×

„őszülni már nem lehet akárkivel”
Áfra János: Két akarat
Papp Sándor 2016.04.14

Áfra János Glaukóma című első köte­tének pozitív kritikai vissz­hangja legitim helyet bizto­sított a költő szá­mára a fiatal kor­társ lírában. A követ­kező könyv­ben meg­mutat­kozó lírai tovább­lépés lehe­tő­ségei igazol­hatják eszté­tikai elvárá­sainkat. A 2015-ös Két akarat pedig minden tekin­tetben elosz­latta a kétsé­geket.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben