×

Szörényi László: Arany János évében

Tárcák és tanulmányok

Payer Imre

2018 // 06

Szörényi László és Arany János rokon lelkek. A hagyomány tisztelete mindkettőjüknél összefügg annak elmélyült ismeretével és megértésével, megújító kritikai szemléletével. A nemzeti és keresztény európai tradíció olyan felelősségteljes képviselője mindkét szerző, aki a művelődésalapú társadalom híve. A lelki rokonságot az is bizonyítja, hogy Arany János, akárcsak Szörényi László, a tanítás iránti felelősséggel és filológiai „hajlammal” rendelkezett. Szörényi a városok utcáit, épületeit, a tájakat is olvassa. Utazás és olvasás nála egybefonódik. Egy-egy, szinte véletlenül elébe kerülő, titokzatosan felmerülő tény filológiai ínyencség is egyben. Ezért van, hogy két műfaj, vagyis a tárca és a tanulmány teljesen magától értetődően egymás mellé kerülhetett a könyvében. A filológiai adat anekdotává változik a jóízű humor, az árnyalt irónia hangnemében. A kutatás távolról sem „elefántcsont toronyban” zajlik. Utazások során, belföldön, külföldön, kalandos helyzetekben is akár. A lényeg, hogy Szörényi László meglátja, felfedezi a szövegkincset a legváratlanabb helyeken is, mert felkészült a látása, hatalmas műveltséggel rendelkezik, ezért képes rátalálni ezekre az eldugott kincsekre. Figyelemre méltó, hogy Szörényi filológiai munkája olyan határterületekre is utal – levelek, memoárok stb. –, amelyek az irodalmi értésen kívül a levéltárosoknak, történészeknek is tanulságul adódhatnak. Nagyon szereti a munkáját, élmény a számára, s ezt képes velünk, olvasókkal is megosztani. Ehhez viszont kifejezetten szépírói tehetség kell – a szerző ezzel is rendelkezik. Arany Széchenyi emlékezete verse kapcsán ír arról, hogy valójában a hangos olvasás az igazi, csak az képes feltárni a szöveg mint partitúra erejét és szépségét. Magának Szörényinek az írásai is élőbeszédszerűek. Adomákat, csattanókat is élvezhetünk, miközben választékos műveltségre teszünk szert.

Nagyon hálásak lehetünk Szörényi Lászlónak mind irodalmárként, mind értelmiségiként, mind hazafiként, mind európaiként! Ő úgy szórakoztató, hogy nem bulváros. Úgy könnyed, hogy magas fokú tudományossággal rendelkezik.Van egy bizonyos Szörényi-hang. Mintha színvonalas elbeszélő prózát olvasnánk. Ugyanakkor olyan, kis híján elsüllyedt filológiai adatokat oszt meg velünk, amelyekről álmodni sem mertünk. Kevesen hallhattak például Pyrker János Tunisias vagy Dózsa Dániel (Dózsa György leszármazottja) Zandirhám című eposzáról. Szörényi László számára a filológia tele van meglepetéssel, akár nonszenszbe hajló történetiséggel. Igen, ő a szenvedélyes kutató mintapéldája. Ez sugárzik a tárgyilagos mondatokból is. Igazi gondolkodó, meggyőzően formálja bennünk Arany és mások munkásságának lényegi értelmezését, ugyanakkor szinte intim közvetlenséggel. Ez az írásmód az élőbeszéd abszolút vitalitását, gondolati élvezetét tudja átadni, osztja meg velünk, olvasókkal. A humor, az irónia nagyon jellemző rá. Társalgási hang, de nem kávéházian, hanem lét-közösségien.

A könyv tárcákat és tanulmányokat tartalmaz. Van átmenet a két műfaj között, ha Szörényi magas színvonalán íródnak. Jól érzékelhető az írások olvasásakor, hogy a hagyomány élő folyamat, olyan történés, amely a múlt eseményeinek hatását a jelen és a jövő alakulásánál is érezteti. Amely által önmagunkat és világunkat is érvényesen érthetjük meg. Ebben segít bennünket nagy jóindulattal Szörényi László könyve. Felhívja a figyelmet Arany Jánossal kapcsolatban a költői szó mélyen történeti, interkulturális etimológiájára, a textusbéli írásjelek elkerülhetetlen fontosságára a mű befogadásakor, az életrajzokban az irodalom- és kultúrtörténet meghatározó fordulatainak jelentőségére. Szörényi László anekdotái mindig bölcsességet árasztanak, mondván, a lényeges dolgok sérülékenyek, vigyázni kell rájuk az esetlegesen zajló körülmények közepette. Óvón kell bánni velük, mint ahogy ő mutat példát erre. Kiváló tanulmány olvasható a könyvben Arany, Széchenyi és Kölcsey szellemiségének kapcsolatáról. A szerző kimutatja, hogy Arany János mennyire a hagyomány megújított megszólaltatójaként fogta fel saját költészetét. Csodálatos értelmezést olvashatunk többek között Széchenyi István, Jókai Mór és Arany János társadalomelvi és nyelvszemléletbeli kapcsolatáról úgy, hogy közben számos olyan történeti adalékkal leszünk gazdagabbak, amelyek filológiai különlegességnek számítanak. Széles világirodalmi összefüggéseket is megtudhatunk, közben a főbb irányokat olyan különlegességekkel fűszerezi a szerző, hogy elámulunk. Szörényi Lászlót kifejezetten érdekli, sokat foglalkozik Arany János eposzi kísérletével, amely egyszerre volt megerősítő és kritikai jellegű, és magának a költőnek is rengeteg kutatásával, filológiai munkájával függött össze. Fontos megemlíteni az Arany forráshasználatáról szóló tanulmányt is a költő Szent Lászlóról írott verseivel kapcsolatban. Szörényi itt még a Toldi estéjében szereplő szövegközi viszonyokra is rámutat. Ugyancsak tanulságos az Arany jegyzeteléséről szóló tanulmány. Szörényi Lászlót kifejezetten az önmagával viaskodó szellemiség érdekli. Az, amely átível a kultúrák idő- és hagyománybeli távlatán, oly módon, hogy saját arcát is rajta hagyja a tradíción. Elhunyt pályatársa, Csűrös Miklós előtt tiszteleg az értekező, amikor arról ír, miképp fejezte be annak a könyvnek szerkesztését, amely Arany János ihlette kortárs művek gyűjteménye. Ezenkívül ironikus hangvételű írást olvashatunk egy kommunista korszakban írt Bolond Istók-utánzatról. Mindezen munka a közelmúlt diktatúrájának abszurditását is érzékelteti, példa erre a Ceauşescu-korszakban tett erdélyi látogatás megörökítése. A szerző megemlékezik még a magyar epika közelmúltban elhunyt, ikonikus alakjáról, Mészöly Miklósról is. Ugyancsak ír a mai fiatal költők Arany Jánoshoz fűződő viszonyáról.

Szörényi László Arany-könyve úgy hozza közel a magyar költészet etalonját, hogy a világkultúra távlatába helyezi időben és térben egyaránt, miközben közvetlen baráti kapcsolatba kerülünk a kultúra embert létbe emelő világával. (Nap, 2017)

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben