×

„szökési és visszatérési kísérletek”
Beszélgetés Krusovszky Dénessel
Benedek Leila 2015.09.04

„napról napra nehezebbnek érzem a dolgok elen­gedé­sét, de annyira még­sem vagyok öreg még, hogy ebbe bele tudjak nyu­godni. […] Néha a leg­várat­lanabb hely­zet­ben egy­szer csak meg­érzem egy régi kirán­dulá­son leta­posott nedves fű illatát a gyerek­korom­ból, és akkor ezzel vala­mit mégis kez­de­nem kell…”
Tovább

Balneológia
Benedek Leila 2015.07.31

„a sötét víz és a sűrű gőz alatt, / a kalci­umban, a jódban, a kénben, / mások levetett hám­réte­geiben, / ízületi bántal­maiban, / a leszá­zalékolt határőrök / kerin­gési zavarai közt / egymáséi leszünk”
Tovább

„rocksztár akartam lenni”
Beszélgetés Orcsik Rolanddal
Benedek Leila 2015.07.24

„a költészethez nem kell feltét­lenül érteni a konden­záto­rokhoz, és hosszú haj nélkül is szület­het jó vers” (Bene­dek Leila beszél­getése Orcsik Roland­dal)
Tovább

Lejárt a metaversek kora
Lehóczky Ágnes: Palimpszeszt
Benedek Leila 2015.07.03

Lehóczky Ágnes költő, műfordító két nyelven is alkot. Három angol nyelvű verses­kötete (a Buda­pest to Babel 2009-ben, a Re­mem­ber című 2012-ben, a Carillon­neur pedig tavaly) jelent meg, és idén (a 2000-es Iksze­dik stáció és a 2002-es Meda­lion után) a har­madik magyar nyelvű kötet, a Palimp­szeszt is elké­szült a Magyar Napló gondo­zásában.
Tovább

Kinőttem az alanyi verseket
Interjú Horváth László Imrével
Benedek Leila 2015.06.26

Horváth László Imre A hajó, ami nőket szállí­tott című új köte­tének versei azon túl, hogy szerel­mes versek, leg­alább annyira város-versek, Pest-versek, mesélő versek is. Lírá­ról, prózá­ról, szere­lemről és a város­ról kérdez­tük hát Horváth László Imrét az idén, a Mag­vető kiadó gondo­zásában meg­jelent új kötete nyomán.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben