×

Utoljára még egyszer, azt hiszem, lebegek
Massy Tadjedin: Tegnap éjjel
Almási Ramóna 2012.06.15

A film közép­pontjá­ban egyetlen foga­lom, a hűség az, ami „játsza­dozik” mind a szerep­lővel, mind a nézővel egyaránt. E miszté­rium hatal­maso­dik el a mozi egészén és teremti meg a nagy­érdemű számára – a pont ott, akkor, abban a pilla­natban jól bevált belső vágás­sal meg­spékelt – a hatás­vadászat érzetét keltő feszült­séget.
Tovább

A pillantások dinamikája
Steve McQueen: A szégyentelen
Almási Ramóna 2012.03.19

Nézni valakit, egyre csak nézni, meg­igézni, fe­szült­té tenni, boldog­gá és fel­ajzot­tá. Pilla­natok alatt alkot­ni, közben pedig vissza­gon­dolni. Sóhaj­tani megannyi nagyot. Rend­hagyó állapo­tából kihoz­ni az el­szédült vágya­kat. Figye­lemmel kísér, reak­ciókra vár eme csodás brandoni szempár.
Tovább

Mindent látok, mindent hallok…
Marius Holst: Ördögsziget
Almási Ramóna 2012.02.27

A tengeren éltem, ott vét­kez­tem, majd tenger­kék ingben létez­tem. Ketrec­be zártak, meg­aláz­tak, én mégis győzel­met vártam. A norvég ren­dező, Marius Holst egy valós törté­net feldol­gozá­sát hozta.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben