×

Tél a Felső-Csallóközben; Ecce; Wittgenstein szóvivője

Tóth László

2014 // 06

Tél a Felső-Csallóközben


Kibámulva ez asztmás reggelen
az autóbusz báva ablakán
elnézed
Csütörtök és Hidas között
mint vonszolják maguk Misérd felé
a magasfeszültségű villanyvezetékek tartóoszlopai
s tűnnek el Püspökinél az időtlen szürkeségben
hol a vegyiművek kéményei most láthatatlan
fúrják lázas ujjbegyük
az önmagával terhes ég hasába
s arra gondolsz
a teremtést istennek
talán itt kellene újrakezdenie
a vereknyei gyaloghídnál ahol vadkacsák
meregetik gépiesen csőrükkel
a Kis-Duna jeges vizével az öröklétet

Ecce


Zúg a fülem – tíz éve is megvan már:
közeledtét véle jelzi a halál.

Mellkasom zörög, két lábam a lentben –
de fejemmel fent adatik még lennem.

Derekam fáj, meszesedik a csontom –
a teremtést részeimre így bontom.

Szemeimre vak hályog ül szép lassan –
ám a lelkem újrakél száz alakban.

Körém égi fény zubog s végtelen dől –
kimeredve mindeközben istenből.

Wittgenstein szóvivője


A ciklusból
„Aki álmában mondja, »Álmodom«, még ha közben hangosan beszél is, annak éppoly kevéssé van igaza, mintha álmában azt mondaná, »Esik«, mialatt tényleg esik az eső. Még akkor sincs igaza, ha álma valóban összefügg az eső neszével.” (L. W.)/lassan el/

Lassan elvégeztetik.
Bár alszik még, iszik, eszik.
Még ölelne is, s ölne, bár néha.
Még felvillan előtte,
aztán mégis elvéti őt egyik-másik téma.
Álmodni ritkán, s ha mondja is hangosan közben:
„Álmodom”,
tudja, nem lehet igaza,
s ha eső neszez bele álmába,
önkívületben mondott „Esik”-je
sem a tényleges eső igazolása.
S tudja már, élete is egyre kevésbé
felel meg életének.
S az álmai?
Az egyre ritkulók?
Talmi valóságok –
aztán minden a csendbe fordul át.
S az ember utolsó mondatával kezdi el
élete első igazi mondatát.
Lassan tehát -tetik, -tatik.
Bár eszik még, ürít, alszik.
Még ölne, ahogy öleli maga körül a semmit,
de ki tudja, már mit s meddig.
„Talán álmodik” – hallja magáról,
bár tudja, ő egyre kevésbé ott.
Még felvillan előtte valami,
s rezgése kitart az utolsó percig.
Vagy tán utolsó perce után is ott matat
letakart szemén,
hogy jelentését ezzel nyerje el
mi ezredévek óta pontos jelentésére várt.

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben