×

Nem lehet morálisan hontalannak maradni
Interjú Fehér Boldizsárral
Ménesi Gábor 2019.02.22

Gyerekkora óta ír, középiskolásként kezdett dolgozni a Rádiókabarénak, majd bekerült Fábry Sándor írócsapatába. Nemrég jelent meg első könyve, a Vak majom. Sodró lendületű, izgalmas debütkötetéről kérdeztük Fehér Boldizsárt.
Tovább

Oldódások, kötődések
Interjú Szolcsányi Ákos költővel és Herczeg Ákos szerkesztővel
Ménesi Gábor 2018.12.15

Semmi meglepő vagy fontos címmel jelent meg Szolcsányi Ákos új verseskönyve. A Federico García Lorca által is inspirált, a románcforma sajátosságait egyénítő kötet megszületéséről, szerkezetének kialakulásáról, a közös munka tapasztalatairól kérdeztük a költőt és a szerkesztőt, Herczeg Ákost.
Tovább

„Végül is nincs különbség”
Antal Andrea: Nem
Ménesi Gábor 2018.10.02

Négy ciklusba rendezve tizenkilenc novella sorakozik Antal Andrea debütáló kötetében. Komoly problémákat vet fel, és nyomasztó világot tár elénk a szerző, aki szociális munkásként dolgozik, így akár mindennapos tevékenységéből is meríthetett.
Tovább

Kovács Kati egyszemélyes színháza
Interjú Kovács Katival
Ménesi Gábor 2018.08.28

Mindig végtelen alázattal és ritka természetességgel áll a közönség elé, függetlenül attól, hogy a Pesti Vigadóban vagy a legkisebb község színpadán énekel. Új albumán tizenhárom eddig kiadatlan dala vált elérhetővé, a hozzá kapcsolódó DVD a pálya legfontosabb állomásait idézi fel, illetve CD-re kerültek a régi bakelitlemezek is.
Tovább

„A szakma leírt bennünket”
Beszélgetés Meződi Józseffel
Ménesi Gábor 2018.08.23

2017 után idén nyáron is megrendezésre kerül a Várkert Bazárban a Volt egyszer egy Ifipark elnevezésű koncertsorozat, amely a magyar könnyűzene egyik legendás helyszíne, a Budai Ifjúsági Park hangulatát idézi meg. Augusztus 23-án az Apostol együttes lép színpadra. A közelgő koncert jó alkalom arra, hogy Meződi József énekessel felelevenítsük a zenekar történetének néhány emlékezetes pillanatát.
Tovább

Halvány remény sem marad
Sándor Iván: A hetedik nap
Ménesi Gábor 2018.08.14

Sándor Iván legtöbb regénye a közelebbi vagy a távolabbi múltban játszódik. Az írót mégsem önmagában a történelmi múlt elbeszélése foglalkoztatja, sokkal inkább a história útvesztőiben bolyongó és különböző kelepcékben vergődő ember mentalitása, kiszolgáltatottsága, korszakokon átívelő, a mai viszonyokra is rámutató léthelyzete, tapasztalata kerül a szövegek középpontjába.
Tovább

Kíváncsiság és bizalom
Beszélgetés Barnák Lászlóval
Ménesi Gábor 2018.05.15

Február 16-án döntött a helyi közgyűlés arról, hogy július 1-től Barnák László vezetheti a Szegedi Nemzeti Színházat. Eredetileg a jelenlegi főigazgató, Gyüdi Sándor is pályázott volna, de ő végül visszalépett. Az új direktorral a pályázati időszak feszültségeiről és vezetői elképzeléseiről is beszélgettünk.
Tovább

A népzene olyan, mint a madárdal
Beszélgetés Hamar Dániellel
Ménesi Gábor 2018.05.03

2018-at indiai turnéval indította az idén 45 éves Muzsikás együttes. Ottani élményeikről, korábbi külföldi sikereikről és itthoni fogadtatásukról is kérdeztük a zenekar egyik alapítóját, Hamar Dánielt.
Tovább

„Velünk együtt a világ is sokat változott”
Beszélgetés Csík Jánossal
Ménesi Gábor 2018.04.06

1988-ban hívta életre a Csík Zenekart. Akkor még a népzene autentikus tolmácsolása volt az elsődleges cél. Később azonban gondoltak egy merészet az együttessel, és megpróbálták minél szélesebb közönségréteghez eljuttatni a tradicionális muzsikát. A jubileumi év kapcsán Csík Jánossal a nyitás kockázatáról, az elmúlt három évtized jelentős állomásairól beszélgettünk.
Tovább

„Megvárom, amíg lejár a mosás”
Beszélgetés Bercsényi Péterrel
Ménesi Gábor 2018.03.15

Az Átrium Film-Színházban októberben mutatták be az A félelem megeszi a lelket című darabot, amely Fassbinder azonos című filmje alapján készült. Az előadásban játszott szerepeiről, a szabadúszás viszontagságairól, a bábjátékos munkamódszeréről Bercsényi Péterrel beszélgettünk.
Tovább

A színháznak mindig a máról kell szólnia
Beszélgetés Orlai Tiborral
Ménesi Gábor 2018.01.24

Közgazdászként végzett, majd orvosiműszer-kereskedelemmel foglalkozott, a rendszerváltás után saját céget alapított. 2006-ban indította el önálló útján az Orlai Produkciós Irodát. A kezdetekről, színházi gondolkodásáról, alkotóközösségről beszélgettünk Orlai Tiborral.
Tovább

A nézőpontok sokfélesége
KAF-olvasókönyv: Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről
Ménesi Gábor 2017.12.20

Kovács András Ferenc alkotásainak jelentősége egyértelmű a mai magyar költészetben, ezt igazolja vissza a művek fogadtatása. S bár az életművet alaposabban mérlegre helyező monográfia máig nem született meg, időszerű volt a recepció eddigi megállapításainak rendszerezése, összegzése.
Tovább

„Mintha valaki szétszaggatná a lelkét”
Lipcsey Emőke: A vadnyúl bukfencet vet
Ménesi Gábor 2017.09.26

A regény a Skandináv-félsziget mintaállamában, Svédországban játszódik, ahol a szerző 1984 óta él. Lipcsey Emőke cáfolni próbálja a sztereotípiákból felépülő mítoszt, amely kizárólag a jólét, az álom megtestesítőjeként állítja be a Svéd Királyságot: igyekszik megmutatni a jelenségek fonákját, azokat a problémákat, amelyek a múltban gyökereznek, és a jelenkor társadalmában egyre inkább éreztetik hatásukat.
Tovább

„Meg kell változni, és akkor minden lehetséges”
Szabó Róbert Csaba: Alakváltók
Ménesi Gábor 2017.07.05

Szabó Róbert Csaba előző kötetében, a Fekete Daciában azzal kísérletezett, hogyan működhetnek ma szépirodalomként a rémtörténetek. Ezúttal arra tesz izgalmas javaslatot, miképpen ötvözhetők a történelmi és a kalandregény attribútumai, hogy a végeredmény egyszerre legyen fordulatos, olvasmányos, ugyanakkor elgondolkodtató, lényeges kérdéseket felvető mű.
Tovább

„Visszapillantó tükörterem”
Turista és zarándok – esszék és tanulmányok Kemény Istvánról
Ménesi Gábor 2017.04.07

Kemény István köteteinek megjelenését fokozott kritikai érdeklődés kíséri, ám régóta hiányzott az összefoglaló, rendszerező vizsgálatra törekvő irodalomtörténészi tekintet. Ezt a hiátust próbálja valamelyest kitölteni az a kiadvány, amely a JAK füzetek 200. darabjaként látott napvilágot.
Tovább

„Benne hallgat a sötétség”
Péterfy Gergely: Mindentől Keletre
Ménesi Gábor 2017.03.16

Péterfy Gergely fokozott olvasói és szakmai érdeklődést kiváltó regénye, a Kitömött barbár után mostani kötetében az utóbbi három évben született publicisztikai írásait adja közre, szám szerint harmincötöt.
Tovább

Kapkodásnak nyoma sincs bennem
Beszélgetés Zalán Tiborral
Ménesi Gábor 2016.10.14

Zalán Tibor nevéhez mindhárom műnem szorosan kapcsolódik. Habár pályája versekkel indult, s ma is leginkább költőként ismerjük, hamar kapcsolatba került a színházzal, legalább két évtizede pedig hosszas regényutazásba kezdett. Beszélgetésünkben az életmű mindhárom területét szóba hozzuk.
Tovább

„Az, és mégsem az”
Beszélgetés Szvoren Edinával
Ménesi Gábor 2015.07.09

Ez az év ismét ráirányította a figyelmet Szvoren Edinára és műveire, hiszen tavasszal megkapta az Európai Unió irodalmi díját, a könyvhétre pedig új kötettel (Az ország legjobb hóhéra) jelentkezett.
Tovább

Az olvasás zsigeri élménye
Beszélgetés Bazsányi Sándorral
Ménesi Gábor 2015.06.18

Az irodalom­történész, kritikus beszél pályá­járól, a kritika fontos­ságá­ról, az iró­niáról. Leg­újabb könyve kap­csán az is szóba kerül, mi ösztö­nözte az Esti Kornél újra­olva­sására.
Tovább

A költészet lényegét tekintve normaszegés
Beszélgetés Bognár Péterrel
Ménesi Gábor 2015.06.09

Bognár Péter nevére 2011-ben figyel­hetett fel a vers­olvasó közön­ség, amikor máso­dik­ként meg­kapta a Petri-díjat. A követ­kező évben a Mag­vető Kiadó gondo­zásában látott nap­világot Bulvár című kötete. Leg­újabb verses­könyve, A rodo­lógia rövid tör­té­nete ugyan­csak izgal­mas kísérlet. Ménesi Gábor beszél­getése.
Tovább

Az a jó, ha nincs végleges lezárás
Beszélgetés Csabai Lászlóval
Ménesi Gábor 2015.04.07

Olvasói a Szindbád-könyveken keresz­tül ismer­hették meg Csabai László nevét. Az író azon­ban félre­tette a nyár­ligeti detek­tív törté­netét, s nap­vilá­got látott a Száraz évszak című kötete.
Tovább

Egyetlen képből bomlott ki a regény
Beszélgetés Totth Benedekkel
Ménesi Gábor 2015.02.25

Az olvasók legalább egy évti­zede talál­koz­hatnak Totth Bene­dek nevé­vel fordí­tásai kap­csán. Aldous Huxley, Cormac McCarthy, Ian M. Banks, David Walliams, Nick McDonell, Hunter S. Thompson – csak néhány név azok közül, akiknek köny­veit magyar nyelvre ültette át. Most azon­ban saját regénnyel állt elő, melynek címe Holt­verseny.
Tovább

A megfigyelő és a megfigyelt
Beszélgetés Bárány Tiborral
Ménesi Gábor 2015.01.06

Bárány Tibor filozófia szakon végzett, s a kritika­írás mellett köte­lezte el magát. Írá­sait rend­szere­sen olvas­hatjuk iro­dalmi lapok­ban. Első önálló könyve kap­csán arról kér­dez­zük, milyen kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal a művé­szet­filo­zófus és művé­szet­kriti­kus, de az is szóba kerül, tehe­tünk-e érték­alapon különb­séget a magas- és tömeg­kul­túra alko­tásai között.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben