×

„múzsaként tekintett rám”
beszélgetés Jutta Scherrerrel Pilinszkyről
Kirilla Teréz 2015.02.12

„Múzsaként tekin­tett rám. Ezért hagy­tam el végül. Nem tudtam, nem akartam múzsa lenni. Önma­gamat akar­tam meg­való­sítani, a saját írá­saim­mal foglal­kozni. Amit János­nak a leg­nehe­zebb volt elvi­selni, amíg együtt éltünk, az az volt, hogy van vala­mi más is az éle­tem­ben, mint ő.” Jutta Scherrer beszélt Pilinszky János­hoz fűződő kap­cso­latáról.
Tovább

…szinte soronként írta
Beszélgetés Lator Lászlóval Pilinszkyről
Kirilla Teréz 2014.12.30

„Az Apokrifot szinte soron­ként írta, két-három eszten­dőn keresztül, és szinte soron­ként vitte Nemes Nagy Ágnes­nek meg­mutatni. Mikor már kész volt a vers, Pilinszky elment hozzá, és halál­sápadtan azt mondta, mégsem jó, nem jó az Apokrif…” Pilinszky-soro­zatunk­ban ezúttal Lator Lászlóval beszél­getett Kirilla Teréz.
Tovább

Számsor mindannyiunk karján
Beszélgetés Takács Zsuzsával Pilinszky Jánosról
Kirilla Teréz 2014.10.01

Most induló soro­zatunk­ban Pilinszky János­ról közlünk beszél­geté­seket, melyek a költő­ről ké­szülő emlék­film­hez fel­vett interjú­soro­zat részei. Kirilla Teréz inter­jú­jában most Takács Zsuzsa mesél Pilinsz­kyvel való első talál­kozá­sáról, a szép fér­firól, s meg­idézi a költő jelleg­zetes felol­vasási stílu­sát, egy betel­jesülő jós­latát, vala­mint azt is, mi volt a kereszt óta az embe­riség leg­na­gyobb bot­ránya.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben