×

Egy próbát mindenképp megér
András László: Rasszista utazások
Bornemissza Ádám 2019.02.18

Megérdemelt volna a kötet egy találóbb címet és borítót, hiszen a szövegek java része igencsak érdemes az olvasásra. András László hol kesernyés, hol édesbús emlékekből, gondolatokból, eseményekből kanyarít kimondottan szerethető irományokat.
Tovább

A kérdezés élménye
Bartha István: Homo blogger
Bornemissza Ádám 2018.03.28

Ókori görög gondolkodók Badacsonyban, Nietzsche és Jézus a budapesti aluljáróban – végre valami, ami nem Amerikában esik meg. Kedélyes beszélgetések komoly témákról, irodalmi fikció, hit, filozófia. Nem sok mindez egyben? Ugyan, pont befér az első és a hátsó borító közé.
Tovább

Anekdotákká nemesedett emlékek
Jolsvai András: A napok színe
Bornemissza Ádám 2018.03.01

Jolsvai András új kötete könnyed, lendületes sztorifolyam a rendszerváltás idejéből, amelyet a szerző szolíd, szinte csak a háttérben aknamunkát folytató humora tesz teljessé. Hogy mindent megszépít az emlékezet? Talán pont ez a dolga.
Tovább

Vizeléstechnika
Szekrényes Miklós: Budifoci
Bornemissza Ádám 2018.01.23

Szekrényes Miklós jó pár tárcát kanyarított a megyei másodosztályú labdarúgás életőről. Mielőtt a pályának kijelölt, futballra legtöbbször alkalmatlan terepre lépnének, a másnapos játékosok még bevesznek egy gyógysört, elpippantanak egy cigarettát, az edző meg elindul oda, ahová még Király Gábor is gyalog jár.
Tovább

„Jól is van, meg nem is”
Csender Levente: Örök utca
Bornemissza Ádám 2018.01.08

Csender Levente három-négy évente jelentkezik új novelláskötettel. A legújabb, az Örök utca bár némileg lazít a korábbiak komorságán, felhőtlen hepiendekre számítani továbbra is felesleges. „Ennek a Kelet-Európának soha nem lesz vége.”
Tovább

Megdolgozza
Gyémánt Bálint: True Listener
Bornemissza Ádám 2017.12.06

Gyémánt Bálint gitárjátéka számos lemezen hallható, de első saját korongja csak idén jelent meg. Régóta vártuk, nagy türelemmel, bő tíz éve, de megérte. A True Listener egy borzalmasan jó album. Nincs mese.
Tovább

Csak átmenet
Potozky László: Égéstermék
Bornemissza Ádám 2017.11.30

Bevallom, titkon hepiendet reméltem, bár Potozky László eddigi művei alapján erre nem sok esély kínálkozott. Az Égéstermék a borító ajánlója szerint egy közép-kelet-európai fővárosban kitörő forradalom fikciója, persze mindenki azonnal Budapestre gondol, és a helyszínek, politikusok és események akár meg is győzhetnek e sejtésekről. De a lényeg messze nem ez.
Tovább

„Megyünk a saját fejünk után”
Kocsmai beszélgetés a Super Stupid tagjaival
Bornemissza Ádám 2017.10.25

A Super Stupid új lemeze, a Down az idén készült el. A friss korong az első, 2014-es albumon már megtapasztalt nívót még magasabbra emelte. A fiúk érett és pazar rockmuzsikát tettek le az asztalra – ennek örömére el is ballagtunk sörözni és beszélgetni rockról, koncertezésről, modernitásról.
Tovább

Októberek a slágerlistán
A Billboard egykori októberi listavezetői
Bornemissza Ádám 2017.10.13

A Billboard Hot 100 archívuma heti bontásban őrzi az elmúlt közel hatvan év könnyűzenéjének népszerűségi listáit. Művészet vagy iparág, esztétika vagy profit – a rengeteg év és előadó tükrében nehéz a válasz, ha nem lehetetlen. Úgyhogy ítélet helyett nézzük, milyen dalok vezették a listákat a tíz, húsz, harminc, negyven, ötven évvel ezelőtti őszökön.
Tovább

A zene mint tömegsport
Demeter Ádám: Lucky Marabu
Bornemissza Ádám 2017.10.03

Igazán friss, újszerű könnyűzenei produkciót ma már nemigen termel ki a showbusiness. Ehhez apró műhelyekbe, próbatermekbe, hátsó szobákba kell befülelnünk. Badroom producer – a kifejezés az otthon, a szoba magányában zenélő és azt felvevő, megkeverő, végül a neten megosztó alkotót jelöli. A zene mint tömegsport – izgalmas, kötöttségektől mentes világ, érdemes csemegézni mérhetetlen terméséből.
Tovább

Elvarázsolt lemezek
50 éves a Their Satanic Majesties és a Sgt. Pepper’s
Bornemissza Ádám 2017.09.29

Ha hatvanas évek, akkor Beatles és Rolling Stones, és ha 1967, akkor Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band és Their Satanic Majesties Request. Hogy mivé lett volna a beat, ha minden zenész a józan életvitelre voksol, már sosem tudjuk meg – de mi, a hálás utókor jól jártunk az elődök szerhasználatával.
Tovább

Zolee, a Ganxsta
Ganxsta Zolee és a Kartel: KO
Bornemissza Ádám 2017.09.19

Hiphop, rap – végigdumált dalok, ahol a szöveg a főszereplő. De mivel Ganxsta Zolee nem egy hétköznapi figura, hadd legyen e recenzió is az: az új albumot kizárólag mint zenét hallgatom, és nem foglalkozom a szövegekkel. Csak egy kicsit.
Tovább

Lett volna mit
P. Mobil: Csoda történt!
Bornemissza Ádám 2017.09.08

Hogy a mai P. Mobil a viszontagságos évtizedek után mennyiben tekinthető a klasszikus banda örökösének, ezen lehet vitatkozni. Mindenesetre Schuster, Sárvári és maga a név a folytonosság mellett érvel – kétélű penge: dicső örökség, egyúttal magasra tett mérce.
Tovább

Aggodalomra semmi ok
Majoros Sándor: Az ellenség földje
Bornemissza Ádám 2017.09.06

Hogy honnan ez a rengeteg sztori, anekdota? Annyi minden megesik az emberrel, annyi mindent – köztük annyi csodálatos marhaságot – lát és hall, hogy csak győzze memóriával. Szamárnyúzás, gyufapöckölés, fosatószilva, gázálarc, az Atyaúristen és ősrégi szunnyadó erők adnak randevút Majoros Sándor új kötetében.
Tovább

Are you experienced, baszki?
50 éves az első Jimi Hendrix-lemez
Bornemissza Ádám 2017.08.23

Jimi Hendrix 1966 szeptemberében, 24 évesen érkezett Angliába az Egyesült Államokból, és már ekkor is mozgalmas életút állt mögötte. De Angliában már nem mások kísérőzenésze, hanem saját produkciója van. 1967. augusztus 23-án Amerikában is megjelenik az első saját lemeze, az Are you experienced? És a világ nemes egyszerűséggel bekulázott.
Tovább

Így kerek a világ
Juhász Gábor: Good Night
Bornemissza Ádám 2015.10.27

Mi a szép? Megfogal­mazni nem tudjuk, csak vitat­kozni róla, de vala­hogyan mégis min­denki meg­érzi, mégis min­denkit meg­érint a zenei szép­ség, és minél inkább tisz­tább és mélyebb, annál több lelket képes meg­simo­gatni – a rockerek legfel­jebb leta­gadják.
Tovább

Intelligens vadállat
Super Stupid: The Original Fire, 2014
Bornemissza Ádám 2015.08.04

Titkos kincs, megszívle­lendő rock­aján­lat a Super Stupid, akik nem­régi­ben egy le­mez­nyi fel­vé­telt tettek közzé – hall­gassuk bátran, ne vesszen el a zene­tömeg­ben, annál jóval többre érde­mes! Nomen est omen, az is bolond, aki rock­zene­karrá lesz a mai világ­ban, de szeren­csére azért akad ilyen is.
Tovább

Laci, te tudod
Frozen Steak: We're gonna need a bigger boat.
Bornemissza Ádám 2013.01.18

A Frozen Steak bátran nyúlt réges-régi dalokhoz, amik olyan egyéni ízt kaptak kezeik között, hogy a lemez bátran sorol­ható a honi blues­albumok legérde­kesebb­jei közé. Izgal­mas karcos­sága a vájt­fülűek kedven­cévé teheti, de ehhez be kell száll­nunk abba a nagyobb hajóba.
Tovább

Távol a tizenkettesektől
Bordosi Blue: Moonshine and wine
Bornemissza Ádám 2012.08.31

Borsodi László remek dalokat ír, nagyon szeret­hetően énekel, gitáros­ként kimagasló ízlés­sel muzsikál. Az éne­kelt sorok közé fűzött dallamai a blues­gitáro­zás vaskos hagyo­mányai­ból merítenek, a stílus minden köte­lező frazír­jával és egyéni megszóla­lással fűsze­rezve. Ritmikai világa, dalla­mainak léleg­zése lenyű­göző, és olyan fokú szabad­ságot valósít meg ebben a sok szem­pontból kötött hagyo­mány­rend­szerben, ami párat­lan élménnyel aján­dékozza meg a hall­gatót.
Tovább

It's Only Rock 'n Roll
50 éves a Rolling Stones
Bornemissza Ádám 2012.07.14

Ötven évet egy­azon munka­helyen eltölteni manap­ság már inkább szánan­dó, mint­sem tiszte­letre méltó fegyver­tény. Együtt meg­öreged­ni, elhasz­nálódni a kollé­gákkal, kézbe venni a munka­eszközt fél évszá­zadon át – nem sokan sóhaj­tanának vágya­kozva. És ha azt mondom, hogy a cég neve Rolling Stones? Nos, így már más a leányzó – mit leányzó, renge­teg leányzó – fek­vése!
Tovább

20 éves A legjobb méreg
Széljegyzetek a Tankcsapda A legjobb méreg lemezéhez
Nagy Zoltán 2012.07.02

Könnyű bele­ragadni a túlzá­sokkal teli urbá­nus betyár­roman­tikába, és meg­állni azon a szinten, hogy beteg a világ, éljük túl az életet. Veszé­lyes játék ez, az egyik legjobb méreg, amit ismerek.
Tovább

Platón csettintene
Iron Maiden: En vivo!
Bornemissza Ádám 2012.04.15

Bólogas­sunk a fejünk­kel feszí­tett mimi­kával, és dör­mögjük, éne­keljük, ordít­suk a dalo­kat bele a fene nagy modern világ­ba, hadd hallja, hogy válto­zás nélkül is elkép­zelhe­tő az élet! Platón csettin­tene, ha hal­laná, és talán elő is venné a jegyzet­füze­tét, hogy a leg­inkább válto­zatla­nok, így a leg­inkább léte­zők közé oda­csilla­gozza az Iron Maident is.
Tovább

With or without U2
Huszonöt éves a U2 Joshua Tree lemeze
Nagy Zoltán 2012.03.30

A U2 koráb­ban is meg­kerül­hetet­len banda volt, de ezzel a lemez­zel vég­érvé­nyesen és örökre a világ máso­dik leg­jobb zene­kara lett. Az ama­tőr báj már a múlt, itt került iga­zán he­lyére min­den egyes hang, min­den egyes csend.
Tovább

Nincs kecmec
Megadeth: TH1RT3EN (13)
Bornemissza Ádám 2012.03.19

Nagy baj nem érhet ben­nün­ket, amíg a Mega­deth az, ami. Egy fűrész­torkú front­ember, két dara­bos, csut­kára tekert gitár, egy strapa­bíró dob és egy masszív basszus. És egy sor olyan dal, amit lehe­tetlen gri­masz nélkül végig­hall­gatni, de néhány, akár­csak stilizált nyak­mozdí­tást minden­képp elő­csal a leg­öre­gebb és leg­inkább meg­nyugo­dott rocker­ből is. Az ifjabba­kat pedig briliáns lég­gitár­figurák­ra ösz­tökéli.
Tovább

A krumplileves az krumplileves
Hugh Laurie: Let them talk
Bornemissza Ádám 2012.03.11

Hugh Laurie a kép­ernyőn egy morc, kissé cini­kus pacák. Hogy ez mennyire dr. House sze­repe, mennyit merít magából, nem tudni, de 2011-es blues­lemezét hall­gatva inkább haj­lok arra, hogy a való­di Laurie messze nem olyan bár­dolat­lan lelkü­letű, mint a soro­zat doktora.
Tovább

Domborodik az magától
Bill Frisell: All we are saying...
Bornemissza Ádám 2012.03.08

Ha egyszer megadatna, hogy egy böhöm limuzinnal átszelhetem Amerikát, ezt csakis Bill Frisell muzsikájától aláfestve tenném.
Tovább

Hát csak így
Ferdinandy György: Kérdések Istenkéhez
Bornemissza Ádám 2011.11.07

E novellák­nak nem a cselek­ménye érdekes, inkább a szereplők viszo­nya sorsuk­hoz, és ezen keresztül az író viszo­nyulása saját és a világ sorsá­hoz. Messze nem az kerül mér­legre, hogy az út rögös vagy sima, hogy hová vezet, célba ér-e, hanem az út maga, az ember viszo­nya útjához.
Tovább

Band of Gypsys Reincarnation: 40 years after
Bornemissza Ádám 2011.09.26

A korongon tíz Hendrix-szerzemény szerepel. Az eredeti felvételeken hallható éneket itt a gitár helyettesíti, ami nem egyszerű feladat, hiszen Hendrix inkább beszélt, mintsem énekelt. De az együttes célja nem is a reprodukció, hanem az újraértelmezés. Vagy egyszerűen csak a felszabadult örömzene, a közös improvizálás, aminek alapját történetesen Jimi Hendrix dalai adják.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben