×

Hozzátok a lángvágómat!
Keshales−Papushado: Csúnya, gonosz bácsik
Kása Ferenc 2014.06.03

Első pillantásra Holly­woodot maj­moló paródia­film, máso­dikra éles társa­dalom­kritika Aharon Keshales műfaji­lag nehe­zen besorol­ható filmje, melyet nem­csak azért érde­mes meg­nézni, mert ritkán látni izraeli filmet a mozik­ban, hanem azért is, mert esze­menten szóra­koztató!
Tovább

Visszatérés a tél birodalmába
Fargo tévésorozat
Gera Márton 2014.05.29

Felesleges lenne azzal jönni, hogy másodjára már semmi sem olyan, az első, az az igazi, az erősebb a többinél. Nem feltétlenül erősebb, tudjuk ezt sokan, működik a Csillagok háborúja másodjára is, sőt. És tudja ezt az is, aki hozzám hasonlóan nem a premierkor látta a Fargót, nem a moziban lamentált azon, nevessen-e vagy sírjon.
Tovább

Giccshercegnő
Grace – Monaco csillaga
Szövényi-Lux Balázs 2014.05.29

Klasszikus zenére lassí­tott jele­netek, rózsa­szín lány­mesék han­gulata, Nicole Kidman kék szemei, Erik Satie, Puccini, költői Monaco. Még Hamu­pipőke is sokall­ná a Grace Kelly-film­ben lát­ható ízlés­ficamot.
Tovább

Szárnyas fejvadász magyar módra
Monory Mész András: Meteo
Benke Attila 2014.05.26

A jórészt nagy presztízsű klasszi­kusokat felújító MaNDA most egy nyolc­vanas évek végi kultusz­filmhez nyúlt. A sötéten iro­nikus, elborultan atmosz­ferikus Meteo DVD-kia­dását sokan üdvö­zöl­hetik igazi film­cseme­geként.
Tovább

Csendes zene Coenéktől
Ethan & Joel Coen: Llewyn Davis világa
Ballabás Sándor Dániel 2014.05.21

A Coen fivérek tavalyi − a hazai vász­nakra most érkezett − mozija annak elle­nére is csendes film, hogy főhőse egy gyakran dalra fakadó folk­énekes. Bár nehéz bele­kötni, a Llewyn Davis világa bizto­san nem lesz a szerző­páros leg­emlé­keze­tesebb műve.
Tovább

Valami bűzlik Skandináviában
Az eltűnés sorrendjében
Soós Tamás 2014.05.14

Nyugaton a helyzet változatlan: az erő­szak és az elő­ítéle­tes­ség férge rágja a jóléti társa­dalom testét. Az eltűnés sor­rend­jében erős színé­szi alakítá­sokkal köz­ponto­zott, egy­szerre kellően okos és sze­ret­he­tően fanyar komé­dia a skan­dináv alko­tóktól.
Tovább

Leteszem a puskát, nyugodjék
Salvo – Magányos szerelmesek
Benke Attila 2014.05.08

Szívtelen bérgyil­kosok meg­téré­séről számos filmet láttunk már, ezért Fabio Grassa­donia és Anto­nio Piazza páro­sának va­lami nagyon egye­dit kellett volna alkot­nia Salvo című gengszter­drámá­jukban ahhoz, hogy a műfaj klasszi­kusait felül­múlják. Külde­tésü­ket azon­ban cím­szerep­lőjük­höz hason­lóan nem sike­rült mara­dékta­lanul telje­síte­niük.
Tovább

Akarsz-e játszani?
Alex van Warmerdam: Borgman
Kovács Patrik 2014.05.07

Nehéz lenne pontosan meg­hatá­rozni, mi is a Borgman, e nagy vihart kavart szer­zői filmes ámok­futás. Főhaj­tás a poszt­modern nihiliz­mus oltára előtt, vagy mag­vas his­tória az elfaj­zott nyugati kor­szellem­ről? Annyi bizo­nyos, hogy Alex van War­mer­dam darabja közös töpren­gésre invitál.
Tovább

Realista, művészi, távoli
Mariana Rondón: Göndör fürtök
Szövényi-Lux Balázs 2014.04.29

Göndör hajú, latin kisfiú. Nyomor­negyed, színes szemét­tömbök. Hideg képek. Spa­nyol nyelv. Meg egy jó adag művészi rea­lizmus. Kérdés, műkö­dik-e a dráma.
Tovább

Amerikai nyomor?
Az amerikai rögvalóság filmen, I. rész
Benke Attila 2014.04.24

Amerika mint „a lehetőségek földje” ivódott a köztudatba. E mítoszt erősítette Hollywood is, jóllehet, időről időre érkeznek olyan művek az Álomgyáron innen és túl, mint az Érik a gyümölcs vagy a legújabb, Nicolas Cage főszereplésével készült Joe, melyek felébresztenek az „amerikai álomból”. Alább az amerikai alsó osztályok kevéssé ismert világát bemutató amerikai realista filmekről lesz szó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben