×

Meghatározhatatlan kékség – Gáspár-Singer Anna: Valami kék
Artzt Tímea 2020.01.06

Az elsőkötetes szerző novelláit átszövi egy finom, nem hivalkodó, a kék színnel kapcsolatos asszociációs hálózat, ami – miközben ismerősnek tűnő női sorsokba nyerünk betekintést – többféleképpen érthető szimbólumokat vet elénk.
Tovább

Az otthonosság balladatöredékei – Pál Sándor Attila: Balladáskönyv
Artzt Tímea 2019.10.09

Pál Sándor Attila folyamatosan élesít és újít. Figyel a mélyszegénység, a magány, valamint az otthontalanság személyiség- és kultúraformáló hatásaira, mondanivalójának pedig ezúttal egy nagy hagyományú kifejezésformában, a ballada műfajában adott hangot.
Tovább

Mit lát a tamil csónakos 2019-ben? – Sándor Iván: A korszak tekintete
Artzt Tímea 2019.08.13

A korszak tekintete a vakságról szól. Nem a szerzőéről, inkább a 20. és a 21. századéról. Hogyan kell olvasnunk a múltat? Mennyiben jelzik előre a művészeti alkotások a jövő alakulását? Sándor Iván esszéválogatása ezekre a kérdésekre keresi a választ.
Tovább

Falcsik Mari haláltana
Falcsik Mari: Az igazi idő
Artzt Tímea 2019.06.19

Az igazi idő az elmúlt tíz év költői termésének krónikája, a veszteségélmények leltára, szembenézés az élet végességével.
Tovább

Fanyalgások Milbacher könyvtárában
Milbacher Róbert: Léleknyavalyák
Artzt Tímea 2019.05.16

Milbacher Róbert Janus-arcú szerző, aki először azzal lepett meg bennünket, hogy megírt egy kiváló Margó-díjas könyvet, a Szűz Mária jegyesét, majd visszaváltozott irodalomtudóssá.
Tovább

Ökölbe szorított ciklusok
Bende Tamás: Horzsolás
Artzt Tímea 2019.01.10

Bende Tamás átrostálja élményeit a magány rácsos szerkezetén. A lírai én emlékei szakadékba hullnak, nem okoznak további sérüléseket. Legalábbis az olvasónak.
Tovább

Ughy Szabina utaztató regénye
Ughy Szabina: A gránátalma íze
Artzt Tímea 2018.12.23

Könnyűnek tűnik a választás Szicília kékje és Zugló között. Az egyik mágnesként vonz, a másik menekülésre késztet. Aki a gránátalma magját megízlelte, folyton visszatér az Alvilágba.
Tovább

Az oktatási rendszer Bermuda-háromszögében
A szöveg vonzásában – Arató László tiszteletére
Artzt Tímea 2018.09.21

Kevés aktuálisabb olvasmány van az új Nemzeti alaptanterv (NAT) bevezetését és szakmai vitáját megelőzően, mint az irodalomtanítás paradigmaváltását sürgető és Arató László munkássága előtt tisztelgő tanulmánykötet. Egy szaktanár kritikája.
Tovább

A panda ernyedt ölelése
Péterfy Gergely–Péterfy-Novák Éva: A panda ölelése
Artzt Tímea 2018.08.30

A panda öleléséből nehéz kibontakozni. Vajon így lesz-e a szöveggel is? Korábbi, inkább Péterfy Gergelyhez köthető olvasmányélményeink alapján felébred a kíváncsiság A panda ölelése és Novák Éva stílusa iránt.
Tovább

Mindenki én
Závada Péter: Je suis Amphitryon
Artzt Tímea 2018.08.08

A thébai hadvezér távollétében Jupiter felölti Amphitryon alakját, és többször is magáévá teszi ifjú aráját, Alkménét. A fanyar, amorális mese gyümölcse Herkules lesz, továbbá egy újabb drámaparafrázis.
Tovább

Világló elmeélek – az emlékezés analízise
Nádas Péter: Világló részletek
Artzt Tímea 2018.07.24

Az 1200 oldalas monumentális két kötet nagyjából 90 oldala után megszülettek ennek az írásnak az alapvetései, a többi már csak információszerzés, gondolkodás, elmélyülés, esztétikum, de leginkább egy csodálatos elme működés közbeni megfigyelése.
Tovább

A költő folyamat
Németh László: Tények, titkok, varázslatok
Artzt Tímea 2018.04.20

Nemcsak a költő és a költészet értelmezhető folyamatként, de a kritikus és a kritika is, amely az idő és az ízlés módosulásával változik.
Tovább

Tisza Kata áramkörében
Tisza Kata: Akik nem sírnak rendesen
Artzt Tímea 2017.11.13

Tisza Kata hősei életútjuk felén járnak, „túl halálon, váláson, fiatalságon”, többnyire az utcán vagy Szakáll rendelőjében találkoznak. Úgy érezzük, mintha egy pszichológus pamlagján ülve hallgatnánk férfi és nő történeteit, miközben Tisza Kata „pszichoprózáiban” mégiscsak egyetlen tudat beszél.
Tovább

Párducpompa
Tóth Krisztina: Párducpompa
Artzt Tímea 2017.08.29

Ki lenne a párduc? Az, aki látja a kifosztott pompát, vagy azok, akik az értékekkel már csak tetkó, rózsaszín graffiti vagy szövetminták révén találkoznak – egy olyan Magyarország lakói, akiknek könnyei egy tetovált tigris rákos daganatából fakadnak.
Tovább

Célia – A hiányzó nő
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Artzt Tímea 2017.08.07

Rakovszky Zsuzsa legújabb regényében nem jelenik meg az a szerethető, a jelenségek pompáját feltáró érzékeny női hang, amely összeforrt vele. Helyette egy olyan férfi tudatába bújik, aki képtelen szabadsága korlátozására és a felelősségvállalásra. A korábbi regények olvasói rá sem ismernek majd Rakovszky 21. századi hangütésére, kivéve azt a néhány pillanatot, amikor kikandikál a szerző ujja, mint Célia anyjáé a nejlonharisnyából.
Tovább

Az öregúr látogatása
Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér
Artzt Tímea 2017.07.07

A regény alapszituációja Dürrenmatt abszurd drámáját idézi – csak nem egy bosszúálló fúria szabadul a vegetációba süllyedt városra, hanem egy valószínűtlenül nyúlánk, álmodozó arisztokrata, aki betegesen érzékeny, zavart, és zavart kelt.
Tovább

Alkotó az Alkotó kezében
Horváth Ferenc: Jób könyve
Artzt Tímea 2017.05.15

Az ószövetségi történet a sorstragédiákhoz és a katasztrófákhoz hasonlóan arra figyelmeztet, hogy morális megítélésünktől függetlenül bármikor elveszíthetjük mindenünket. Ez az örök érvényű téma vonzza a Jób könyvéhez olvasóit.
Tovább

Régi és új viharkabát
Gergely Ágnes: Viharkabát
Artzt Tímea 2016.12.02

Gergely Ágnes könnyed és kifinomul magabiztossággal kezeli a formát: ritmust visz a sorokba, a szerkezetbe és a gondolatba. Líraválogatásaiban nem találhatók rossz versek, legfeljebb olyanok, amelyek éteri, kissé homályos utalásrendszeréhez nem ér fel az olvasó intellektusa.
Tovább

A beszédfolyam partján
Szép versek 2016
Artzt Tímea 2016.08.19

Ha végignézek a Szép versek 2016 antológián, melyet hét napja forgatok, akkor Szegő János felelősségére gondolok. Hét napja ülök Türelmes horgászként – hogy Lackfi János verscímét idézzem – a líraválogatással a kezemben, és halászom a kincseket.
Tovább

Gorkij a színfalak előtt
Spiró György: Diavolina
Artzt Tímea 2016.06.29

Spiró György legújabb kis­regé­nyé­nek elbe­szé­lője Boszika, ola­szul Dia­volina. Nem egy női ördög, sokkal inkább egy hűsé­ges társ, aki kíséri és ápolja a világ­hírű írót éle­tének utolsó tíz évé­ben, ami­kor Gorkij a léleg­zet­véte­lért küzd.
Tovább

Kezdődhetett volna ezzel
Lázár Bence András: Kezdődjön ezzel
Artzt Tímea 2015.08.17

Adventtől jutunk el a második messiás­várásig, de nem túl célirá­nyosan, ahogy a lírai én sem nyer hatá­rozott alakot. Távol­ság­tartó meg­figyelő marad, önmagát is tárgyi­asítja. Lázár Bence András a kötet meg­hatá­rozó ver­seiben egy­szerre három – zsidó, kato­likus, refor­mátus – vallás abla­kaiból tekint a világra.
Tovább

Kövér Aphroditék és Döglött kutyák
Hévíz Irodalmi Antológia 2012–2014
Artzt Tímea 2015.05.07

A folyóirat és az antológia nem a szak­mához, hanem az olva­sók­hoz szól, ezt mu­tatja a búvár­szem­üve­ges férfiak­kal nyíló és fürdő­ruhás nőkkel záruló borító. Az anto­lógia szöveg­világát a játé­kos­ság jellemzi, vala­mint az, hogy a magas- és a pop­kultú­rát nem választja szét erő­szakosan.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben