×

Az éjjel soha nem érhet véget
Jászberényi Sándor: A lélek legszebb éjszakája
Sárhegyi Tamás Felicián 2017.06.21

Jászberényi Sándor az elmúlt évek során robbant be a hazai köztudatba, köszönhetően nemzetközi sikereinek. Második novelláskötete pedig máris számos elismerésben részesült. Sikerének oka nem csupán a nyílt távolságtartás a kortárs magyar irodalomban megfigyelhető posztmodern-utáni alakoskodástól, a nyelviségre való reflektálásától és a felesleges pózoktól. Jászberényi Sándor és szövegei sikerességének egyik kulcsa a hitelesség.
Tovább

Mások, más szemmel
Lator László: Szabad szemmel
Sárhegyi Tamás Felicián 2017.03.20

Lator László legújabb esszékötete formájában és szövegeinek stílusában is illik címéhez. Szabad szemmel és színesen ír versekről, emberekről, fordításról, művészetről vagy adott esetben a gombászásról – tehát mindenről, ami érdekli.
Tovább

Identitások mentén
Márton László: Zokogó Zarándokok
Sárhegyi Tamás Felicián 2016.09.15

Márton László legújabb, kötet formájában kiadott írásai a Zokogó Zarándokok címet viseli. Olyan kérdéseket feszeget, amelyek nemcsak egy keresztény–zsidó–magyar–európai identitásnégyszögből szemlélve érdekesek, hanem pusztán esztétikai megközelítésből vagy kulturális fogyasztási vágyból is.
Tovább

Elfelejteni emlékezni
Garaczi László: Wünsch híd (egy lemur vallomásai)
Sárhegyi Tamás Felicián 2016.05.19

Garaczi László legújabb műve, a lemur-so­ro­zat ne­gye­dik része első olva­satra merő­ben eltér az eddigi köte­tek hagyo­má­nyai­tól – azon­ban itt nem vál­tás­ról vagy törés­ről kell beszél­nünk, hanem orga­nikus fejlő­désről. A Wünsch híd egy­fajta ana­lízis, amely le­bontja a lemur-so­ro­zatot. Nem össze­fog­lalni vagy vég­követ­kezte­té­seket akar le­vonni, sokkal in­kább szét­írni és el­felej­teni.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben