×

Ollálá!
Áll a bál
Asztalos Emese 2012.06.20

A Fullajtár Andrea rendezte Áll a bál bizser­gető, édes­keserű, barát­ságos hangu­latot teremtett a Kamra egyik „disztingvált külön­termében”, ahol öt színész­nő álmo­dozva vagy épp dühöngve dalolt, mondott verset, prózát, való­sította meg ön­magát. Nőiség, szere­lem, anya­ság, öreg­ség örömei, bánatai fogal­mazód­tak meg az Isten vele­tek, ti régi flörtök-től a My baby just care for me-ig.
Tovább

…én, elromlott extrapéldány…
Hullám és gumikötél – Nők Szabó Lőrinc életében
Asztalos Emese 2012.06.07

Szabó Lőrinc „telhe­tetlen aljassá­gának” és „tanul­mányozó ösztö­nének” rövidke anyaga hangzik el a Katona József Szín­házban Hullám és gumi­kötél címmel, a darab értel­mez­hető­ségét némileg átszűr­ve a nők bioló­giai és társa­dalmi nemének, illetve szere­peinek ütköz­teté­sével az 1920-as, ’30-as évek Buda­pestjén. Azonban korántsem bizonyos, hogy mono­dráma és filolo­gikus adat­közlés ele­gendő mind­ehhez.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben