×

Az élet egy kollektív képtelenség
Gaspar Noé: Eksztázis
Bobák Zsombor 2019.04.10

Gaspar Noé, a kortárs film egyik leg(el)ismertebb vásott kölyke olyan mozival állt elő, ami egyszerre ejt rabul, járatja meg nézőjével a poklot, és ünnepli az életet annak abszurd képtelenségében. Az Eksztázis letaglózó filmélmény.
Tovább

Berlinale top 5
A 69. Berlinale legkiemelkedőbb filmjei
Bobák Zsombor 2019.03.08

A berlini filmmustra egy szélsőségesen eklektikus válogatással búcsúztatta a 18 év után leköszönő Dieter Kosslick igazgatót. Idén az igazán izgalmas filmeket nem a versenyszekció tartogatta, a tavalyi évhez hasonlóan pedig ismét az elsőfilmesek és a női rendezők hozták a legkiemelkedőbb alkotásokat.
Tovább

Intim filmterápia
Adina Pintilie: Ne érints meg!
Bobák Zsombor 2019.02.07

Az Arany Medve-nyertes Ne érints meg! perzselő kíváncsisággal vizsgálja az emberi intimitás kérdéseit, miközben fájóan mélyre hatol. S bár nem a legegyszerűbben befogadható mozik sorát erősíti, minden perce megéri: olyan utazásra hív ugyanis, amilyenre kevés film.
Tovább

Berlinale Top 5
A 68. Berlini Filmfesztivál legjobb filmjei
Bobák Zsombor 2018.02.28

A Berlini Filmfesztivál leginkább azzal tűnik ki a többi „A” kategóriás filmmustra közül, hogy bátran vállal fel kísérletező, merész alkotásokat, és nem riad vissza attól sem, hogy politikai állásfoglalást tegyen. Idén az elsőfilmesek és a női rendezők domináltak Berlinben. Íme, helyszíni tudósítónk, Bobák Zsombor toplistája a 68. Berlinale legjobb filmjeivel.
Tovább

Az érzékiség fantasztikuma
Joachim Trier: Thelma
Bobák Zsombor 2018.01.18

A Thelma kiválóan megkomponált, finom és érzéki film, ami több műfajt gyúr össze páratlan eleganciával. S bár néha kiesik saját ritmusából, fontos gondolatokat fogalmaz meg az elnyomás pusztító és a szabadság felemelő következményeiről.
Tovább

Utazás a semmibe
Roger Deutsch: Fiú a vonaton
Bobák Zsombor 2017.08.28

Az amerikai függetlenfilmes Roger Deutsch hazánkban játszódó drámája , a Fiú a vonaton ígéretes témája ellenére vontatott, helyenként kifejezetten irritáló próbálkozás a művészet, a művész szerepe és a filmes etika kérdéseinek feltárására.
Tovább

Betonszagú dioráma
Jan P. Matuszyński: Az utolsó család
Bobák Zsombor 2017.05.11

A hóbortos lengyel művészről, Zdzisław Beksińskiről és családjáról fest bravúros portrét Jan P. Matuszyński első egész estés játékfilmje. Beksińskiék hétköznapinak nem nevezhető élete egészen hétköznapi jelenetekben bontakozik ki a betonszagú lengyel panelrengeteg hideg, zárt tereiben, különös feszültséget keltve.
Tovább

Üvölt a csend
Miroszlav Szlabospickij: A törzs
Bobák Zsombor 2016.04.18

Miroszlav Szlabospickij ukrán rendező első mozi­jában a néma­filmek és a kelet-euró­pai hiper­realiz­mus eszköz­tárát egye­sítve igyek­szik elmon­dani egy újabb törté­netet a poszt­szov­jet szel­lem­tér­ben rekedt fia­talok erő­szak­kal átita­tott sors­talan­sá­gáról. A 130 perces mozi tar­to­gat húsba­vágó jele­ne­teket, összes­ségé­ben azon­ban ügyet­lenül meg­kom­ponált, sab­lo­nos társa­dalom­kritika.
Tovább

Szépen csillog, de fájóan üres
Tom Hooper: A dán lány
Bobák Zsombor 2016.01.28

A 2010-es Oscar-gálán taroló Tom Hooper új film­jéhez meg­nyert két fel­ka­pott szí­nészt, és bele­csa­pott a gender­őrü­letbe. Einar Wegener át­ala­kulá­sa való­ban mozi­vászo­nért kiáltó tör­ténet, de A dán lány gyenge, eti­kát­lan film: a transz­nemű­ség témája olcsó esz­közzé lesz a szé­pel­gés és a néző meg­ríkatá­sának oltárán.
Tovább

Technorapszódia gengszter módra
Sebastian Schipper: Victoria
Bobák Zsombor 2015.10.08

A Victoria a moziszékbe szögezi nézőjét, szépen lassan a bőre alá kúszik, majd befurakodik a szívébe. Sebastian Schipper munkája magával ragadó, felejthetetlen mozi.
Tovább

Tarol az iparosmunka
Baldvin Zophoníasson: Akváriumban élni
Bobák Zsombor 2015.08.31

Baldvin Zophoníasson második egész estés munkája minden jelen­tősebb izlandi filmes díjat besö­pört, a sziget­ország mozi­pénz­tárai­nál pedig olyan holly­woodi nagy­ágyú­kat hagyott maga mögött, mint DiCaprio kokain­éhes Wall Street-i farkasa. Rejtély, mi szólí­totta meg az izlandi közön­séget ilyen sike­resen: az Akvá­rium­ban élni tisztes­séges iparos­munka, semmi több.
Tovább

Noir Berlin romjain
Christian Petzold: Phoenix bár
Bobák Zsombor 2015.08.10

Christian Petzold több műfaj mezs­gyéjén egyen­sú­lyozva, elegáns precizi­tással visz vá­szonra egy olyan témát, amiről hetven év távla­tában is nehéz be­szélni. A film sikerét merész módon állandó szí­nész­nője ke­zébe adja – bátor­sága kifize­tődő, a Phoenix bár ugyanis kiváló mozi.
Tovább

Se hideg, se meleg
Takács Mária: Meleg férfiak, hideg diktatúrák
Bobák Zsombor 2015.07.15

Takács Mária állami támogatás nélkül készí­tette el Meleg férfiak, hideg dikta­túrák című doku­mentum­filmjét, ami egy­szerre igyek­szik bemu­tatni a rend­szer­váltás előtti magyar meleg közös­ség életét, és próbál párhu­zamo­kat vonni a jelen­nel. Az erő­feszí­tés dicsé­retes, a vég­ered­mény azon­ban felemás.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben