×

Zsűriexpressz; Jézus éjjeléből

Legéndy Jácint

2012 // 07-08

Zsűriexpressz


őszvers

mint vöröshasú unkák nyüzsögnek
a frissen lehullott levélkék ám kö-
zöttük lapul ragadozóként egy ge-
reblye és fogai szürke megvillantásá-
val a kertet vadásztereppé varázsolja
így a sufnin éledő bádogrigó ze-
néje jelzi négytől hűvösebb idő nyo-
mulhat melyben öröm gyorsvonatra
szökkenve csupán zsűrizni a sín-
pálya menti és mezítlen tölgyek ál-
tal a fülkéig fröcskölt képeket vagy-
is lélekből csodálni ahogy a fák
egy évszak elvont ecsetjeivé válnak

Jézus éjjeléből


gerillavers

jézus éjjeléből rezzenek
fel petúniák vagy nár-
ciszok lövészárkából s
mint őszülő gerillahar-
cos nyakamban enge-
dékeny gitárral a pá-
lyaudvart bámulom így
mögötte csaknem óha-
tatlanul srácok imbo-
lyognak a visszarendelt
ünnepig melyen a forra-
dalom belendülése gya-
nánt ötödször a tévé-
híradó nézettség hiányá-
ban elmarad és irénnek
egy bálnafejszerű lég-
ballont hozok nászaján-
dékba amit zsineggel a
presszó előtti lucfenyő-
höz köthetek így alatta
majd olykor öntudatla-
nul a srácok vasredő-
nyökön csendülő in-
dusztriális zenére hajla-
doznak ugyan markuk-
ból kalasnyikov többé
nem pofázza rafraf s
én pedig íróasztalom-
nál kigombolt selyem-
kabátban mint függő-
leges nyitott koporsó-
ban tanulmányozom
a gébicsek filozófiáját

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben