremt­het-e az olvasó szá­mára hite­les nőala­kot egy férfi? És hogy van az, hogy számos halha­tatlan nőala­kot férfiak terem­tettek? Ezekre a kérdé­sekre keresi a választ Scherter Judit Hősnők és írók interjú­kötete, melyben kilenc kortárs magyar íróval beszél­get a témáról.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben