×

Hagyomány és szégyen
Radu Mihăileanu: Asszonyok kútja
Hevér Dániel 2012.05.30

Radu Mihăileanu új filmje az iszlám társa­dalom­ban a nők által betöl­tött szere­pet elemzi egy konkrét problé­mán keresztül. Az arab faluban, ahol a tör­ténet játszó­dik, nincs ivóvíz­hálózat, így a falu határán túlról egy mere­dek, sziklás hegy­oldalon álló kútból kell nap mint nap a vizet hordani a faluba – a nőknek. Ám nemcsak ez, hanem gyakor­latilag minden más munka is az ő fela­datuk, a férfiak napjaikat ügyes-bajos dolgaik megbeszé­lésével, és egész napos teáz­gatással töltik.
Tovább

A remake mint motívum
Chris Miller, Phil Lord: 21 Jump Street – A kopasz osztag
Hevér Dániel 2012.05.17

Mivel millió­nyi film és TV-sorozat dol­gozta már fel a rendőr­páros (buddy cop) témá­ját, így A kopasz osztagnak van hon­nan merí­tenie, és ezt biz­tos kéz­zel meg is teszi. Azzal ráadá­sul, hogy a rendőrö­ket a gimibe küldi vissza, meg­kapja az ehhez a témá­hoz járó összes klisét is, így meg­talál­ható itt minden.
Tovább

Szavakkal nem lehet ölni
Paul Weitz: Mocsokváros utcáin
Hevér Dániel 2012.05.04

Paul Weitz filmje apa és fia kiüre­sedett, gyakor­latilag alig létező kapcso­latára kon­centrál. Ennek bemuta­tása azon­ban sokkal nehe­zebb feladat, mint elsőre gondol­nánk, ugyanis vala­minek a hiányát filmen nagyon nehéz meg­jele­níteni.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben