×

Esti mesék hangosan suttogva
Tales of Evening: Hajléktalan lélek
Fejes János 2013 // 04. 20

A női énekkel dolgozó gótikus metal vilá­gát szo­kás úgy defi­niálni, mint a fém­zenék egyik leg­könnyeb­ben befo­gad­ható fajtá­ját; a tor­zítat­lan ének­hang lágy­sága azon­ban közel sem egyenlő a se­kélyes­séggel. A pár éve alakult nagy­kani­zsai Tales of Evening debü­táló nagy­leme­zén remekül érzé­kelteti a könnyű­zenei gótika árnyas­ságá­ban rejlő mély­séget.
Tovább

Kérlelhetetlen ellenszegülés
Bornholm: Inexorable Defiance
Fejes János 2013 // 03. 04

Ha bárki úgy gondolná, hogy a múlt egy már lezárt dolog, akkor nagyon téved: a black metal biz­tosít minket róla, hogy velünk él, és formál minket. Mind a stílus, mind jeles magyar képvi­selője, a buda­pesti Bornholm él és virul. Fegyver­csörgés­től és harci indu­lóktól sem mentes új korong­juk, az Inexorable Defiance ellen­áll az idő vas­fogának.
Tovább

Laci, te tudod
Frozen Steak: We're gonna need a bigger boat.
Bornemissza Ádám 2013 // 01. 18

A Frozen Steak bátran nyúlt réges-régi dalokhoz, amik olyan egyéni ízt kaptak kezeik között, hogy a lemez bátran sorol­ható a honi blues­albumok legérde­kesebb­jei közé. Izgal­mas karcos­sága a vájt­fülűek kedven­cévé teheti, de ehhez be kell száll­nunk abba a nagyobb hajóba.
Tovább

Zenévé formált energia
Mumford & Sons: Babel
Varró Annamária 2012 // 10. 25

A Mumford & Sons magasra tette a mércét 2009-es Sigh No More című leme­zével. Az addig szinte isme­retlen brit banda karri­erje egyik pilla­natról a másikra bein­dult, és két év alatt a csúcsra jutottak. De mi a titkuk? Hiszen sem zenéjük, sem ők maguk nem nevez­hetők trendinek, mégis zsúfo­lásig telt koncert­jeiken szinte az őrü­letig fokoz­zák a hangu­latot.
Tovább

Zenei modernség és hagyomány
Szabó Balázs Band: Átjárók
Nagy Zoltán 2011 // 09. 24

Az Átjárók végeredményben megszünteti a műfaji határokat a folk és a funk, a zene és a költészet között, ahogy erre a matt fekete borítón látható, vízen lebegő esernyőket ábrázoló fénykép is rámutat. Az Alízótai álmodozók zeneileg kiforrottabb, mint az együttes első lemeze, és kimondottan vonzóvá teszi a CD-formát a Pilinszky-versek megzenésítése.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben