×

Kacsák a megfagyott vízben
Dés Mihály: Pesti barokk
Stummer Krisztián 2013.12.05

Pesti és barokk: az élet­útjának felén járó Holden Caulfield vallo­másai arról, milyen a szabad­ság illúzió­jának súlya alatt ten­gődni egy olyan országban, amely elzár élet­fogy­tiglan, ahol a két­ségbe­esés ironikus nem­törő­döm­ségbe fordul át, s az indulásra készült­ség elle­nére nem tör­ténik semmi. Az útra kész állapot állan­dósul, a test öreg­szik, miköz­ben a hang meg­marad egy kamasz álmo­dozá­sának szintjén.
Tovább

Vénülő lábnyom
Tomas Tranströmer: Boltívek végtelenje – Válogatott versek
Stummer Krisztián 2013.08.26

Az életmű: kétszáz oldal. Korántsem elég, de pótol vala­mit, ami eddig nem volt, ami­hez talán kellett 2011 iro­dalmi Nobel-díja. Tomas Tranströmer svéd költő versei végre magyarul is olvas­hatók a Szép­halom Könyv­műhely válo­gatá­sában.
Tovább

Nagy ábrándok a vásznon
Gilles Bourdos: Renoir
Stummer Krisztián 2013.08.06

Klasszikus apa–fiú elsza­kadás­törté­net, amely­ben épp azt érezni, amit a Renoir fiúk is érez­hettek: az apa sze­mélye minden­hol erő­sebb. Bár Gilles Bourdos filmje két Renoirra próbál össz­ponto­sítani, az öreg festő gőgje még e feldol­gozás­ban is ural­kodó. Egy élet­mű kései virág­zása, míg a másik épp­hogy csak elkez­dődik a mozi, a mozgó­kép iránti rajon­gással.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben