×

A filmdíjas kutyák direktora
Interjú Halász Árpáddal, a Fehér Isten kutyáinak kiképzőjével
Benke Attila 2014.06.11

Mundruczó Kornél új filmjében, a Fehér Istenben spe­ciális effek­tusok alkal­ma­zása nélkül dol­goz­tak a több mint két­száz fős kutya­sereg­gel. Az állatok betaní­tásáról, mozga­tásáról, a forga­tásról kér­deztük Halász Árpá­dot, a film kutyái­nak tré­nerét.
Tovább

A halál előtti végtelen
Csillagainkban a hiba
Szövényi-Lux Balázs 2014.06.10

Hazel Grace 16 éves, és meg fog halni. Augus­tus Waters 17, és talán még nem fog meg­halni. Talál­koznak egy temp­lomban, a Jézus Leg­szen­tebb Szívé­ben tartott támasz­csopor­tos foglal­kozá­son. Beszél­getnek. Tet­szenek egy­más­nak. Tetsze­nek nekünk is. Em­berek. Iga­ziak.
Tovább

A Fekete leves receptje
Interjú Novák Erik filmrendezővel
Benke Attila 2014.06.06

Novák Erik legújabb filmje, a Fekete leves című akció­víg­játék a Magyar Nem­zeti Film­alaptól telje­sen füg­getlen alkotás, szinte nulla forint­ból készült. A rende­zővel a forga­tásról, a Fekete leves és a magyar film jövő­jéről beszél­gettünk.
Tovább

Mozikasszafúrók
Novák Erik: Fekete leves
Csiger Ádám 2014.06.05

Novák Erik mozija, a Fekete leves távol­ról sem mester­mű, de füg­getlen, ultra­ala­csony büdzséjű bűn­ügyi film­ként úttörő és példa­mutató darab a honi műfaj­filmes szín­téren.
Tovább

Hozzátok a lángvágómat!
Keshales−Papushado: Csúnya, gonosz bácsik
Kása Ferenc 2014.06.03

Első pillantásra Holly­woodot maj­moló paródia­film, máso­dikra éles társa­dalom­kritika Aharon Keshales műfaji­lag nehe­zen besorol­ható filmje, melyet nem­csak azért érde­mes meg­nézni, mert ritkán látni izraeli filmet a mozik­ban, hanem azért is, mert esze­menten szóra­koztató!
Tovább

Visszatérés a tél birodalmába
Fargo tévésorozat
Gera Márton 2014.05.29

Felesleges lenne azzal jönni, hogy másodjára már semmi sem olyan, az első, az az igazi, az erősebb a többinél. Nem feltétlenül erősebb, tudjuk ezt sokan, működik a Csillagok háborúja másodjára is, sőt. És tudja ezt az is, aki hozzám hasonlóan nem a premierkor látta a Fargót, nem a moziban lamentált azon, nevessen-e vagy sírjon.
Tovább

Giccshercegnő
Grace – Monaco csillaga
Szövényi-Lux Balázs 2014.05.29

Klasszikus zenére lassí­tott jele­netek, rózsa­szín lány­mesék han­gulata, Nicole Kidman kék szemei, Erik Satie, Puccini, költői Monaco. Még Hamu­pipőke is sokall­ná a Grace Kelly-film­ben lát­ható ízlés­ficamot.
Tovább

Szárnyas fejvadász magyar módra
Monory Mész András: Meteo
Benke Attila 2014.05.26

A jórészt nagy presztízsű klasszi­kusokat felújító MaNDA most egy nyolc­vanas évek végi kultusz­filmhez nyúlt. A sötéten iro­nikus, elborultan atmosz­ferikus Meteo DVD-kia­dását sokan üdvö­zöl­hetik igazi film­cseme­geként.
Tovább

Csendes zene Coenéktől
Ethan & Joel Coen: Llewyn Davis világa
Ballabás Sándor Dániel 2014.05.21

A Coen fivérek tavalyi − a hazai vász­nakra most érkezett − mozija annak elle­nére is csendes film, hogy főhőse egy gyakran dalra fakadó folk­énekes. Bár nehéz bele­kötni, a Llewyn Davis világa bizto­san nem lesz a szerző­páros leg­emlé­keze­tesebb műve.
Tovább

Valami bűzlik Skandináviában
Az eltűnés sorrendjében
Soós Tamás 2014.05.14

Nyugaton a helyzet változatlan: az erő­szak és az elő­ítéle­tes­ség férge rágja a jóléti társa­dalom testét. Az eltűnés sor­rend­jében erős színé­szi alakítá­sokkal köz­ponto­zott, egy­szerre kellően okos és sze­ret­he­tően fanyar komé­dia a skan­dináv alko­tóktól.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben