×

„Wahorn” és meztelen nők
Fesztiválos villáminterjú Wahorn Andrással
Kovács Bea 2014.07.29

„Micsoda koncert lesz ez!!!” – ígéri a Wahorn Airport fel­lépé­se kap­csán Wahorn András, aki nemcsak képző­művész­ként, de zenész­ként is jelen lesz az idei Ördög­katlan Feszti­válon. Wahorn ígéri: lelki sze­meink előtt le fog pe­regni a múlt, a jelen és a jövő is. (Már ha figyel, mert ha nem figyel, akkor nem – ma­gára ves­sen. Persze az sem baj, majd leg­köze­lebb: ne osto­roz­zuk magun­kat…) Villám­interjú!
Tovább

Az elbeszélés nehézségei
Dés Mihály: Pesti barokk
Kovács Bea 2013.12.06

Az olasz eredetű barokk szó amúgy nyaka­tekert okos­kodást jelent, és Dés regé­nye nem áll távol ettől. Regé­nyében nincsen meg­felelő arány a címben felve­tett két fogalom között: jobb lett volna több Pest, és keve­sebb barokk…
Tovább

Párhuzamos történetek Erdélyből
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Kovács Bea 2013.10.09

Tompa Andrea regé­nyében két orvos élet­törté­nete kere­kedik ki, száz évvel ezelőtt­ről, korhű nyelven. Hogyan élhető túl a virágzó Magyar­ország feldara­bolása? Mit jelent a háború a minden­napok embe­rének életé­ben? Miként alakul a magán­szféra, az inti­mitás Tria­non után? A Fejtől s lábtól fontos, tabuk­hoz nyúló olvas­mány, két párhu­zamos törté­netben.
Tovább

Lesz-e a lámpáéból napfény?
Potozky László: Nappá lett lámpafény
Kovács Bea 2013.05.28

Potozky László csíksze­redai szüle­tésű fiatal író máso­dik novellás­kötetét olvasva felmerül a kérdés, hogy elég­séges-e a műfaj­ismeret, a formai preci­zitás és kidolgo­zottság ahhoz, hogy a mű meg­szó­lítsa az olvasót: olvasói igen és nem között, avagy lesz-e a lám­páé­ból napfény?
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben