×

Vagány profizmus
Bringológia – Kerékpáruniverzum az Iparművészeti Múzeumban
Sipos Tünde 2016.08.31

A bicikli közösségformáló eszköz, ráadásul trendi, mivel az egyre ötletesebb design megoldások mellett számos technikai fejlesztés és applikációk sora is társul már ehhez az életformához. Az Iparművészeti Múzeum részletesen bemutatja a legújabb és legizgalmasabb két kerékre alkalmazott fejlesztéseket.
Tovább

Újabb üzenet Szirakúzából
Interjú Trapp Dominikával
Ványa Zsófia 2016.08.26

A Trapéz Galéria szeptember közepéig ad otthont Trapp Dominika különleges hangulatú kiállításának. Hol van az ember helye a drasztikus változásokat megélő világban? Hol a művészé? És hol a művészeté?
Tovább

Állandósult változások
#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
Fazekas Ildikó 2016.08.16

Hiába fejeződött be a felújítás, ha módomban áll, még mindig elkerülöm. Pedig ez általában előzetes tervezést, emiatt némi bonyodalmat és legfőképp hosszabb menetidőt jelent, mégis. Az új Széll Kálmán tér még nem elég megnyugtató számomra, hogy felszabadultan tudjam használni. Megkönnyebbülés, hogy a Kiscelli Múzeum megközelítéséhez elkerülhetem – miközben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér
Tovább

A látvány zsarnoksága
5 kiállításon keresztül
Kozák Zsuzska 2016.07.21

Látásunk éppúgy szokásokhoz kötött, mint a reggeli kávé elkészítése. Hogyan zökkenhetünk ki a rutinból, amikor egy műalkotást nézünk? Különféle megoldások lehetségesek – ezúttal ötöt vizsgálunk öt aktuális kiállításon.
Tovább

Artworker: Műtárgyak, mérőszalagok, mókusok
Perényi Roland dolgozószobájának akkurátus feltárása
Kozák Zsuzska 2016.07.13

Egy valaha szebb időket látott park peremén épült az a legendák övezte kastély, amelyben ma a Kiscelli Múzeum működik. Az intézmény fiatal igazgatója, a múzeológia némileg dohos diszciplinájába friss levegőt áramoltató Perényi Roland volt a házigazdánk, aki nem félt kitárni dolgozószobája ajtaját a Kortárs Online előtt.
Tovább

Talán limbó?
Limbo Fever – Kiállítás a Horizont Galériában
Ványa Zsófia 2016.07.08

A tavaly debütáló Horizont Galéria első csoportos kiállítása, a Limbo Fever címet viselő válogatás öt művésztől mutat be alkotásokat: Erdélyi Gábor, Keresztesi Botond, Kiss Adrian, Kollár Zsófia Anna és Kristóf Gábor az utóbbi hetekben, hónapokban készített műveit tekinthetik meg a látogatók a július 20-án záró tárlaton.
Tovább

Hangzó csipkeerdő
Beszélgetés Szirmay Zsanett iparművésszel
Ványa Zsófia 2016.06.27

Szirmay Zsanett textil­ter­vező Sound­weaving pro­jektje 2014-ben indult, azóta meg­is­merte a hazai és a kül­földi design­világ egy­aránt. Kísérl­etező szel­lem és ter­vezői szem­lélet, nőies finom­ság és mér­nöki racio­nalitás, vizu­ali­tás és auditi­vitás, vala­mint külön­böző mű­fajok integ­rálód­nak és békül­nek ki egy­más­sal a pro­jektben.
Tovább

A jóllét kulcsa
Beszélgetés Chiharu Shiotával
Jónás Ágnes 2016.06.22

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.
Tovább

Összfénykép
Nemzeti Szalon 2016: Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl
Thimár Attila 2016.06.16

Nem sokoldalú és sokszínű, hanem vegyes. Markáns, elmé­lyült port­rék; éle­tünk ele­ven, meg­szo­kott, mégis furcsa hét­köz­napja; kalan­dos látvá­nyok és izgal­mas színek, mér­tani szer­kesz­tésű épület­fotók, kifor­gatott hely­zetek, fanyar humor. Láto­mások, kemény imp­ressziók és képpé vált sok­féle gon­dolat.
Tovább

Történetek végtelenje
Király András kiállítása a Viltin Galériában
Sipos Tünde 2016.06.14

„Bármikor tudnék sírni” – ezzel a mottó­val várja Király András kiállí­tása közön­ségét. Vajon mit tudnak nyúj­tani fest­ményei, amivel érzé­keny­séget vagy szomo­rúsá­got vált­hat­nak ki? Miért sírna a művész, meg­hatott­ságtól vagy fájdal­mában? Egyál­talán: ha tudna sírni, akkor miért nem teszi?
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben