×

A pozitív előkép nélküli mű
Vallomásos interjú Veres Balázs szobrásszal
Kozák Zsuzska 2016.09.13

Építészeti és design alapanyégként jól ismerjük a betont. Hogy szobrászati felhasználása milyen sokoldalú lehet, azt viszont a legtöbb profi képzőművész sem tudja. Ennek orvoslására alapult idén a Szigetmonostori Művésztelep, amelynek vezetője alkotóként maga is a beton híve.
Tovább

A látvány zsarnoksága
5 kiállításon keresztül
Kozák Zsuzska 2016.07.21

Látásunk éppúgy szokásokhoz kötött, mint a reggeli kávé elkészítése. Hogyan zökkenhetünk ki a rutinból, amikor egy műalkotást nézünk? Különféle megoldások lehetségesek – ezúttal ötöt vizsgálunk öt aktuális kiállításon.
Tovább

Artworker: Műtárgyak, mérőszalagok, mókusok
Perényi Roland dolgozószobájának akkurátus feltárása
Kozák Zsuzska 2016.07.13

Egy valaha szebb időket látott park peremén épült az a legendák övezte kastély, amelyben ma a Kiscelli Múzeum működik. Az intézmény fiatal igazgatója, a múzeológia némileg dohos diszciplinájába friss levegőt áramoltató Perényi Roland volt a házigazdánk, aki nem félt kitárni dolgozószobája ajtaját a Kortárs Online előtt.
Tovább

Teoretikusan és tevőlegesen
A képzőművészet társadalmi szerepvállalásának lehetőségei öt kiállításon keresztül
Kozák Zsuzska 2016.02.27

Ezekben a hetekben Buda­pesten több olyan kiál­lítás is meg­rende­zésre került, ahol a ká­nonba bevo­nult mes­terek élet­hosszon átívelő művé­szeti és közös­ségi tevé­kenysé­gébe nyer­hetünk bete­kin­tést. A gaz­dag tanul­ságok kiegé­szíté­séül szol­gál­hat­nak fiatal közép­korú alko­tók pár­huza­mos tár­latai, amelyek össze­mér­he­tővé teszik az egyes gene­rációk szerep­válla­lási hajlan­dó­ságát szű­kebb szak­mai és tágabb szo­ciális érte­lem­ben.
Tovább

Brutalitás és életigenlés
Interjú Makai Mira Dalmával
Kozák Zsuzska 2015.12.29

A friss Esterházy Művészeti Díjas képző­művésszel színes inspi­ráció­ról, néme­tes könnyed­ségről és konzol­játé­kokról beszél­gettünk.
Tovább

Borzongás a Kiscelli kastélyban
A Holttest az utazókosárban – A Mágnás Elza-rejtély című kiállításról
Kozák Zsuzska 2015.09.23

Egy óbudai luxusprostituált meg­gyilkolá­sának és a tette­sek elka­pá­sának száz­éves törté­netét követ­hetjük nyomon a Kis­celli Múze­umban októ­ber 11-ig. A törté­net szeptem­berben a mozik­ban is meg­eleve­nedik Szász Attila Fél­világ című film­jében, amelyet az idei Mont­real World Film­fes­tival verseny­program­jába is beválo­gattak.
Tovább

Hiánypótló kiállítás Erdélyről
Interjú Szücs Györggyel a Sors és jelkép című kiállításról
Kozák Zsuzska 2015.08.19

Augusztus 23-ig még megtekint­hető a hetven év erdélyi magyar képző­művé­sze­tét fel­ölelő Sors és jel­kép című tárlat a Magyar Nem­zeti Galé­riában. Nem­rég jelent meg a gaz­dag, kézi­könyv­ként is ki­váló kiállí­tási kata­lógus, amely­nek kap­csán Szücs Györggyel, a kiál­lítás kurá­torá­val beszél­gettünk.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben