×

Árnyékugrás
Kálmán Gábor: Janega Kornél szép élete
Gyarmathy Hedvig 2019.01.08

Kereszt alakban összeszegezett karók, rájuk aggatott ruhadarabok. Lelketlen test, amelyet körbevesz a korhadó fa enyészetszaga. Madárijesztő. Ha kalapot csapunk rá, egészen fessé válik, és a távolból úgy fest, mint a kukoricás közepén tévelygő vándor. Janega Kornél is lehetne.
Tovább

Lélegzet-visszafojtva
Bán Zsófia: Lehet lélegezni
Gyarmathy Hedvig 2018.09.18

A Lehet lélegezni történetei a hétköznapi ember kötelezettségeiről és lehetőségeiről mesélnek. Mint egy átlagos hétfő reggelben, itt sincsenek csattanók, hirtelen tragédiák vagy létösszegző tanulságok. Csak a körülöttünk ágaskodó valóság van: hol nyugodt, hol kapkodó, de megszokott, mint a ki- és belégzés.
Tovább

Duruzsoló hangok
N. Tóth Anikó: Szabad ez a hely?
Gyarmathy Hedvig 2018.04.27

Utazók súlyos lélegzetétől hangos terek, ablaküvegnek nyomódó arcvonalak, hajnali buszút. N. Tóth Anikó prózakötete az utazás határhelyzetét sűríti apró életmozzanatokba. Olyan hétköznapi életeseményekbe, ahol egyszerre rögzül az utazók kiszolgáltatottsága, a kiszolgáltatottságban rejlő emberi történet, az emberben rejlő motiváció.
Tovább

Az éhség vándor
Szerényi Szabolcs: Éhség
Gyarmathy Hedvig 2017.12.04

Úgy tartja a közmondás, hogy míg a bőség nyugton marad, az éhség mindig vándorol. Ezt a vándorutat követhetjük nyomon Szerényi Szabolcs első novelláskötetében, a 88. Ünnepi Könyvhéten megjelent Éhségben.
Tovább

Határvonal az útvesztőben
Kun Árpád: Megint hazavárunk
Gyarmathy Hedvig 2017.06.20

Bár a Megint hazavárunk elbeszélője is a Kun Árpád nevet viseli, mégsem életrajzot vagy emlékiratot vesz kezébe az olvasó – mint ahogy ettől az olvasattól maga a szerző Kun Árpád is elhatárolódik a – kissé talán túl didaktikusnak tűnő – regényvégi jegyzetében. E regény sokkal inkább egy útikönyvnek álcázott felnövéstörténet, amely az események szorosan összefonódó láncolatában mutatja be, hogy a lét sehová sem tartozása, a folytonos otthontalanság és a három évtizedes bolyongás után miképp nyílik meg egy olyan ösvény, ahol a szubjektum – ha kell, a köd és a jéghideg eső közt, de – meglelheti a vágyott boldogságát.
Tovább

„Ne aggódj, barátom, más vagy te is”
Makai Máté: Koriolán dala
Gyarmathy Hedvig 2017.03.27

Akadnak emberek, akiknek egy szöveg nem több, mint fekete betűk a fehér lapon. De akadnak olyanok is, akik számára pont ez a fekete-fehér körtánc hozza létre a legszínesebb képzeletmozit. E megosztottság ott húzódik Makai Máté első szépirodalmi kötetének, a Koriolán dalának sorai mögött is, mely a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában jelent meg. Éppen annyira lehet belemerülni, mint távolságot tartani tőle. Kötet, ami hol eltaszít, hol pedig olvasóvá tesz. Mindazonáltal a szöveg ambivalenciája ennél tovább terjed.
Tovább

Barangolás az Újhold berkeiben
„…mi szépség volt s csoda”: Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések
Gyarmathy Hedvig 2016.08.15

A „…mi szépség volt s csoda” című kötet szerkesztői – Buda Attila, Nemeskéri Luca, valamint Pataky Adrienn – arra vállalkoztak, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában fellelhető újholdas hagyatékokból eddig még kiadatlan szövegközléseket, valamint a hagyatékokra épülő tanulmányokat adjanak közre.
Tovább

A dezillúzió látleletei
Csikós Attila: A napon sütkérező hal
Gyarmathy Hedvig 2016.05.13

„A dolgok megértéséhez nem kell több, mint egyet­len pilla­nat, vagy több ezer év sem lesz elég” – Csikós Attila leg­újabb regé­nyé­nek egyik kulcs­mon­data ez, melynek súlya alatt ott roska­dozik egy teljes gene­ráció kudarc­sorozata. A napon sütké­rező hal a rend­szer­vál­tás fiatal­jainak remény­veszté­séről, eszmé­nyeik fel­adá­sáról, bol­dog­ságuk hiába­való­ságá­ról szól.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben