×

Ostromnapló

1945. március

Illyés Gyula

2013 // 03
Március 1. csütörtök

Nyugodt éjjel. Ika ukránban – ijesztően sápadt, sovány. Fl[óra] kopaszra nyírta – tetűje volt. Cserepezés. Rendőr S[ándor Pál] üzenetével. Fáradtan le a Tárogató [út]ra.1 Kiküldenek a teremből: „Ki kéretett ide, a Nemzeti Bizottság?”2 Boldizsár [Iván] már fontoskodik. (Tegnapelőtt még én adtam rendeletet neki.) A rendőr – nagykőrösi – amíg lekísér. Végre S[ándor Pál:] Pestről igazoló bizottság, át akar vinni Pestre. „Nem.” „Indokold meg hosszabb levélben az irodámban.” Itt Sándorné (rokonszenves). Írom a levelet. Lukács Katóval: Lőrinc magántársaságban [azt mondta], hogy hisz a vérvádban, az az oka, hogy a Maros utcában agyonlőtték a kórházi betegeket is.3 Az ő egész családját kipusztították.4 Versíró kisleány, 12 éves – egészen az apja, gépel a felszabadításról. Sovány, magas férfi: tudja, hol van Hell,5 a nyilasok nyomdásza. Kató: „Gyerünk fel hozzám!” Fekete kávé. Lőrincnél (Iványi rendőrfőkapitányt6 letartóztattuk, Kató: „Az utódát is, ő úgy jelentkezett az oroszoknál.”). Beszélt S[ándor Pál]lal, okos ember stb., névjegyet adott. A kikészített orosz költők – németül; ezeket fordítja. [Vagyis Szabó Lőrinc orosz költőknek egy német nyelvű antológiáját fordította magyarra.]

Itthon, a Sarolta utcában volt délután sikítozás. Mici?7 Menjek Debrecenbe?

[Kihúzva: Fontoskodás.] Fontoskodok én is. Szedik az embereket sáncra.

Március 2. péntek

Nyugodt éjszaka, hideg, szeles reggel. Ika, Flóra ijesztően sovány, én is. Délután tíz kóbor katona, meg­ették Antonék8 ebédjét, két vödör spiritusz van náluk, azt isszák, a mi házunkat kerülgetve. Balassa [Pista], Lejtényi fél, hogy éjjel miránk törnek. Kimegyünk aprófát vágni. Apuka a bejelentésekkel: kérjünk a postától igazolást, hogy nem veszi fel a háztörlesztés részletét. Ágnes patrulért. [Olvashatatlan.]

Március 3. szombat9

Nagy szél. Az éjjel semmi esemény, de kimerülő idegzet. Szilágyiéktól át két nyizsnij-novgorodi: „dohányt, dohányt”, Lejtényinek rájuk kell lehelnie, hogy nem dohányzunk. (Másik szobában mama: „Babot szemelek.” Ika legalább hússzor: „Én is szemelek babot.” Senki nem ügyel rá, végre Fl[óra]: „Jól van, te is szemelsz.”) Gellért Katja10 lelkes, kapkodó előadása: [Gellért] Oszkár hívat Pestre, az orosz–magy[ar] társaság elnöke? Petőfi Akadémia,11 Kodolányi ingerültsége, stb. Kerékpáros orosz tolmácsnak akarja vinni Katját. „Nem vesződöm veled!” „De vesződj velem!” Két órára megindult a víz. [Kozmutza] L[aci] elöljáróságon kérdőívet élelmiszerre.

Nagy jelenet [Balassa] Pistáéknál, új csoportparancsnok kellene, ők semmit nem vállalnak, vállalja Marici. A légóparancsnokságot sem vállalta közülük senki. Markosnénál kellett volna maradni, az ma levest hordott szét. Pártos meg ki se megy a házból. Itt fent is jelenet.

Március 4. vasárnap

„Majd veled cipekedek.” Marici hajnalban. Fl[óra] sír a liszt miatt. Rika folyton kétszersültet kér: nincs. Hangsúlya. „De van! De azért adjál!” „Nincs.” „Adjál, Adjál!” Miért nem mentem át Pestre?

Át fogok menni. Fl[óra] beteg, nyomott kedélyű, erősen lázas. Apuka a sötétben mellém ül. „Nem alszol? Valami fontosat. Mindig szerettem volna, ha egyik fiam politikus lenne. 83 év tapasztalata, sok áttöprengett éjszaka. Nem hiába sürgetem a kárbejelentést. A politikusok magukért csinálják a háborút.” [Kihúzott mondat.] „Amerikából rengeteg pénz jöhet, mert az a drágább kamatot keresi, tehát lesz a felépítésre – a kártérítésre is – pénz.” Nem felelek, noha néha [kihúzva], feláll, elmegy. Fl[óra] mellém – attól tart, a betegség elmulasztja a terhességét. Félelem a Sarolta égésekor – amikor dörrenések hallatszottak a mi tárgyalásaink közben – mindig oda nyilallt fájdalmat. Most tudom meg, hogy már két hónapos. Jobb így?

Az erőszak a jelentőségét csökkenti. Vajon Böbe megmondta Zoltánnak?12 Csak később érzem a hír hatását. Felelősség. Pali Dischkánál.13

Március 5. hétfő

Tiszta hó minden. Szél, de közbe-közbe nap[sütés]. Proust olvasása közben állandó készenlét, hogy csillagos sipkában az oroszok elé. A törékeny élménye az olvasásnak: orosz hangok az utcáról. A kályha mellett telezabálom magam lóval és babbal, de mégis éhesen. [Éjjel] fél 12-kor kopogás, zörgés. Várok, hátha csitul. Az ajtón is. [Balassa] Pista: „Miért nem jön már, Illyés úr?” Két orosz, akik három napja dohányt kértek. Egyik [olvashatatlan]nak, a másik kapitánynak adja ki magát. Egy kiló spirituszt, mert átkutatják a házat, s ha találnak, agyonlőnek. Részegek. Igazoltatás: vád, hazug. Szovjetunió hőse stb. Be a szobába. Pista igazolványát nem akarják. Gyönyörű hang, hangsúly: vad ellenszenv. Enni. Hideg, zsírtalan káposzta, lekvár. (Este jelenet az eltűnt holmik miatt; én: „Senkit nem gyanúsítani!” [Kozmutza] L[aci]: „Mindenünket megették.”)

Lecsillapulnak, írnak olyan falragaszt, amitől minden orosz elmegy. Írja. Fénykép, újság, küldeti a Pravdát‚ címünket írja. Majd le is rajzol, mert ő hudozsnyik.14 A bőrkabátos Bözsi mellé fekszik, pusmogás. Később Bözsi ki. „Itt alusznak.” Feküdjünk mi is le. Bőrkabát: „Távolítsd el ezt az embert!” (Engem.) „Pa igyom!”15 El, három vagy két órakor. Kimerülten fel.

Március 6. kedd

Kimerült ébredés. Két új orosz tör fel, mindenki mást mond, összeszidom Miricset, később bocsánatot [kérek]. Fl[óra] jobban [van]. Fogy. Tatay16 és Szentiványi17 T[atay] igazolványáért – fejben keresem[?]. Közben Vargyas18 Boldizsártól, hogy én legyek a párt 15-i ünnepi szónoka. Nem. Tatay be a pártba? [Ferenczy] Sanyi, Bibsi: „Menjünk Tiszaszőlősre vagy Fótra földet művelni.” Örömmel. Közben Erdődi Mihály19 (Phőnix20), mint a XI. ker[ület]i Parasztpárti megbízott: legyek a budai elnök. Nem. Tervek: paraszt övet Buda köré stb. A földet a magyaroknak stb.

[Balassa] Pista, Lejtényi: menjen majd minden férfi le. Este fel Flóra, megmondja, hogy Muca tegnapelőtt meghalt. Ő sír – ő siratja meg tán egyedül. Én vagyok az oka?

Ika, Pötyi rajtunk mászkál. Fl[óra]: „Te mindig visszafelé hajlítod le a füled, kedvesem?” „Nincs igazság, nincs könyörület: mennyit szenvedett [Muca] hiába, kielégülés nélkül. Sebesülés, téboly, ukrán betegség, igen legyengítette.” „Jobb neki.” „[Kihúzott szavak] mehetek külföldre, nincs gondom vele. Ő még ismerte anyámat.” (Ika: „Lekváros palacsintát!” Napok óta mama ételről beszél – engem igen idegesít –, hogy tyúklevest esznek, májgombócot, halászlét, kocsonyát, töltött káposztát. Most az egész család részt vesz benne. Szakácskönyvet olvasnak?)

Muca haragudott rám? Lukács Kató épp megígérte segítését. Erős konyakot szeretnék. Flórával egymás kezét fogjuk, egymást vigasztaljuk – s nem őt.

(Bibsi: Gerő felesége21 autót küldött unokahúgáért – Fazekas Erzsi, Anna.22)

Március 7. szerda

Leverő, nehéz ébredés. Fagy, hó – hogy halt meg M[uca]? Miért érdemelnék én mást? Ez legyen a kiindulási elv. [Kihúzott mondat.] Töltőtoll javítás. Ágnes, Böske: Lőrincet kilakoltatták,23 el akarták öt napos munkára vinni, Kató naponta berendeli. A. és O.24 a demokratikus nőket szervezik,25 gyermekgondozás Fl[óra], élelem. Egész nap itthon, a B. k.26 katonái, kettő be akar jönni, a kaputól el. Fl[óra] gyengélkedik, [olvashatatlan] fejébe. (Boldizsár [Iván] Pestre megy a Szabad Szó27 szerkesztőjéhez, Budán nem lesz lap, véleménye pestiekről.)

Március 8. csütörtök

Három hallucináció éjszaka. 1.) Arra ébredek, hogy víz csorog, felkelek, világítok, elmúlik (reggel néhány csöpp az ablak párájából a padlón). 2.) A kaput rázzák, soká fülelek, ébren is hallom, aztán csend. 3.) Villanycsengő hangja, hallom, de tudom, hogy lehetetlen, élvezem szinte a mesét.

Csupa hó ismét és nap, minden reggel ez a kép, most estére elolvad. Nyomott lelkület. A híd kész, de alig járnak rajta.28 Jobban belemerülni a szellemiekbe. Proust. Allier.29 Rika folyton enne: eszik, kéri, könyörgés. Bibsi, Panni:30 „Hétfőn induljunk Pestre.” Vargyas [Lajos]: „Indul a szervezkedés, menj át Pestre.” Bibsi: katona nyakában vekker? Egy leakasztja a tányérórát: az órás csinál belőle aprókat; szétszedik, megpiszkálják a rugócskákat, eldobják; fénykép, könyékig óra.31 Apuka mellébeszélései: franciául, románul, latinul, kártérítés, 83 év tapasztalata stb. Vargyas: Trier elesett. Alexander32 Pesten.

Március 9. péntek

Rika folyton eszik, nem kap elég táperőt. Fagyos, felhőtlen ég. Apuka: „Vegyetek blankettát.” „Milyent?” „Blankettát – postait, jegyet, amilyet adnak, hírlap.” (Két fiatal orosz a szénáért.) Pista hányavetisége, ahogy nem felel, amikor a munkáskereső oroszok és magyarok mégsem vitték el.

Szentgyörgyi33 (jelleme bő pillantásából és beszédéből) tolmácsnak vagy fordítónak, pedagógiai kapcsolatra. Elmondja az Ella elmondta kalandot a rumkérő orosz „kapitányról”. – Csak elsütötte pisztolyát a füle mellett. Fl[óra], Marici le Katjához három órakor.

Pánik fuvallata. Szemben tüzérek hét ágyúval állást készítenek, járják a házakat. ([Bruck] Adri Fl[óra] távozása után: „A nőket is viszik, a Hármashatár-hegyre 1800 embert vittek!” stb.) Katonák járják a házakat, takarót, matracot szednek, másszák az amerikaiak kerítését, próbálják nyitni a mienket. Mi lesz? Lejtényiék csomagolnak. Zsámbék[ra] el, Vác[ra]? Óbudán rengeteg kat[ona]. Flóra nem jön. Végre besötétedés előtt. Katja nem megy a Budafoki hídon. Berán bácsi és Olga néni.34 Milyen lesz az éj? Nem vetkőzöm le. Rendőr: igazolványt. Vargyas: nem tudott átmenni‚ üres paraszt[párti] ig[azolvány]. Azt hiszi: offenzíva-előkészület – mélységben – az oroszok részéről. Igen fojtott hangulat. Este Lejt[ényi].

Március 10. szombat

Semmi nem történt. Katonák folytatják az ásást. Szakad a hó, borús hideg. Hajnalban: a kiindulás naponta, hogy elhalasztjuk a családirtást. Maki (Ika): „Összelöjöm, feljombolom, elkejgetem a német, a török bácit, mert rám lő.” Sokat, kedvesen fecseg. Folyton éhes, enne.

Katonák kalibákat csinálnak, fehérneműjük kötélen. Német támadásokról rémhírek. [Bobula] Ida és édesanyja,35 salátamag, gyermekláncfű. Szürkületkor Fl[órá]val Vajda,36 Vörösmarty. Beszélgetés, ő nem oly pesszimista, éljünk még. (Délután fürdés Lejtényiéknél.) Nagy hóvihar, iszonyú szél, hó elolvad. Közel az idegkimerülés?

Március 11. vasárnap

Rettenetes szél. Ágyúzás? A hídon senki civil. L[ejtényi] I[stván] a mi fáskamránkban „aprófát szed”, a lakatot az oroszok verték le, tegyünk másikat. (A külső ajtót csak ő zárhatja.) Levertség emiatt. Oroszok sorakozója. [Kövesházi] Ágnes cédulája: „A Krisztinánál óráért lisztet cserélnek.” Személyesen is átjön: „A Duna felé német támadás, Perbál.” Reggeli rossz hangulat, szorongás. (Ágnes kapott a párttól szükségcsomagot, liszt, zsír.) Pánikszerű rettegésem az éhenhalástól, előtte inkább a családirtás. Hova menni? Zugliget, Bikarét,37 Ozora? Flóra koldulni akar kenyeret. Hideg, fagy. Négy o[rosz] bejött, kimentek maguktól, kézfogás. Ágyúzás, becsapódások. Gellértné:38 a finn doktorról39 – vért ad. Megy Pestre, levél Oszkárnak, Erzsinek. P[arancsno]kság – nekik sincs kenyerük. 40 sz[ám] alatt: öt nap múlva talán [lesz kenyér], igen barátságtalanok, később v[ala]mivel enyhültebb a kapitányuk. Lebeszéli Katját az átmenésről. Este Ágnes: „Jönnek a németek?” Nem megy Pestre. A kint járástól enged egy kicsit a nyomás rólam. Vadasék házmestere: neki sem adtak kenyeret. Levélírás.

Március 12. hétfő

Az éjjel elvonultak a tüzérek, a környékbeliek „zabrálják” az otthagyott épületfát, ajtót, Pártosék házabeliek egy óriási szőnyeget. Borús idő, de szél nincs, fagy. Nyomás. Nagy repülőjárat, távoli – állandó – ágyúmorgás. Bibsi ([és] Vera) indulna Pestre, de el. Lekísérem [Kövesházi] Ágnesékig őket. Vargyas [Lajos], nemzeti bizottsági tag. A k[ommunistá]k támogatják.

Csécsy40 nála érdeklődött felőlem. A hercegi kastély41 ajtait [Balassa] Pistáék hozzájuk hozták. Depresszió. Cicáék mennek Pilisvörösvárra cserélni – Fl[óra] is akar. Menjen Marici, Adri – Adri nem tud gyalogolni. Vita, csaknem veszekvés. Depresszió, éhség-pánik, illetve éhenhalás-pánik. Vargy[as]: csütörtökön menjek le. Fű-főzés kísérlet.

Március 13. kedd

Depresszió, napfény, fagy. Magyar rendőr segít át egy katonát az amerikai kerítésen. Kéziratrendezés. Rengeteg hiányzik, mind hiányozhatna, semmit nem ér, hiába éltem, miért is nem halok meg rögtön? Csak szenvedés vár. Fl[óra] másállapotos és bízik. Csüggedtség. Ika folyton evésről beszél: „Lekvárral kenem az ablakot, és megeszem!” Repülőjárás. A frontról semmit nem tudunk. Séta Ikával Markosékig, H[anni] nincs itthon, anyja ad egy kis lóhúst. Vadnayéktól42 viszik kocsin el a szenet. Vargyas: holnap megy autó Pestre, egy hely, mehetek, vagy Boldizsár [Iván] inkább? Felkínálom, hogy átadom az elsőbbséget. Elmegy B[oldizsár]hoz, ha jön, itt alszik. Idegesség. A Szabad Szó megindul a régi öt névvel, Bold[izsár], Darvas szerk[esztők]. Ágyúzás, repülőjárat. Verset az első számba – nem. Csécsy, aztán Vargyas. Ki menjen Pestre. Fölkészülés.

Március 14. szerda

Pesti út: Buda, Margit k[örú]t, Krisztina körút (Cs[écsy] már elindult, Magdi43 a Horthy-körtérig44), Fehérvári út, Albertfalva, Budafok, Háros-sziget, Csepel, Soroksári út, Boráros-tér, Üllői út (házak, vagonban német hullák), Kálvin-tér, Múzeum k[örú]t, Vilmos császár,45 Wurm46 után kapitányság, Mérleg u[tca] 2. Nemzeti Bank (romok), Parasztpár[t] egy félóra. Igazolványt sokat küldtek, egy se érkezett el hozzám. Darvas (Zeke,47 K. Mihály48). Darvas: „A baloldaliak már igen rosszul értelmezik elmaradásodat, azonosítod magad Némethtel és Szabóval, csak akkor dolgozol, ha ők is.” Elmondja a terveket – Athenaeum49 az íróké lesz. Illés B[éla].50 A Nemzeti a Tű fokával51 kezd. Akarsz képviselő lenni? – Nem. Pártértekezlet. Méliusz József52 küldött Darvashoz élelmet – majd megadják. Egy fiú elmegy, viszi a kocsihoz. (Nem ért oda.) Menjek át Pestre gyakrabban. Lehet tán élelmet. Szerezzenek igazolványt. (Vargyas. Killinger?53) Németh, Féja el Békésbe. Adnak magyar pecsétű igazolványt – semmit sem ér. Vissza u[gyan]a[zon] az úton. Sötétedik. Késő este itthon. (Darvas: „Zilahy most is épp úgy sündörög a hatalom körül, mint régen.”) „József Attila színház” a Magyar Színházban. [Olvashatatlan.] Plakátok. Ágnes nem tudott élelmet szerezni, elfogyott, majd ha lesz, szólnak. (Szép Ernővel az Andr[ássy] úton.)

Március 15. csütörtök

Reggel ki Ikával Kovácsékhoz,54 adnak humuszt. Kertészet? Záborszky:55 „Állítólag ma át lehet menni a hídon.” Lövöldözés. A parancsnokság elment a Szemlőhegyi útról. Séta Rikával Kovácséknál, Kövesháziéknál;56 a néni57 erőnek erejével övet ad, mert a mostani nem illik a viharkabáthoz. Hanni jár iskolába. Tegnap nem volt tanítás: a tanítónőt az isk[ola] kapujából vitték el mosogatni. Délután F[lórá]val Tárogató út. Sándor [Pál] megy Pestre. „I[llés] B[éla] pezsgővel várt, azért küldött autót.” Lukácsnénál Szabó Lőrinc – sír, mikor a történetét beszélné. Bibsiék felé rengeteg orosz. (Lukács – élelmiszer. Adnak egy tányér bablevest, mást nem ígérhetnek, Ágnes, Böske.) Nem mentek át Pestre. Már kenyér – falunk. Hétfőn-kedden Tiszaszőlősre élelemért. Elmondom a tanyát. Nem jó. Vissza Lőrincnél Móricz Virág, ismét otthon, rendben. Tetszik nekik nagyon Sándor Pál, stb. Fordítások, egy egész kötet. Este Ágnes: nem fogadja el az igazunkat, hogy nekünk itt járna élelem. (Igazolvány, hogy ott dolgozunk, Fl[óra] is.) Balázs58 megy tanfolyamra Debrecenbe? Lejtényi [Pista]: „Mindenkinek munkára kell jelentkeznie holnap.” Nekem megvan a felmentés, [Kozmutza] Laci beteg, [Kozmutza] Pali: pamutgyárnak is alkalmazottja.

Március 16. péntek

Borús, nyomott reggel. Az elöljáróságon állítólag marharépa – véletlenül tudjuk meg, Marici lemegy. Folyton ennék, ténylegesen sokszor többet eszem, mint azelőtt (az emésztés jobb, mert éhség [olvashatatlan]), de mégis sovány vagyok.

([Szabó] Lőrinc és L[ukács] Kató már egészen jóban vannak.59 Kijövet Kodolányi fia60 segít az elöljáróságon.)

Lejtényi, [Balassa] Pista egész napra el. Rémhírek: Jetti tanti61: „A pilisi hegyekben folyik a harc!”, Pirtler doktor62: „Szombathely, Pozsony elesett.”63 Trágyahordás, ásás, ideges hangulat. Gellértné: hogy érkezett meg Gyuri.64 Menjünk át Pestre. Leveleket adok neki, rossz helyre írja a fordítást. [Balassa] Pista késő este: „A Testvérhegyen sáncásás, ágyúszó, mozgó harcok.” Fáradtan ágyba.

Március 17. szombat

Gyermekláncfüvet keresünk Ikával, két asszony nyúlfüvet szed, az spenótként jó. A saláta a kutyatejből remek. Cserepezés, fele kész. Pista (A[dri] hallotta): „Majd megmutatom én, hogy mások nem lazsálják el a munkát.” Marici el Csillaghegyre tíz kg marharépáért á 1.20 [pengő]. Este háztömbparancsnok és Ágnes: „Földet igénylünk, a szemközti telket egy évi művelésre?” vagy: „Holnap eljönnek Boldizsár [Iván] és Erdődi [Mihály]?” Pestet négy napra, 20-ig lezárták.

Március 18. vasárnap

Pista, Mariska át próbál menni Pestre. Tiszta fehérnemű! Ágnes anyja egy kis maláta kávét. Ika: „Ha elmegy a front, ki lehet menni az utcára.” Saláta, vadsóskaszedés. Délután Beke65 (kanászból lett rajztanár – mert tehetséges szobrokat faragott). Mészáros66 (19 hold Noszlopon), Kerepesi67 (verpeléti szőlő). Alpár Ottó,68 Vargyas a (paraszt) föld-, illetve termelésigénylők nevében. Utána V[argyas]sal Danz69 lakásáig, visszajövet néz kenyeret. Veszek fel az úton, ott a szemetesládából két kis darabot és egy ujjnyi szalonnabőrt. Pali megjött Dischkától, előbb-utóbb elkezdik.

Március 19. hétfő

Ika reggeli beszélgetései: „Lemegyünk Tihanyba, orosz katonabácsi, német katonabácsi, elkejgetem, nem vitt el semmit, halat tejjel eszem, stb. Adott vitaminos cukjot.” Gellértnére: „Jendes ojosz asszony volt itt, nem lopott el semmit.” Tervezések a földdel: vetni, de mit? Reggel mindig nehéz lélekkel. Apuka [kihúzott mondat].

Bibsiék – hogy átmennek. Vissza: vodka kell. Kövesháziné: 2 1/2 deci konyak és egy kis tiszta alkohol – lisztért, zsírért. Fél kiló rizst itt hagynak. Kínos jelenet Schaeffer Ferenc építészmérnökkel. Mirics érdeklődésére 15 oldalas „költségvetést” csinált a ház megjavítására. Benne van az ablaküveg, a bádogcsatorna, a vakolás stb. (2700 cserép, 1000 léc kell), épp csak a helyzettel nem számol: nincs anyag, nincs munkás. „Most pedig a járandóság a tervért: 300 p[engő] békében, ma egy kiló zsír, 5 kiló liszt.” Nincs. Hosszú alkuvás: 2 kg bab, 1 kg borsó, fél kg kávé. Margarin sincs? Konzerv? Szappan? Barna liszt? Stb. Mutatom a penészes kenyeret, a szemétből kivettet. Estefelé két orosz, egy civil: kis munkára nő, már a kaputól el. – Az egyik durva, másik röhög. Öt orosz a Csejtei [utcá]n le. (Délben A[dri]: „Lent rabló románok, Idáékat ismét ki.”) Bibsi nem jön vissza.

Március 20. kedd

Két álom: Babitsné Törökországból jött, kövéren vidáman, tréfálózva az éhség és férfiak nyám-nyámsága felett. Illés Bélával mai pesti vendéglőben ebéd; feltűnő gondosan szolgálják ki (úgy ám!), mélytányérban nagy darab paraszti (piszkos) vaj, a kenyeret a főúr hozza kis kendőből. Egy-egy falatot eszem. Hosszú, kígyószerű nő oson hozzánk, éhesen felcsipegeti a morzsákat, nem szól, csak néz, de nem megy el, I[llés Béla] tréfál vele, eteti, én roppantul szégyenlem magam a nő miatt.70 Salamon Rácz Tamás71 mérnök, bemutatkozik, fontos igazolványt hoz (semmit sem ér, szerinte még súlyosabb lesz az éhség). Komor Gizi:72 csaknem teljesen ősz, mindenkiben csalódott (Török Sándorban is). Engem várt legjobban (tehát bennem is), hogy átadja Bandi73 kéziratait, ha vele valami történne, mert nem bírja soká. Van még rokonuk (akik élelmét elzárták előle, fogyasztják), őt éheztetik, kifosztják. Nem tudjuk idehívni, nekünk sincs, lencsével kínáljuk. (A szedett vadsóska és nyúlfül kitűnő főzelék.) Közben Marcel Jean74 és felesége – Gizi miatt előbb a rossz lakásba, majd ide, lassanként Gizi is részt vesz a tréfás társalgásban is. Jeanék 70 pengőért esetleg tudnak lisztet. Este is nagy ágyúzás. Jean a németektől tart.

Március 21. szerda

Enyhe összetűzés Fl[óra] és Mirics [között], mert Mirics kimosott egy piszkos cukros zacskót, amelyről Fl[óra] még sok cukrot tudott volna „leáztatni”, majd dezinficiálva (felfőzve) a gyereknek adni. Reggel vad légelhárító tűz a híd környékéről, délelőtt távoli ágyúszó. Egy hét óta madárcsipegés: nyitnikék – hol van E.?75 Zilahy autóval, papírkosárban kenyérliszt, egy kis sós szalonna, lekvár, 30 tojás; könnyezés, nővérét agyonlőtték.76 Később (evés után) [Ferenczy] Sanyi, Hrabovszky János,77 László Bandi78 és kislánya, nem értek már át a hídon, itt alusznak, megyek én is.

Ismét Zilahy és Szentgyörgyi (összeölelkezés), azonnal vinnének. I[llés] B[éla] küldött egy üveg rumot, fél lit[er] bort, dohányt. Majd holnap megyek. Kapunk két személyre kosztot, a hads[ereg] konyháján, lakjunk a Pegazusnál.79 Bibsi Fazekas E[rzsébet]nél lakik.

Gellért [Oszkár], Arday E[rzsébet] levele.

Március 22. csütörtök

Későn alszom el, izgatott állapot. Elindulás Lejtényiékkel a Margitszigeti hídhoz („Manci”).80 Nem lehet átkelni. (Davaj!81) A Ferenc Józsefnél?82 Majdnem a Lánchídnál vagyunk, mikor mondják, hogy szedik sáncmunkára a férfiakat, sőt a nőket is. Egy darabig tovább, aztán [Ferenczy] Sanyi szavára vissza. A hegyen is szednek. Gyűjtünk vadsóskát. Fent: Maricit, a Balassa lányokat elvitték, de elengedték [őket], betelt a létszám, a férfiakat is keresték. Sanyi, János vissza a Zugligetbe. Délután Ikával salátát és nyúlfüvet; alkonyatkor ásás. Rettenetes ágyúzás, légelhárítás.

Március 23. péntek

Gyönyörű tavaszi reggel, pára, nem látni a hídra. Ma kell Zilahynak jönnie. De Bibsit is megvárjuk most már, legfeljebb hétfőn megyünk. Autón Illés Béla és Kárpáti83 a ház előtt, értem jöttek. Rövid séta, Fl[óra] elkészül. Ferenc József-hídon át. Ebéd: Szentgyörgyi, Kassák,84 Gellérttel. Pártban Gerő [Ernő], lejövet Haraszti,85 Kállai [Gyula]. Harasztiékhoz. Szereznek élelmet. Ünnepi vacs[ora] Illésnél, ötvenéves. Szentgyörgyi, Gellért, Kárpáti, Méreiék‚86 orosz katonának beállt munkaszolgálato­sok, néhány orosz. Kaukázusi bor, tea, rum. (Ebéd: rántotta, makaróni, vacs[ora]: kocsonya, disznó­fasírt, disznóhús.) Beszéd.

(Darvas: „Az a fiatalember a nekem szánt élelmet átadta egy idegen kocsisnak, mert az azt mondta, utolér bennünket. Higgyem?”)

Szentgyörgyi elteszi a fánkot. Én a húst és kenyeret is. F[lóra] is. M[inden]ki láthatóan éhezik. Pest pártonkívüli képviselője leszek? A Nemzeti a Tű fokával nyit? Zilahy lakásában lakunk. Gellért is itt alszik ma.

Március 24. szombat

Gellérttel, Kárpátival a Friss Újság felé a Nemzeti Bankhoz. Aranka‚87 Óvári-Papp,88 Judik89 iszonyú soványan, óriás orral. Keviczky90 nincs bent. Beszerző csoportnál 4-5 k[iló] lisztet hétfőre. Friss Újság, Haraszti. Kibékülés Losonczyval91 (veje), csomag nincs. El a Munkácsy Mihály u[tcá]ba (csomag szűken, de tán hetente), aztán Andrássy 134.: hétfőn lesz valami, előbb erélyes, majd szívélyes diák. Haraszti: ebéd. Jókai utca – Somlyó Zsuzsa92 (Klein Elek),93 ebéd már nincs, Teréz k[örú]t 17.: udvar, sötét konyha. Egy-egy tányér paradics[om]. Illéshez nem. Haza, iszonyú fáradtság, deprimáltság – mintha egy kellemetlen idegen városban – úgy indultunk el reggel, kíváncsian. Gellértékhez. Nemzeti előtt Szűcs:94 Major szeretné a Tű fokát, keressem holnap. Oszkár fiai közt – Gizi95 levert. Oroszok kezes magyar nőkkel. Holdsütötte néptelen utcákon át haza – rettenetes fáradtság. (Kis Kodolányi [azt mondta, hogy] Fodor [József kijelentette]: „Németh, Szabó, Kod[olányi] könyvet nem lehet árulni.” Nagy Lajos96 is ezek ellen.)

Március 25. vasárnap

Fl[órá]nak görcsei. Mégis útra kel Gellértékkel, a hátizsákot a hídig viszem. Cs. Szabó, Gecsőné97 (könyvek megvannak), onnan Kandóhoz,98 Kozma Eszterhez.99 Ortutay:100 vállalnom kell az írói elnökséget. Somogyi:101 „Lehetséges Fót, de járjuk inkább a falvakat?” Bárdossy (kollégája: „Magyarosíts Bleierre!”).102 Öt kiló liszt, szalonnát, elküldi. Parasztpárt, Kovács103 kér: írjak levelet a dunántúli béresekhez, lakás nincs. Jókai utcai írói étkező (idő nincs, még fővetlen ételt kérek, kenyeret), onnan Illéshez, Kárpáti. Sanyi, Bibsi, Gellértéknél alszom. (Beszéd Illéssel Moszkváról; követ[?].)

Március 26. hétfő

Gyomorrontás (zsíros disznópörkölt). Élelemért Aréna út,104 20 kg zsákkal végig a városon Fl[órá]val. Katus,105 utána Somogyi Imréhez (Szendrő106). Levelet ad Fótra. Ebéd a művészi konyhán Sanyival. (Még tegnap Kolerits,107 a sodronygyáros: „Csak egy lakatosműhelyem legyen, semmi baj!” (mindenét elvesztette); a házmesterné felpofoztatta magát egy ruhakeféért és egy kendőért. Ebéd I[llés] B[élá]nál, Kárpáti. Gellértéknél. Flóra ma megjött Budáról, mennek Fótra. Palit elfogták a hídnál, de eleresztették.

Március 27. kedd

Döglött kutya (az ablakból nézve) Rákóczi szobra előtt,108 egy ifjú, aki orosz prémsipkával, csizmával, övvel vöröskatonának álcázza magát. Major Tamás nincs bent. A különös változás, ahogy a titkárnők meghallják a nevem (arcom nem ismerik), nyegléből szolga. Bank, Keviczky. Pilászyt109 el akarják küldeni. Káldorral110 (a kiadó fiával) Pilászyról. (Ő csinálta meg, hogy a Bank nem küldött el?) Semmi „szankció”, az se, hogy az előléptetésből egyelőre kivegyék? Keviczky is „megingott” 1938-ban? Fizetés. Felkay111 bámulatos emlékezőtehetsége, betéve tudja a szerződésem pontját (1937, minden második év júniusában előlépés). Oltványinál,112 igen szíves, a régi barátság; [olvashatatlan]? [Szabó] Lőrincről. Fizetés. Sidló.113 Sok mászkálás, kifáradás. Találkozás előbb Pilászynéval, majd Pilászyval: igen meghatott (véleményemet neki is, amit Káldynak:114 örült, én is lehetnék olyan, fejében a mozaik-kövek még nem a rajzon állnak). Keviczky egy szolgánál lakik. (Lenkével115 a kapuban.) Fl[óra] elindult Fótra. Illés–Kárpáti Írószövetség, Nagymező utca (Szabad Szó, versemmel116). Tamási, Gellért, Basch,117 Ortutay: vita az Írószövetség céljáról, én olvasom fel a debreceni tervezetet. Elhoztam fehér zománcvödörben Bárdossytól a lisztet. Vita: ki léphet be. Este Flóra, Bibsi Fótról, Hódi Sándortól.118 A gróf119 kiadja: Nagy Loránt120 csak 400 négyszögöl telkeket juttat. Nem megy. Hódi változása, mikor nevem megtudja, véleménye a németről, oroszról, zsidóról. Este Fl[óra] jó vacsora. Beszeditsék121 megjöttek.

Március 28. szerda

Reggel Baschhoz élelemért: 500 p[engő] értékű Baumgarten segély-élelem. Utána csúnya jelenet (régi idegjáték). [Kihúzva 4 mondat.] Basch tud valamit Tökölön? Majornál a Nemzetiben: előadnák a Tű fokát némi változtatással a végén. Basch és Gellért jelenlétében az Írószövetség alapszabály-tervezete. (Reggel nálunk járt Cs. Szabó: kiásták a könyveit.122) A Nemzeti előtt Cs. Szabó. Kiábrándultság: nem vették be az intézőbizottságba. „Ki ellenezte?” „Ne kövessük a régi rendszert.” „Szóval nem mondod meg.” (Tegnap a kis ügyvéd a Bank pénztára előtt az ezer pengős erőszakos beváltásával.) Illésnél Szentgyörgyi és Zilahy, Kárpáti 1919-es emlékek: a terrorista a siralomházban pörköltet eszik, felesége talpig gyászban mellette.123 A kivégzések Karinthyval és Kosztolányival.124 Fekete. A bort elhozom. Holnap Szüszmanovich-hoz125 a magyar hadifoglyok és internáltak ügyében. (Illés meghallgatni sem akarja Szentgyörgyit, mert ő katona,126 s nem avatkozhat más szerv működésébe.) Kopré127 az utcán, megnősült, a Szabad Szónál van; Boldizsár odavette már Juhász Vilmost,128 Horváth Zoltánt.129 Harasztinál: épp akkor jött a hír, hogy egy igen derék elvtársuk, aki átment, hogy fegyverrel harcoljon a fas[iszták] ellen, az internálási táborban tífuszban meghalt. Némethet be a szövetségbe.130 Szimplon:131 4,60 egy fekete.

Március 29. csütörtök

Szüszmanovichnál Zilahy, Szentgyörgyivel. Ők nem adnak ki összefogdosásra parancsot. A hadifoglyok ügyében a kormány nem elég mozgékony, egyik miniszter se vállalja, hogy rá tartozik. Igazolványt ígér. Az orosz csomagot Zsuzsának.132 Szentgyörgyivel lakásügyben. A városházán felmenet megsimogattam arcom, hogy eléggé sovány vagyok-e még. Kifestett nők a Szimplonban (ahova Gellérték nem jönnek el a megbeszélt találkozóra), kifestett kövérkés nő [olvashatatlan] ruhában arany monogrammal és ötágú csillaggal. Ebéd után a Beznák-klinikán:133 Zilahy, Illés, Ferenczy Béni134 (mindene elpusztult), Erzsi135 (beszéd vele Párizsról), Szentgyörgyi, Rusznyák,136 Karády137 (ő hozza a kávét). Tréfa: Zilahy mint oroszt mutatja be Illést Karádynak. Csomagot ígérnek Thurynak. Vacsora Illésnél, utána séta az esti körúton. Délután vasárnapi hangulat. Fl[óra] megjött. Ika „sütt” két kis süteményt nekem. A hangulat oldódik, csaknem rendes. A front szédületes iramban távolodik.

Március 30. péntek

El a Munkácsy M[ihály] utcába, állítólag hetente van csomag. Gergő úr138 szerint (épp Dombóvárival,139 a volt Főnix-ügynökkel tárgyal) csak tíznaponta. A parasztpártban Kovács [Imrével]: „A lapot140 – mondja – előbb kapóssá kell tenni, aztán térhetünk a lényegre. Ezért van ott Juhász, Horváth Zoltán, Kristóf.”141 Nyolcból négy városi? Vita: csak parasztszármazékok. Miért írtak Rákosi142 homosex[uális] titkáráról143 (most halt meg) mint nagy baloldaliról? Óvatosnak kell lenni, politikusnak. Darvas helyesli kifogásomat. A zsidókérdésről írt cikke miatt névtelen levelek.144

Írói Tanács, Gellért, Kárpáti, Basch. Utóbbi: volna egy gyümölcsös Máriabesnyőn.

Flórával [találkozás] a Trattnernál,145 épp eszik. Kassák, Oltványi, Kállay,146 Illésnél Thury Zsuzsa. Ebéd. Beszéd Sándor Kálmánról.147 El a Beznák-intézetbe. Ferenczyné. Rádióban írói elnöki tanács ülése. Alapszabályok. Hosszú vita, felvegyék-e Némethet. 10 (titkos szavazatból) 5 igen, 3 nem, 2 üres. Ott van Heltai, Kassák, Ortutay (mindenkit becenevén emleget, ellenségét is: Németh Laci). Tisztikar. Ortutay ajánlatára. Elnök én, Schöpflin148 díszelnök, Kárpáti, Gellért, Tamási társelnökök, stb. ([Kovács] Imre mit látott az oroszoknál, nyírségi falu vendéglőjében éjjel beteszik [őt], kályha, hordó az ürüléknek, beszélgetés a szökevényekkel.149)

A kapuban Csuka Árpád:150 megmutatja a Sörszanatóriumot,151 levisz a pincébe, egy szendvics, kis pohár málna. Nem tetszik neki a bosszú, a vérengzés, kommunista volt mindig. Tavaly egész rosszul lett (úgy ment be egy borbélyhoz), amikor egy nyilas rávágott egy hajtott zsidó asszonyra. De most is, amikor egy kis púpos férfi kiszaladt az utca közepére, és egy kulccsal – a dobszóval, bőgővel arra kísért – Murai152 arcába vágott.

[Kovács] Imre: Péterből153 kormányzót, ő a pártelnök. Aztán megmutatja a párthelyiség 28 szobáját.

Március 31. szombat

Kis kocsin, házin, koporsót egy férfi, egy asszony tolja. Dolgozás – igen nehezen – a Baross-kávéházban.154 Ebéd I[llés]nél, Thury Zsuzsa, aztán közben a tavalyi fiatal pap, már kicsit eszelősen. Transzcendens írók körét Szekfűvel,155 Tamásival, velem. Ebéd közben Szabó Zoltán156 és felesége. Az írói szöv[etség] Debrecenben. Beszélgetés a magyarok passzivitásáról, türelméről a németekkel szemben. Erdei157 csügged, a parasztság közömbös, a tisztviselők szabotálnak. Kávé, bor, a kapu előtt kortynyi pálinka. Erős ulcusos fájás.158 Így hazakísérem Thury Zsuzsát, ad szódabikarbónát. Vissza. Fájdalom, dolgozás éjjel 1-ig, az írói kongresszus bevezetője.159

Jegyzetek

1 A Tárogató út 2–4. szám alatt működött a Budai Közigazgatási Kirendeltség 1945. január 15-től 1946. április 10-ig.

2 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány január 4-i rendeletével a nemzeti bizottságokra bízta az önkormányzatok és a közigazgatás újjászervezését. A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. január 21-én alakult Tildy Zoltán elnökletével.

3 1945. január 12-én rohanták le a nyilasok a Maros utca 16. szám alatti zsidó kórházat (Budai Izraelita Szentegylet Gyógyintézet), mely vöröskeresztes menlevél (Schutzpass) alatt működött, de az orvosok menedéket adtak sok bujkálónak is. A magatehetetlen betegeket, ápolóikat és orvosaikat a nyilasok agyonlőtték, és tömegsírba temették.

4 Lukács Kató férje, Lukács László a bori táborban halt meg 1944 nyarán.

5 Azonosítatlan.

6 Azonosítatlan.

7 Azonosítatlan.

8 Anton Ervin és felesége, Mária három gyermekükkel szintén Illyésék szomszédai voltak.

9 Ezen a napon a Némethékkel elindult Püski a következő levelet küldte Illyésnek Békésről: „Kedves Gyula! Tegnapelőtt szerencsésen megérkeztünk s most már a legfrissebb tapasztalatok alapján írhatom, hogy ha úgy alakul a helyzetetek, Ti is lejöhetnétek ide, s bármilyen hosszú időre kitűnő ellátást és nyugalmat tudnék részetekre biztosítani. Arra gondolok ugyanis, hogy esetleg még hosszú hónapokig nem mehettek vissza Tihanyba, s a pesti élet szintén nem rendeződhetik gyorsan. Ha a jelenleg nálad tanyázó rokonságod ott marad a házatokban, azzal se lehet baj. Persze, a politikai szereped megkívánhatja a pesti tartózkodást, de ha ebből a szempontból nézzük is a dolgot, talán még fontosabb volna, ha itt a környéken (Békés, Bihar, Csanád) a legtipikusabb alföldi községeket látogatnád sorba. Szóval ha meggondolod a dolgot, Simándi útján értesíts. Én húsvétig itt maradok. Üdvözöl, Dr. Püski Sándor.” (Illyés-hagyaték)

10  Gellért Oszkár testvérének, Gellért Hugó (1889–1937) műfordítónak orosz származású felesége.

11  A Katonai Akadémia (vagy Petőfi Akadémia) a Hűvösvölgyi út – Riadó utca – Pasaréti út – Hidász utca négyszögben helyezkedett el.

12 Böbe is állapotos volt az ostrom alatt a második gyermekükkel.

13 Dischka Győző (1889–1986) gépészmérnök, a textilipar elismert szakembere. A tárgyalt időszakban a Magyar Posztógyár Rt. vezérigazgatója. Kozmutza Pál Dischkánál volt alkalmazva a korábban már említett pamutgyárban. Illyéséktől nem messze lakott, az Áldás utca 17-ben.

14 Művész, festőművész (oroszul).

15 „Menjünk be!” vagy „Gyerünk be!” (oroszul).

16 Tatay Sándor (1910–1991) író.

17 Szentiványi Kálmán (1921–1996) író, újságíró.

18 Vargyas Lajos (1914–2007) népzenekutató, folklorista.

19 Erdődi Mihály (1899–1962) fotóriporter, újságíró, 1945-től a Nemzeti Parasztpárt tagja.

20 Illyés egykori munkahelyéről van szó, a Phőnix Életbiztosító Társaságról (a mai Apáczai Csere János utcában), ahol 1928 és 1936 között dolgozott.

21 Fazekas Erzsébet (1900–1967), Gerő Ernő (1898–1980) politikus, miniszter felesége.

22 Valószínűleg nem unokahúgról van szó, hanem Fazekas Erzsébet húgáról, Fazekas Anna (1905–1973) költőről.

23 Szabó Lőrinc ezen a napon levelet küldött Kardos Lászlónak, melyben beszámolt arról, hogy „most kilakoltattak (talán két hétre), egy lakhatatlan szomszéd villában didergünk (többek közt Móricz Virággal és Kemény Laciékkal együtt), de megvagyunk.” Napló, levelek, cikkek, 253.

24 Azonosítatlan nevek. Lehetséges, hogy az előbb említett Fazekas Annáról és Ortutayné Kemény Zsuzsáról van szó.

25 A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére jött létre 1945. február 18-án.

26 Azonosítatlan.

27 A Szabad Szó 1899-től működő politikai, társadalmi és közgazdasági lap volt, 1945. március 27-től a Nemzeti Parasztpárt hivatalos lapja lett.

28 A már említett Szabadság híd roncsainál elkészült pontonhíd csak egy héttel később lett átadva, így a Rózsadombról letekintő Illyés ekkor még csak az utómunkálatokat végző orosz katonákat láthatta.

29 Raoul Allier (1862–1939) francia író, teológus, filozófus.

30 Azonosítatlan.

31 Az orosz katonák megszállottan gyűjtötték-rabolták az órákat. Nem lehet tudni, hogy Bibsi milyen képre utalt, de az orosz hadvezetésnek – és a propagandatiszteknek – nagy gondot okoztak a haditudósítók képein látható orosz katonák, mert csuklóikon sokszor 5-6 karóra volt. Áprilisban a berlini Reichstag elfoglalásánál készült képeket például utólag retusálni kellett, mert a zászlót kitűző egyik katona mindkét csuklóján órát viselt.

32 Azonosítatlan.

33 Szent-Györgyi Albert (1893–1986) Nobel-díjas orvos, biokémikus.

34 Niesner Olga, Kozmutza Flóra édesanyjának az unokatestvére és annak férje.

35 Azonosítatlan.

36 Vajda János (1827–1897) költő, hírlapíró, a Kisfaludy Társaság tagja.

37 Az Illyés család még a negyvenes évek elején vett egy 12 holdas földet Klotildligeten (a mai Piliscsabán).

38 Gellért Oszkár felesége, Horváth Gizella.

39 Azonosítatlan.

40 Csécsy Imre (1893–1961) politikus, író.

41 A Palatinus utcában található kastélyról van szó, mely egykoron József királyi főherceg tulajdonában állt.

42 Azonosítatlan.

43 Csécsy Imre lányáról van szó.

44 A mai Móricz Zsigmond körtér.

45 A mai Bajcsy-Zsilinszky út.

46 A mai Szende Pál utca.

47 Zeke Zoltán műfordítóról van szó.

48 Azonosítatlan.

49 Az 1841-ben alapított Athenaeum Kiadóról van szó, melyet végül 1948-ban államosítottak.

50 Illés Béla (1895–1974) író, újságíró.

51 Illyés 1944-ben kiadott műve.

52 Méliusz József (1909–1995) író, költő, műfordító.

53 Azonosítatlan.

54 A Józsefhegyi utcában lakó Kovács családról van szó.

55 Záborszky Nándor (1883–1952) Budafok polgármestere volt 1926 és 1939 között.

56 Az említett Markos–Kövesházi házaspárról van szó.

57 Kövesházi Ágnes édesanyja, Kövesházi Kalmár Elza (1876–1956) szobrász, iparművész.

58 Balázs József rendőrtisztről van szó, aki a II. kerület rendőrkapitánya volt a tárgyalt időszakban.

59 Szabó Lőrinc is említi emlékirataiban, hogy Lukács Kató „mint magábaszálló régi társaságbeli ismerős, később némileg mellém állt”. Vers és valóság, II, 76.

60 Ifj. Kodolányi János (1922–2008) néprajzkutató.

61 Szilágyiék távoli nagynénje.

62 Helyesen: dr. Pilter Sándor belgyógyász, a mai Palánta utca 21-ben lakott.

63 Szombathely csak 1945 márciusának legvégén, Pozsony pedig április 4-én került orosz kézre.

64 Dr. Gellért György (1911–) jogász, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökhelyettese, Gellért Oszkár fia.

65 Azonosítatlan.

66 Azonosítatlan.

67 Azonosítatlan.

68 Alpár Ottó szociológus.

69 Azonosítatlan.

70 Az említett két álom itt ér véget.

71 Salamon-Rácz Tamás (1911–2004) gépészmérnök, a világháború alatt a lengyel menekültek híres segítője.

72 Lengyel Gizella, Komor András felesége.

73 Komor András (1898–1944) író, költő, a Nyugat állandó munkatársa volt. 1944-ben, amikor már ötödször hívták be munkaszolgálatra, feleségével együtt öngyilkos lett. Lengyel Gizella azonban túlélte az öngyilkosságot, de testileg-lelkileg összeomlott férje halála után. Az Illyés-hagyatékban fellelt levelek szerint Illyés és írótársai rendszeres havi pénzösszeggel támogatták az özvegyet.

74 Marcel Jean (1900–1993) francia szürrealista költő, festő, író. A negyvenes években Budapesten élt.

75 Azonosítatlan.

76 Zilahy Lajos húgáról, Ilonáról (özv. Beszedits Istvánnéról) van szó, aki véletlenül – egy házról házra tartó tűzharcba keveredve – vesztette életét az ostrom idején.

77 Azonosítatlan.

78 Azonosítatlan.

79 A Pegazus Filmgyártó és Filmkölcsönző K.F.T. (Erzsébet körút 7.) Zilahy Lajos 1938-ban alapított saját filmvállalata volt. Még ugyanabban az évben itt készült el a Halálos tavasz című film.

80 A Margit híd roncsainál az orosz csapatok először egy cölöpös fahidat építettek, amely Budát és a Margit-szigetet kötötte össze. 1946 májusára pedig elkészültek egy pontonhíddal, mert a korábbi fahidat lerombolta egy jégzajlás. A lakosság mindkét hidat Mancinak nevezte.

81 „Gyerünk!” (oroszul).

82 A mai Szabadság híd.

83 Kárpáti Aurél (1884–1963) kritikus, író, költő.

84 Kassák Lajos (1887–1967) író, költő, képzőművész.

85 Haraszti Sándor (1897–982) újságíró, politikus.

86 Mérei Ferenc (1909–1986) pszichológus és felesége, Molnár Veronika.

87 Azonosítatlan.

88 Dr. Óvári-Papp Zoltán közgazdász.

89 Judik József (1891–1951) pénzügyi és közgazdasági szakember.

90 Keviczky Lóránd gazdasági szakember, Illyés munkatársa és jó barátja. A nyilas hatalomátvétel után a bujkálni kényszerülő Illyés és Németh néhány napig Keviczkyéknél leltek menedéket a Szabadság tér 8-ban.

91 Losonczy Géza (1917–1957) újságíró. Korábban sajtóvitába keveredett Illyéssel a Csizma asztalon című könyve miatt.

92 Somlyó Zsuzsa újságíró.

93 Azonosítatlan.

94 Szűcs László István (1901–1976) dramaturg, író, 1935 és 1949 között a Nemzeti Színház fődramaturgja.

95 Gellért Oszkár felesége, Horváth Gizella.

96 Nagy Lajos (1883–1954) író, publicista.

97 Gecsőné (Ihrig) Erzsébet (1896–1968), az 1945 előtti rádiózás népszerű bemondónője, Cs. Szabó László második felesége.

98 Kandó László (1886–1952) festőművész, 1933-tól a budapesti Képzőművészeti Főiskola rektora és tanára.

99 Kozma Miklós (1884–1941) miniszter özvegye.

100 Ortutay Gyula (1910–1978) író, néprajzkutató, politikus.

101 Somogyi Imre (1902–1947) író, a Nemzeti Parasztpárt egyik alapítója.

102 Bárdossy György (1925–) geológusról van szó. Közeli rokona volt az akkor még Németországban bujkáló Bárdossy László miniszterelnöknek, ezért javasolta a kollégája, hogy változtassa meg a vezetéknevét.

103 Kovács Imre (1913–1980) a két világháború közti népi mozgalom tagja, író, politikus.

104 A mai Dózsa György út.

105 Azonosítatlan.

106 Azonosítatlan.

107 Kollerits Károly gyárigazgató, a Budafoki Villamossági Rt. ügyvezető igazgatója.

108 A Magyar Kommunista Párt székháza és egyéb hivatali helyiségei az Akadémia utca 17-ben és annak környékén voltak. Illyés ezen épületek egyik ablakából kinézve láthatta a Kossuth téren álló Rákóczi-szobrot.

109 Pilászy György (1908–1946) író, költő.

110 Káldor György (1900–1958) újságíró, könyvkiadó fiáról van szó.

111 Azonosítatlan.

112 Dr. Oltványi Ártinger Imre (1893–1963) politikus, miniszter, író, 1945 januárjától július 21-ig a Nemzeti Bank elnöke, majd decembertől 1946 júliusáig ismét.

113 Sidló Ferenc (1882–1954) szobrászművész.

114 Azonosítatlan.

115 Keviczky Lóránd felesége.

116 Illyésnek ezen a napon jelent meg A jog című verse a Szabad Szóban. (1947. március 27., 47/1.)

117 Basch Lóránt (1885–1966) ügyvéd, a Baumgarten Alapítvány jogi kurátora.

118 Hódi Sándor (1900–1964) fóti gazdálkodó. A harmincas években került személyesen kapcsolatba a népi írókkal, meghívására Kovács Imre, Veres Péter és Illyés Gyula részt vett az általa szervezett fóti előadói esteken.

119 A Károlyi család fóti kastélyáról van szó, és Károlyi István (1898–1967) grófról.

120 Azonosítatlan.

121 Valószínűleg a már említett Beszedits–Zilahy házaspár családtagjairól van szó, köztük gyermekükről, ifj. Beszedits István (1913–1987) gyártásvezetőről, aki többet között a Valamit visz a víz című filmben is közreműködött.

122 Cs. Szabó László első nagy könyvtára teljesen elpusztult a budapesti harcokban, e gyűjtemény maradványait próbálták meg kiásni a romok alól.

123 Utalás Illés Béla 1939-ben írt Kárpáti rapszódia című művére.

124 Utalás Karinthy Frigyes Kivégzésem című kabaréjelenetére és Kosztolányi Dezső Kivégzés című versére.

125 Pavel Luknyickij, Magyar napló, Kossuth, Budapest, 1980, 207–208. Zuszmanovics alezredes volt az összekötő tiszt az 1944. december 22-én megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány és a Vörös Hadsereg között. A haditudósító Luknyickij naplójának március 6-i bejegyzésénél említi, hogy találkozott Budapesten Zuszmanovics alezredessel is, aki lelkesen beszámolt az őket támogató magyar baloldali értelmiségről, Gerő Ernőről, Illés Béláról, Major Tamásról, Gobbi Hildáról, Kodály Zoltánról és Lóczy Lajosról.

126 Illés Béla az orosz hadsereg őrnagyaként vett részt Budapest ostromában, majd a háború után alezredesként szerelt le, és az Új Szónak (az orosz hadsereg magyar nyelvű lapjának) lett a főszerkesztője.

127 Kopré József (1919–2000) költő.

128 Juhász Vilmos (1899–1967) kultúrtörténész, író, újságíró.

129 Horváth Zoltán (1900–1967) újságíró.

130 Illyés rengeteg erőfeszítést tett azért, hogy a sokak által támadott Németh Lászlót bevonja az újrainduló irodalmi és közéletbe (Naplójegyzetek, 376–377; 382–383.). Ezen erőfeszítések egyik fő célja az volt, hogy Némethet felvegyék a (később még említésre kerülő) Magyar Írók Szövetségébe. Némethet végül 1945 augusztusának végén valóban felvették a tagok közé. Németh László élete levelekben. 1914–1948, szerk. Németh Ágnes, Mag­vető–Szépirodalmi, Budapest, 1993, 461.

131 A József körút és a Népszínház utca sarkán 1909-től 1949-ig működött a Simplon kávéház.

132 Thury Zsuzsa, Sándor Kálmán (1903–1962) író felesége.

133 Beznák Aladár (1901–1959) élettan-orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja. Nem lehet tudni, hogy Illyés pontosan melyik intézményt említi.

134 Ferenczy Béni (1890–1967) szobrász, éremművész, grafikus.

135 Ferenczy Béni felesége.

136 Rusznyák István (1889–1974) orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, dékán, klinikaigazgató.

137 Karády Katalin (1910–1990) színésznő, énekesnő.

138 Azonosítatlan.

139 Azonosítatlan.

140 A már említett Szabad Szó című napilapot.

141 Kristóf-Krausz Albert (1892–1958) építészmérnök, festőművész, művészeti szakíró, a háború után a Szabad Szó munkatársa.

142 Rákosi Mátyás (1892–1971) politikusról van szó.

143 Schiller Józsefről (?–1945) van szó. Szabad Szó, 1945. március 30., 47/4.

144 Darvas nagy vitát kiváltó cikke Őszinte szó a zsidókérdésben címmel jelent meg a Szabad Nép 1945. március 25-i (a betiltás utáni első) számában.

145 A Petőfi Sándor utca 3. szám alatti étteremről van szó, amelynek földszintjén 1827-ig a Trattner-Károlyi nyomda üzemelt, majd a 19. század közepén az MTA székháza lett. A tárgyalt időszakban már étteremként működött, de az elnevezése a köznyelvben – a nyomdaalapító után – mindvégig Trattner maradt.

146 Kállay Miklós (1885–1955) író, műfordító, kritikus, lapszerkesztő.

147 Sándor Kálmán ekkor még a dachaui koncentrációs tábor foglya volt. Bővebben lásd Horváth I., A holokauszt és Illyés Gyula (most megnyíló) levelesládája, Múlt és Jövő, 2012/2, 32–41.

148 Schöpflin Aladár (1872–1950) műkritikus, irodalomtörténész, író, műfordító.

149 Kovács Imre 1944. december 20-án éjjel átlépte a frontvonalat, hogy érintkezésbe kerüljön a fővárost körbezáró orosz főparancsnoksággal. A terve nem vált be, mert az oroszok kémnek vélték, és – a fentiek szerint egy vendéglőből ideiglenesen kialakított – fogdába vetették. Kalandos körülmények között tudott csak megszökni 1945 februárjában a gödöllői hadifogolytáborból. Ezekről az élményeiről számolt be társainak a fenti sorokban.

150 Azonosítatlan.

151 A Sörszanatórium nevű étterem az Erzsébet körúton, a híres New York kávéház szomszédságában volt.

152 Murai-Metzl Lipót (?–1945) alezredes, a hírhedt nagykátai munkaszolgálatos elosztótábor parancsnoka. A Népbíróság még márciusban halálra ítélte, majd május 1-jén kivégezték.

153 Veres Péter (1897–1970) író, politikus, 1945 és 1949 között a Nemzeti Parasztpárt elnöke, majd honvédelmi miniszter 1947 és 1948 között.

154 A Baross kávéház a József körút és a Baross utca sarkán volt.

155 Szekfű Gyula (1883–1955) történész, publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

156 Szabó Zoltán (1912–1984) Baumgarten-díjas író, publicista, szociográfus.

157 Erdei Ferenc (1910–1971) szociológus, a népi írók csoportjának tagja, politikus, 1945 után többször miniszter.

158 Illyés már többször volt kórházban a visszatérő gyomorfekélye miatt, a betegség élete végéig kínozta.

159 A második világháború után a magyar írók szovjet mintára érdekvédelmi szervezetet hoztak létre, amelynek megalakítását a Magyar Kommunista Párt kezdeményezte. A Magyar Írók Szabad Szervezete 1945 februárjában alakult, de az első hivatalos közgyűlésén, 1945. július 10-én nevét Magyar Írók Szövetségére változtatta. Illyést nyilván felkérték a bevezetés megírására, de ekkor – április elején – még nem tudhatták, hogy csak hónapokkal később kerül sor a közgyűlésre.

A kéziratot Horváth István rendezte sajtó alá.

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben