×

Gringó esete az újjászületéssel – interjú AG Weinbergerrel
Papp Máté 2019.12.22

A magát gringónak, azaz idegennek nevező AG Weinberger életvitelét tekintve, illetve kulturális értelemben is mindenképpen átutazónak számít. Sajátos felfogású blueszenéjében kelet-közép-európai ízek keverednek egyfajta amerikai gusztussal, amolyan mesterszakács módra. A főséfet kérdeztük külön utas pályájának állomásairól, valamint legutóbbi muzikális metamorfózisáról, a tavaly megjelent Reborn című lemez anyagáról.
Tovább

Dionüszosz ébredése
Dénes József: Szökésben
Papp Máté 2016.12.23

„A rock – mármint az igazi rock – egy olyan zenei forma, amelyben néhány év alatt kell kimondani mindent, ezért ideális médiuma a felforgató gondolatoknak. Ma már igazából nem érdekel, mert nekem ez már megvolt. Többek közt ezzel az írással is a kiutat keresem ebből a világból” – írja Dönci, a ’70-es, ’80-as évek hazai underground kultúrájának egyik legsajátosabb és legkiemelkedőbb zenésze. Kritika Dénes József Szökésben című írásáról.
Tovább

A mohaiság
Lemezismertető és villáminterjú Mohai Tamással
Papp Máté 2016.03.03

Mivel a Moha és Páfrány név nem tűnt túl menő­nek, Mohai Tamás vete­rán gitáros és rock and roll arc Mohain néven indí­totta el élet­mű­összegző projektjét. A három­leme­zes anyag az elmúlt ötven évből dalai­ból válogat a hős­kor­szaktól egészen a mostani ős­kor­szakig.
Tovább

Az idő termőföldje
Mezei Szilárd – Túl a Tiszán innen Ensemble: Vajdasági magyar népdalok
Papp Máté 2015.06.19

Komor fölöttem az ég is, Fekete fel­hőből esik az eső, Búra termő idő… – csak néhány cím Mezei Szilárd vajda­sági népda­lokat feldol­gozó leme­zéről, melynek (zenei) anyaga mintha ugyan­abból a nedves, sötét föld­ből véte­tett volna, mint ami ősidők óta minden magyar nép­dal táp­ta­laját adja.
Tovább

Tiszta forrásból
Both Miklós: Kínai utazólemez
Papp Máté 2015.04.06

Ha Kodály kínai jegyzeteire gondolunk, vagy egyál­talán arra, hogy az általa kiala­kított peda­gógiai mód­szer – minden­féle kultu­rális gyarma­tosítás nélkül – Távol-Kele­ten egyre nagyobb teret hódít, nem lehet meg­lepő Both Miklós Kínai utazó­lemezének ötlete.
Tovább

Tócsában a tenger
Cirkusz-KA: Tavak és tengerek
Papp Máté 2015.02.15

A Cirkusz-KA második nagy­lemeze magas színvo­nalú és kiér­lelt zenei anyag, amely az első, Kötél­tánc­tangó című album forma­váltó, szín­játszó játékos­sága után úgymond tartja a már meg­ugrott szintet, ezzel együtt éppen azzal lep meg, hogy nem vállal­kozik külö­nösebb újításra. Inkább tovább tágítja a különös deren­gésű dal­költe­mények elmo­sódó, távolba vesző hori­zontját – lepo­rolva a korábbi számok kép­zelet­beli cirkusz­porondját is.
Tovább

Virágzene
Meszecsinka: Kinyílok
Papp Máté 2014.12.29

A Meszecsinka világzenéje nem csak a szójáték miatt nevez­hető „virág­zenének”, hiszen dalaik olyan kinyíló zenei vilá­gokat bon­tanak ki, amelyek a szél­rózsa minden irányából hozzák magukkal a külön­böző népek jellemző ízeit, illatait, de amelyek mégis egy közös magból szök­kentek szárba.
Tovább

Hajózni muszáj
Cirkusz-KA: Lélekfarsang
Papp Máté 2014.08.22

A belföldi és európai kalan­dozá­sok után stú­dióba húzódó Cirkusz-KA együttes második, Lélek­farsang című lemeze szer­ves folyta­tása a két évvel ezelőtti Kötél­tánc­tangónak, ugyan­akkor egy­fajta kontú­rozása is a korábbi szerze­mények impresszi­onista hangu­latainak.
Tovább

Át a kőtengeren
Dresch Mihály – Lukács Miklós: Labirintus / Dresch Quartet: Kapu és kert
Papp Máté 2014.06.18

A zene „időtlen oltalma” járja át Dresch Mihály lemzeit, aki nem csupán világzenei kalandozásra hívja a zene időutazóit. Messzebbre, mélyebbre hatol, még akkor is, ha az út így rögösebbé válik.
Tovább

A pohártalpalávalótól a papírhajóig
East Gipsy Band: Ageless Message freaturing Tim Rise
Papp Máté 2014.04.22

Habár itthon az elmúlt évti­zedek során a vendég­látó­iparba szám­űzött cigány­zene mind­inkább hát­térbe szorul, a nem­zet­közi világ­zenei palettán egyre nagyobb teret hódít magá­nak: az ere­deti gipsy-színek némi dzsessz­muzsi­kával, olaszos, spa­nyolos, balkáni és jiddis árnya­lattal újra és újra elkáp­ráztat­ják a hall­gató­ságot.
Tovább

Szeretet-szútra
Juhász Gábor Trió: Making a Change – Love Supreme
Papp Máté 2014.03.25

„Ihletettség – Érzékenység – Lelke­sedés” – a három kulcs­szó John Coltrane Zsoltár című írá­sában, amelyet a Love Supreme című mini dzsessz­mise szavak nélkül szó­laltat meg. A Juhász Gábor Trió tag­jainak ihletett­sége, érzé­keny­sége és lelke­se­dése hatja át új leme­züket, amely nem csupán a zene­szerző szelle­me előtt tisz­teleg; újra is mondja a szótlan imát.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben