×

Akiknek senki nem fogja a kezét
Edward Berger: Jack
Farkas Péter 2015.05.06

A nagyvárosban csel­lengő gyerek nem csupán, sőt nem első­sorban azért izgal­mas és ki­merít­he­tetlen témája a film­művé­szet­nek, mert be­mu­tatja a gye­rekek lelki­világát, hanem mert azt a társa­dalmat vilá­gítja át, amely­ben elté­vednek − és amely hagyja, hogy elté­vedve marad­janak. Edward Berger kiváló filmje is leg­alább annyira szól a társa­da­lom­ról, mint gyerek­korú sze­rep­lőiről.
Tovább

Minden szülő rémálma
Susanne Bier: Második esély
Farkas Péter 2015.02.09

Susanne Bier drámái kemé­nyen igénybe veszik az embert. A gyom­rát leg­alább annyira, mint a lelkét, a dán alkotó ugyanis olyan élet­helyze­teket tár elénk, amelye­ket a leg­rosszabb rém­álmaink­ban sem szeret­nénk átélni – és amelye­ket mégis átél­hetünk bár­melyik várat­lan pilla­natban, ha a véletlen úgy hozza.
Tovább

Nekem a Balaton a Riviéra
Fazekas Csaba: Swing
Farkas Péter 2014.12.19

Kár lenne bele­esni abba a csap­dába, amibe a Swing vaskos pro­mója láttán egyéb­ként nagyon is könnyű lenne. Kár lenne Moulin Rouge-t és Chicagót várni, amikor nekünk „csak” Buda­pestünk és Bala­tonunk van. A Swing akkor a leg­erő­sebb, ami­kor nem ame­rikai musi­cal próbál lenni, hanem észbe kap: de hiszen ez csak egy Bala­ton-parti hakni!
Tovább

Laza Budapest-koktél
Török Ferenc: Senki szigete
Farkas Péter 2014.10.21

Török Ferenc új filmje olyan, mint egy laza koktél Buda­pest szívében: élénk színek­ben vibrál, kelle­mesen édes, és szinte meg sem érez­zük, miután felhör­pintet­tük. Épp csak jobb ked­vünk lesz tőle egy árnya­latnyit.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben