×

„A beszélőim akaratosak, ha nem is agresszívek”
Beszélgetés Kerber Balázzsal
Borsik Miklós 2015.05.12

Kerber Balázs (1990) első verses­kötete tavaly látott nap­világot Alszom rend­szer­telenül címmel a Prae.hu-nál JAK-fü­zet­ként, Balajthy Ágnes és Borsik Miklós gondo­zásá­ban. Az aláb­biakban szerző és szer­kesztő beszél­getése olvas­ható a Kerber-köl­té­szet főbb tenden­ciáiról, lehet­séges elága­zásairól.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben