×
2018 / 2017 / 2016 / 2002 / 2009 / 2007 / 2008 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2005 / 2006 / 2010 / 2003 / 2004 /

2015 / 11

Tartalomjegyzék

Bene Zoltán: Kacsázás /próza/

Ágh István: Búcsúzások; Itt fekszik a huszadik század /vers/

Géczi János: …korábban vagy később; …gyávák voltak; …nem zsarnok; …van. /vers/

Molnár Miklós: Falusi asszonysors egy iskolai füzet tükrében
Bodor Anna dolgozatai és fogalmazványai

Serfőző Simon: Vigyázzam; Hiányuk vigasztal; Túl sok a fény? /vers/

Pintér Lajos: tóth menyhért-énekek /vers/

Triceps: Hőség (1962) /próza/

Varga Imre: Különlét /vers/

Szigethy Gábor: Napló múltidőben
1955. november
/Kortársalgó/

L. Simon László: Az égbe lépő alak /Kortársalgó/

Thimár Attila: Holmi 7.
Utolsó percek – végső kérdések
/Kortársalgó/

Kovács Gergely: Emlékmás tükörzárványokban
Kecskés Péter Titkos emlékezet című kiállításáról
/Képzőművészet/

Monostori Imre: Szekfű Gyula sorsfordító évei: 1945–1948
III. rész. Bibó éles kritikája. Szekfű Mindszentyék ellen
/Tanulmány/

Rózsafalvi Zsuzsanna: Történeti koncepció, narratíva és allegória
Cseres Tibor Vízaknai csaták című regényében
/Tanulmány/

Boka László: Cseres Tibor korai novelláinak világa
(a teleologikus irodalomszemlélet csapdáiban)
/Tanulmány/

Filep Tamás Gusztáv: Kódexek, perbeszédek
Támpontok Cseres Tibor publicisztikai munkásságához
/Tanulmány/

Lengyel András: Lehr Albert magyarázatos Toldi-kiadása /Tanulmány/

Sümegi György: Rajzkönyv a Drótszigetről, 1893 /Képzőművészet/

Szakolczay Lajos: A krónikás hűsége
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok
/Kritika/

Kemsei István: Villányi László: Kimméria /Kritika/

Kelemen Lajos: Iancu Laura: Petrás Incze János (színmű) /Kritika/

Strickland-Pajtók Ágnes: Vathy Zsuzsa: Az élet vásárcsarnoka /Kritika/

Dobás Kata: Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc és az ortológusok; Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség /Kritika/

Bányai Tibor Márk: Szörényi László: Latin és röhej /Kritika/

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben