×

Patt Lenn

vásári komédia, 2. felvonás

Zalán Tibor

2010 // 02
2. FELVONÁS

1. jelenet

Genyó Egon szatócsboltja. Genyó egy jeges tömlőt szorongat a homlokán, támolyog és nyavalyog. A taláros kéz most is be-benyúl beszélgetés közben, és hol Genyó, hol Staller nyom bele egy marék ezrest.

GENYÓ          Rossz időket élünk,
rossz csillagok járnak,
rossz az ég felettünk.
Nem arattunk ott,
ahol vetettünk.
Mindenki csal, mindenki lop,
minden trágya rajtam kifog.
Mocskos Patt és kibaszott Lenn,
hét bőröndöm veszett ebben,
teli volt mind ezresekkel,
ezt soha nem feledem el.
A sok kófic röhög rajtunk,
ingatlanbizniszben hajtunk,
azon sem sokat nyerünk már,
ördög farka tömi a szánk.
Vesztes maradsz, akárhogy csalsz!
Itt a juhász is, a bitang,
példaként, ez a dög Staller,
pótkeréken lyukat saller.
Miket művelt! Hihetetlen.
Az is gyilkol minden téren.
Birkáival szétfosatta
stadionom az a marha.
Csúszkált játékos és bíró,
UEFA-, FIFA-felíró,
akkora a büntetésem,
nem lesz hozzá elég pénzem.
Ráadásul panamázik
ott, ahol én panamázom.
Egy ideje fosztogat már,
saját szakállára zabrál.
Ügynökömmé kineveztem,
csalásokba bevezettem,
mit ad isten, egyszer látom,
alig van már ingatlanom.
Lába kelt a fél Andrássy
útnak, s ő csak magyaráz, ki
kellett venni innen oda,
s közben… hipp-hopp… most nincs nyoma.
Eddig tűrtem, most kiállok,
igaz jogrendért kiáltok,
bíró elé hurcoltatom,
istenuccse, lecsukatom.
Ott majd ő fos, nem a birkák,
amikor a kicsi cellát
megszállják a kéjre éhes
egyéb börtöntöltelékek.

Staller lép be, szűrben, subában, éppen olyan, mint a század eleji népszínművek pusztai szereplői. Genyó, amikor meglátja, egyik kezébe kést ragad, a másikkal előkapja a már ismert hatalmas stukkert.

STALLER       Aggyon isten, főnök, estét,
valakik a lelköm basszák.
Mindönféle nyomozó
tapoggya le a mezőm.
GENYÓ          Ide mered dugni pofád,
hogy érjen szapora…
STALLER (belevág)
Nohát,
hogy veri az indulattya,
mié’ gyüvök, tán tudhassa.
Feladatomat elláttam,
stadionnyát jó’ gondoztam.
Igaz, a füvet nem vágtam,
hanem birkákkal ötettem.
Egyenletes vót a pálya
füve, irigy is vót rája
az a FIFA mög az UEF,
szabada’maztatnom köllett.
Akkor ütött bé a bibi,
mikó a birkáim, hihi,
küszködlöttek egy kevéssel,
mondhatnyi, hogy hasmönéssel.
GENYÓ          Ne magyarázz, hitvány pára,
mert rávágok a pofádra!

Mivel ehelyett hol a kést emeli, hol a pisztolyt, Staller taktikát vált.

STALLER       Esk’szöm, így vót, isten lássa
lelkömet, ha máskétt vóna.
Addig apró bogyó, kavics
jellemözte a juhkakit.
Aprócska vót, alig bármi,
fűben mög se löhet látni.
De most frecsegő nagy tócsák
födezték a bájos pályát.
Csúszik azon embör, állat,
talpán senki mög nem á’hat.
Látta vóa, mi rögöhés
fogadta azt a sok esést,
amit műve’tek a foson,
emlögetve vót sok rokon,
főleg a magáé, Genyó,
népszerűsége egyre nyő.

Genyó kergetni kezdi, Staller menekül előle, s mintha a pálya fosán csúszkálnának, hol az egyik, hol a másik esik el. Hol az egyik, hol a másik ül az épp földön fekvő hátára. Mindig az van fölül, aki épp beszél.

GENYÓ          Elképzelem, mi lehetett…
elképzeli, mi pénz nekem?
STALLER       Annak nem pé’z, akinek van
külön stége mindön bankba’!
GENYÓ          Minden bankban? Volt, de most nincs,
eltékozolódott a kincs,
amit rád bíztam, te csaló,
rég a bitófára való!
Hová tűnt az ingatlanom,
mit rád bíztam egy rossz napon?
STALLER       Mindönt röndese’ könyve’tem,
kiiksze’tem, beiksze’tem,
mer’ hogy írni nem tanultam,
eddig is csak ikszet tuttam.
Ide töttem, oda töttem,
ide töttek, oda töttek,
aztá’ mire észrevöttem,
bé sehova nem möhettem.
Pedig szép a Bandi utca,
sok szép ótó suhan rajta.
GENYÓ          Te suhansz a bíróságra,
feljelentés méltó tárgya,
tetőtől talpig juhtrágya.
Lecsukatlak miccenésre,
mindent visszafizetésre,
minden vagyon elkobzásra,
akasztásra, megkínzásra!
STALLER       Amit mond, az mind rágalom,
amit tettem, azt vállalom,
de biza visszajelentöm,
hogy jogtalan ócskál engöm.

Véget ér az üldözéses-eséses játék. Staller hátrál,
Genyó fenyegetőn követi.

GENYÓ (késsel)
Kifelé, mert kettélőlek,
(pisztollyal)
nagykésemmel kibelezlek,
miskárollak, aprítalak,
hentesáruként eladlak.
STALLER       Mit rázza itt úgy az öklit?
Tuggya tán, hogy mitől fosik
eccerre az a sok birka?
S hová tűnik el egy ucca?
GENYÓ          Mindent megtudunk majd hamar,
ha a jogrend jól megvakar.
Dalolni fogsz, kismadaram,
s visszaadod a vagyonom.
STALLER DALA
Ez a jogrend csupa lyuk,
ami nincs, azt megóggyuk,
ami van, azt e’lopjuk.
Nem csukat le, nem bi’ony,
nem ok rá egy stadion.
Nem ok rá egy eltűnt ucca,
keresse mög, aki tudja!
A jogrend útvesztőjében
e’veszik mind, aki vétlen,
s nem tudja már, hogy ő vádol-
e, vagy ippeg ő a vádlott.
Eccerű juhász vagyok csak,
Staller Mihály, kivénhödt kan,
de eszöm van, lyukat máshol
keresek, s én föltalálom,
nem mint a sok kúrós jampec.
A’se baj, ha kis bőtön lesz
végül, fontos, hogy a pénzek
nyomára ne akaggyanak!2. jelenet

Patték háza. Lenn a lábát hintáztatja, Patt a hat bőrönd tetején ül.

PATT  Most, hogy teli vagyunk pénzzel,
ráadásul én még ésszel
is, galambom, nincs mit tenni,
mint nagyon boldognak lenni.
LENN Az örömünk nem lesz hosszú,
hamarosan jő a bosszú.
Ne gondold, hogy Genyó hagyja,
hogy pénzét más bitorolja.
PATT  Nem bitorlás, csupán üzlet,
megkülönböztet kettőnket,
hogy bár ő is nagy gazember,
nagyobb vagyok én, s kegyetlen.

Megverik az ajtót. Patt ijedten ugrik le a bőröndök
tetejéről, eldugdossa őket, és reszketve bámul
az ajtó felé.

PATT  Kijavítom saját magam,
nem vagyok nagy, s jól beszartam
én ebben a pillanatban,
kegyetlenül megijedtem.
Mert ha Genyó jő be ide,
szétszaggat minket izibe’.
LENN Feküdj le, majd én megnézem,
ki az, és ha úgy szükséges,
le is hajlok, fogom bokám,
így mentem meg a jó uram.
PATT  Szuka egy nő, most, hogy a pénz
fölveti a ház elejét,
egyből édes uram lettem,
majd széthull a szerelemben.

Lenn az ajtóhoz megy, hallgatóznék, de Staller váratlanul ismét eldördül kint, amitől a nő ijedtében hanyatt esik.

STALLER       Irgumburgum, burgumirgim,
van itthó, se vagy itthó nincs
senki, én a híres-nevös
disznófülű Patt keresöm.
LENN Ki dörömböl boltozatján
az égnek, hallatszik hozzánk,
ki mondja, hogy uram füle
szőrös, mint a disznó fara.
STALLER       Staller juhász, amúgy pásztor,
összekevő’tem má’ pá’szor
eztet kettőt, nem is értem,
mi is lönnék végű, kérem!
LENN Mit akar itt Keller Kaller,
az ajtónkon mit dörömböl?
STALLER       Azt halóttam, hogy ez a Patt
prótákor, vagy mi birkafasz.
Engem kéne mögvédeni,
a börtöntő mögme’teni.
Mer’ a dolog csöpp se móka,
kőne most egy sunyi róka.
LENN Az uram már nem praktiker,
mert egy kicsi börtönben telt
idő miatt jól elvonták
tőle a talár sok gondját.
STALLER       Kár, mer’ ahogy hallom, órjás
nagy genny ez a Patt úr-sporttárs.
Nem ösme’ semmilyen e’vet,
az igazság nála a’vadt
tej vagy túró, avagy vaj.
Attó’ tartok, nagy a baj.
LENN Keressen más segítséget,
mással hajtson igazságot.
STALLER       Kár, mer’ pízem mint a pelyva,
úgy szórom, akár egy selyma
a gyönyört a kuplerjába’.
Nem kő píz, gyüttem hijába.

Patt felpattan tetszhalálából, ellöki a hallgatózó Lennt.

PATT  Megőrültél, elment eszed?
Szegény urad tönkreteszed?
Pénzt hozna, te meg elhajtod?
Hogy utálom én a fajtád!
Feleség-e, jaj, az ilyen,
mindegy, dollár, júró vagy jen,
ide vele, értem dolgom,
majd elleszek Staller dolgán.
LENN Annyi pénzünk, mint a kalács-
ban a mák, s te újabb csalás-
on töröd a hülye fejed!
Megint lecsuknak, te fajan-
kó, de akkor ontom beled
ki, s a lábad be nem teszed
ide. Most hát jól gondold meg,
szélhámoskodnál-e te még!
PATT  Pár év óta nem praktikus
a prókátori praktika
nekem, de most itt az idő,
Patt leszek ismét, a dicső.

Beengedi a juhászt. Méregetik egymást.

STALLER       Azt gondótam, szebb embör,
csupa ragya, csupa szőr.
PATT  Ez lenne a sült galamb,
kicsit rágós, s szemtelen.
STALLER       Maga Patt úr?
PATT                          Stallár juhász?
STALLER       Staller, kérem.
PATT                          Legyen. Nos hát,
mi lenne a fizetségem?
STALLER       Möglesz. Tuggya, mire kérem?
PATT  Én, mielőtt meghallgatom,
tisztesen tájékoztatom,
hét bőrönd ezres a bérem,
a per után nyomban kérem.
STALLER       Neköm nem sok. Hét? Jó, leggyön!
Össze nem veszünk egy legyön.
PATT Adja elő, mi járatban,
ügye nem lesz megoldatlan.
STALLER       Van egy gazdám, neve Genyó,
Igen… Ögen? Egon?
PATT                                    De jó,
megint lépen a madárka.
Mit is mondott, ki gazdája?
STALLER       Genyó meg plussz, van még neve,
férfiembör, az a neme.
PATT  Térjünk rá a problémára,
nem érdekel nénikéje.
STALLER       Nénikém? Nem! Na, neköm
problémám kettő leszön.
Egy, hogy meccs vót, nemzötkezi,
mint szpodszor azt ő kezeli.
Én a füvet nem nyírtam le,
sok szép birkám legelte le.
A meccs előtt hasmenés
birkáimnak jól belőtt.
Széthígatták mind a pályát,
lefútták a BL-gálát
csuszkálás miatt a a bírók,
nemzetközi gengsztörerők.
Megbüntették a gazdámat,
engöm peröl most az állat.
PATT  Sajátságos történet,
egyet se félj, megvédlek.
Bár a juh egy buta állat,
agyban veri a gazdádat.
Miben marasztalna még el
Genyó Egon, sorold szépen.
STALLER       Van egy ingatlanpanamja,
Bandi nagy út, azon rajta
házak vannak, veszi sorba,
üzletelni szolga dolga,
az rám bízva volt eddig, és
most se ház, se posztó, se péz.
PATT  Mi volt itt a panama?
Hadd tudja meg hamar a,
majd örül a kamara,
lebukik a szamara.
STALLER       Olcsón veszi, drágán adja,
a lakókat elriassza
azza’, hogy kínait s négert
pár hónapra lakni bérel
egy lakásba, ötöt-hatot
– egy rakásba…
Menekül is a ház népe,
esik a lakás értéke,
fillérekért ő megkapja,
hadszáz százallékal adja
tovább.
PATT  Jaj, most ez itt kiről beszél,
a módszer már rég az enyém,
akár a fél Andrássy út,
ha ez rájött, nem lesz kiút.
Zsarol? Ahhoz elég buta.
Próbálkozik? Elég kuka.
Az egész ügy igen kaka.
Lenn, idejössz, gyere, mama,
ki kell mennem pillanatra,
ez az úr addig a gazda,
lásd el minden földi jóval,
ám ne szerecsendióval.

Erős kacsingatások közben látványosan kivonul.
Lenn Staller elé áll, kihívóan nézi, majd megfordul, megfogja a bokáját, felhúzza a szoknyáját.

STALLER Jaj, istenem, e’ső bőrönd,
nagyobb ez, mint fönt a kőrönd
Pestvárosba’, ez mit akar,
fa’kam körül meg mit kever?
LENN Uram, használjuk ki, hogy nincs
itt az uram, a rézkilincs
ajtócskámhoz kezében van,
mutassa meg, mekkora kan!
STALLER       Hát így men ez itt Kocsányba?
Hogy az prótákornak fránya
feleseggét is tölteni
kell, hogy gyüjjön megvédeni?
Az én szerszám régen szarszám,
ha akarnám, se nem bírnám,
rég nem bírom se a birkám,
fabatkát sem ér már bőrkém.
LENN Minő kudarc, minő blama,
itt a világ legjobb fara,
s most, hogy parlagon marada,
belésajdul kétharmada.
STALLER       Nem kő kiskögyednek ina,
rég nem érdeköl a póni,
amit meg kell lovagóni,
hét bőrönddel be kő érni
kendtöknek, ha már töketlen
az ügyfél. No, köll, vagy nem kell?

Patt előrohan, fenékbe billenti Lennt, és rázogatni kezdi Staller kezét.

PATT  Ez a szuka folyton tüzel,
kimozdulok, máris közel
homlokomhoz a két nagy szarv,
s hátuljához egy-két nagy szerv.
Megbocsásson, tisztes Saller,
megköttetett, úgy mehet el
innen, nyugodt lehet abban,
nyerve pere irgalmatlan.
STALLER       Mit kő tennem bíróságon,
azt mongya meg, s békén hagyom.
PATT  Törvény előtt prejudikálnak,
interrogálnak, inkvizálnak,
bankvizálnak, lepisálnak,
justus mordizul szétmutálnak.
STALLER       Könyergöm én mindön szöntre,
egy értelmös szó ha lönne
ebbe’ a sok zagyvaságba’,
mit az agyam főfoghatna.
PATT  Magyarul: összezavarnak,
nyakadra kötelet fonnak.
STALLER       Jaj, ezt tudom, de mit tögyek,
hogy megússzam a kötelet?

Patt töpreng egy keveset, majd úgy adja elő mondókáját, mint az ügyvédek a tárgyalóteremben.

PATT  Tegyen majd úgy, mint a juhok,
a bíró így lesz nagy tulok!
Bármit kérdez, csak bégessen,
mint birkája kint a réten.
Bármit kérnek, könyörögnek,
ennyit mond: „bee”, semmit többet!
Egyebeket én megoldom,
hisz a védés az én gondom.
STALLER       Ha kell, akár megnémulok,
nagyon elijeszt a hurok.
Most akkor én el is megyek,
hét bőröndöt telitömök.

Staller elmegy. Patt táncol örömében, a még mindig földön ücsörgő Lenn a fejét ingatja.

LENN Bolond ember, a hurokba
a te nyakad kerül holnap.
Rájönnek a turpisságra,
indulsz vissza a dutyiba.
PATT  Nem túl fortélyos a dolog,
a fejed hiába inog.
Sok beszédnek sok az alja,
bolondgombának nincs alja.
Ügyes prókátor úgy csavar,
minden fejben támad zavar.
Elhazudja a csillagot
fejed fölül, bár ott ragyog.
Lefizetem az ügyvédjét,
kerülje a törvényhozást
holnap, Genyó védő nélkül
buktázik, hogy belekékül.

Lenn föláll, összekapaszkodnak, együtt táncolnak,
ugrabugrálnak a színen.

EGYÜTT
Mert a jogrend csupa lyuk,
ami nincs, azt megoldjuk,
ami van, azt ellopjuk!

3. jelenet

Bírósági tárgyalóterem. A bíró az asztalánál bóbiskol. Patt belép. Illedelmesen leveszi a kalapját. Körüljárja a bírót, hümmög. Azután hangosan ráköszön.

PATT  Bíró uram, jó napot és
jó tárgyalást, ítélkezést!
Hogy szolgál az egészsége?
Jól néz ki az urasága…

A bíró felriad. Előbb bambán, azután mérgesen pislog az álmát megzavaróra.

BÍRÓ   Ki maga, és itt mit akar?
E pörben valamit kavar?
PATT  Csak egyszerű érdeklődő,
egy érdeklődéssel bíró,
bíróműködést csodáló,
csodás bírót megcsodáló.
BÍRÓ   Jól pörög a beszélője,
üljön le, s maradjon csöndbe’.

Patt leül. Genyó lélekszakadva jön, Patt az arcába húzza a kalapját.

BÍRÓ   Maga ki? És itt mit akar?
E pörben ön majd mit kever?
GENYÓ          Felperes, ha megengedi,
aki a türelmét kéri.
Nem jött meg még az ügyvédem,
és sajnos, utol sem érem.

Pattot rázza a nevetés, de egy hang sem jön ki a torkán.

BÍRÓ   Kérem, nekem nincs türelmem,
ezt a pert máris elkezdem.
Adja elő a felperét,
mondja bátran, kire pirít.
GENYÓ          Volt nekem egy stadionom,
meg egy megbízott gondnokom,
annak volt egy nyáj birkája,
a füvemet lelegelte.
BÍRÓ   Tehát a per tárgya lehet
tiltott helyen juh-legelet?
GENYÓ          Legeld te le a lyukamat!
BÍRÓ   Mit mondott?
GENYÓ                                 Ó, semmit, uram!
Tárgya az lesz, mit szeretne,
a lényeg, hogy az a beste
juhász menjen a börtönbe,
még jobb lenne kivégezve!
BÍRÓ   Tiltott helyen juh-legelet
min-mum felfüggesztett lehet.
GENYÓ          S ha a tanúm bizonyítja,
hogy szándékos indítéka
volt a birkahágó dögnek,
hogy a füvem tegye tönkre?
BÍRÓ   Kérem be a tanúját,
keltse fel a gyanúmat!

Genyó kiszalad, és visszatér az első tanúval.
(Valamennyi tanú Lenn, álruhában,
de jól felismerhetően.)

BÍRÓ   Esküszik, hogy… menjünk tovább,
röviden… jó… rendben… tovább…
1. TANÚ         Még nem szóttam semmi. Úgy vót,
hogy az ügy. Az szándékos vót.
Az ügy szándékos. Vót kérem
most. Már szóttam ennyit. Tudok.

A tanú kitántorog.

BÍRÓ   Azt gondolom, komoly érvek
hangzottak el. Ezért, kérem,
akár már tíz évet adok,
s felfüggesztést sem javaslok.
GENYÓ          Még egy tanút hívhatnék-e,
más szempontok érdekébe’.
BÍRÓ   Hívhat, hívhat, de csak egyet,
le kell szednem még a meggyet
otthon ma, s a feleségem,
hogyha kések, nagyon éles.

Genyó kiszalad a második tanújáért.

BÍRÓ   Példás erény a türelem…
Befejezte? Megköszönöm…
2. TANÚ         Birga gerge gyöp-gyöp-gyöp,
füvön pött meg csöpp meg csöpp.
Csip-csup-csóka, vak-faraty,
Csusz-pasz-fütty és firga-fatty!
BÍRÓ   Vezessék el. Tíz évet kap…
Ja, ez tanú… Így malheur! Püff.
Plusz tíz év még a másiknak!
GENYÓ          Összesen harminc – meg hat.

Patt hirtelen megélénkül.

PATT  Bíró úr, az igazságot
szolgálja, és igazságos,
így hát kérem, hallgasson meg
engem is ebben az ügyben.
GENYÓ (félre)
Ördög-pokol, ha ez nem Patt!
Vajh ide az égből pottyant?
PATT  Igazsághoz az tartozik,
ez az úr itt panamázik,
ingatlankod, rendetlenked,
és mindenkit rendre átver.
Rasszista eszközök által
lakásokhoz jut, s nem átall
kínai zsoldost és négert
magyar vére ellen bérel-
ni, hogy becstelen fogással
jutni vagyoni előnyhöz.
Közben mérgezett bőrönddel
végez minden rendes lénnyel.
GENYÓ          Ez az ember csaló, féreg,
hétbőröndnyi pénzem ellop.
BÍRÓ   Ellopta vagy lelegelte
füvét, nem megy ez sem egyre.
GENYÓ          A füvemet elrabolta,
bőröndömet lelegelte…
Ej, mit mondok nagy mérgembe’,
pont fordítva… Szégyellem, de…
BÍRÓ   Hogy jön a fű a bőröndhöz?
PATT  Mint a lakás a Köröndhöz!
GENYÓ          Hát ehhez meg mi közödköz?
BÍRÓ   Kezd a fejem zavarodni,
több irányba csavarodni.
GENYÓ          Egy hónapja megkeresett,
egy bőröndöt elkunyerált.
BÍRÓ   Aztán lelegelte füvét,
amit a bőröndbe bezárt.
PATT  Bíró úr, legalább látja,
miféle ember gyalázza
a másikat törvény előtt.
GENYÓ          Hasad a föld lábam alatt.
Bíró úr, én követelem,
adja vissza hét bőröndöm.
BÍRÓ   Én a maga bőröndjeit?
De kérem, ez nagyon rossz vicc.
GENYÓ          Nem maga, hanem e másik.
BÍRÓ   Aki folyton füvet eszik,
stadionját lelegeli.
GENYÓ          Megbolondul az ember itt.
BÍRÓ   Ne a fejét tapogassa,
térjünk vissza stadionra,
mi van azzal a franc fűvel?
GENYÓ          Mi van a hét telt bőrönddel?
BÍRÓ   Most akkor mit legelt az al-
peres, legyen tiszta a pör.
Ki látott már bőröndöket
legelni egy stadionban?
GENYÓ          Nem ott legelt, hanem nálam.
PATT  Előbb még a stadionban!
Ez úrban itt nagy zavar van.
Hallgassa meg a tanúmat,
s mérlegelje érveimet.
BÍRÓ   Küldje be, de szedje lábát,
feleségem főz ma kását,
babot is, hogy durrantgassak,
holdas égre fölpuffogjak.

Patt kiszalad a tanúért. Harmadik tanú bejön,
elegánsabb, mint az eddigiek, látszik rajta, hogy pesti.

BÍRÓ   Szorosan a tárgyra térjen,
mert különben lecsukatom!
3. TANÚ         Tíz kicsi kínai, tíz kicsi néger
az Andrássy úton egyszerre lépdel.
Genyó Egon megbízása,
hogy a magyar híját lássa.
Rettenetes tíz kínai,
tíz rettenetesen néger
az Andrássy úton lépdel,
aszfalt rendül, merre járnak –
adnak a magyar hiánynak!
BÍRÓ   Beszéljen kicsit érthetőbben,
mi ez a kínai,
mi ez a néger?
Ez rettenetes, kérem.
3. TANÚ         Tíz kicsi kínai, tíz kicsi néger
egy lakásban, bérleményben
ellakik, és elüldözi
az őslakót, lakás nekik
kell, hogy Genyó Egon üzlet-
ember kellőn üzekedjen.
Lényeg az idő szamara:
ez itt egy lakáspanama.
GENYÓ          Hiszen ez most rettenetes,
nem vagyok már a felperes,
vádlott lettem, gazember Patt,
mindent énellenem forgat.
BÍRÓ   Genyó Egon, húsz évnél tart…

Genyó a bíróhoz megy, és a kezét telitömi pénzzel.

GENYÓ          Ne keverje itt már a szart,
egész évben én pénzeltem!
BÍRÓ   A helyére, pimasz ember!

Genyó csalódottan kullog vissza a helyére.

GENYÓ          Hívjuk már be, na, legalább
meghallgatni azt a juhászt…
BÍRÓ   Aki bőröndjét legelte,
stadionját tönkretette.
Nem bánom, jöhet a juhász,
ámde legyen rövid, kaját
készít otthon feleségem,
legyen kellő falóságom
elérhető valóságom.

Bejön Staller, szerényen mosolyog.

BÍRÓ   Ellened vád van felhozva,
valld be most igaz hitedre,
mi igaz és mi nem abból,
mit állít e lakás-nagyker.
Igaz-e, hogy lelegelted
füvét, s ezzel tönkretetted?
STALLER       Bee!
BÍRÓ   Nem jól hallok, ide gyere,
most mondd újra!
STALLER                                     Bee! Bee!
BÍRÓ   Beszélj szépen, ördögfattya,
mert már vár rád lenn a fogda!
A bőröndöt megetted-e?
STALLER       Bee! Bee! Bee! Bee!
BÍRÓ   Gúnyolod a bíróságot?
Hát ilyet meg már ki látott?
Térj magadhoz, szólj izibe’!
STALLER       Bee! Bee! Bee! Bee!
BÍRÓ   Bíróságon vagy, s nem ólban,
vádlott vagy éppen egy pörben.
Érdeked a jog ereje…
STALLER       Bee! Bee! Bee! Bee!
BÍRÓ   Engem gúnyolsz? Most meglakolsz!
PATT  Bíró úr, e szegény akolt
ismer csak, és amikor szól,
az ő nyelvükön tud szólni,
nem is tud máshogy beszélni.
GENYÓ          Átkozott egy praktika, mi
e pörben ellenem folyik.
Hadd mondjak el végig mindent,
amiken keresztülmentem!
BÍRÓ   Mondja hát, de unom nagyon,
győzzön meg, vagy abbahagyom!
GENYÓ DALA
Kicsaltak tőlem egy bőrönd
ezrest, és még hatot bánok.
Azazhogy juhok a gyepem
széjjelfosták egy reggelen.
Kicsit megkever e sok baj,
beszédemben ezért nincs báj.
Megkértem, hogy gyepem rendbe
tartsa, nyáját ráengedte.
Ígérte, hogy az egy helyett
hónap múlva kapok hetet.
Zavaros így, én is érzem,
az a fontos, hogy én értem.
Kezdem újra, világosan,
mi mikor és mi és hogyan.
Egy hónapja a boltomba
bejött, pénzt kért, és a dolga
az volt, hogy a stadionban
füvem mindig legyen rendben.
Azonkívül megbízása
volt néhány házeladásra.
Vételre is! Bíztam benne!
Hét bőröndöm hova tette?
Ígért azonkívül libát,
bort, whiskyt és jó vacsorát,
de azután összefosta
stadionom, tönkretette
füvemet és hét bőröndöm,
lakásokat a Köröndön,
BL-meccsemet lefújták,
a pénzemet is megfújták.
Példás büntetés rovását
ki, e kettő becsukását
követelem, kérem szépen,
s a hét bőröndömet kérem!

A bíró zavarodottan veri a saját fejét, felugrik, leül.

BÍRÓ   Rettentő, mily szóáradat,
összehord itt hetet-havat.
Juhok, bőrönd, Körönd, liba,
most kit küldjek a dutyiba?
A tárgyallást berekesztem,
igazságra vágyik testem,
leveszem a köpenyömet,
megiszom a nagyfröccsömat.
Melynek összetétele oly’
fínom, mint a magyar való.
Két rész whisky, egy rész szikvíz,
nem lesz ettől nagyobb a kvíz.
Tud itt valaki angolul?
A bíróság most kivonul.

A bíró kimegy. Patt odahajol a juhászhoz.
Lenn ezalatt a kergült Genyót „vigasztalja”.

PATT  Térjünk a tárgyra!
Hol a hét bőrönd?
STALLER       Beee!
PATT  Hét bőröndöm adod-e?
STALLER       Beee!
PATT  A per nyerve, tudod-e!
STALLER       Beee!
PATT  Ne játssz velem,
mert szétverem fejedet!
STALLER       Beee!
PATT  Engem nem fogsz
átverni, te
féregnyúlvány…
STALLER       Beee!
PATT  Azt akarod,
rendőrt hívjak?
Hívjak rendőrt?
STALLER       Beee!
PATT  Lefogatlak,
lecsukatlak,
megfőzetlek,
szétvagdallak…
STALLER       Akkor se lösz hét bőröndje,
beee!
A bíróság úgyis felmönt,
beee!
Tanujja meg, hogy egy juhászt
egy prótákor kis mitugrász
sose ver át!
Beee!

Elbéget az elképedt Patt mellett.

PATT  Ezt a leckét megtanultam,
egy életre megjegyeztem.
Átverték a nagy átverőt,
aki átvágta a Genyót.
De legalább prókátorként
pert nyerek egy bégetőért,
beee!
Csapdádba most magad estél,
szegény Patt, most nagyot szoptál,
mindegy, ülj, és mosolyogjál,
van még bőrönd, s nagy az ország!


4. jelenet

A bíró érkezik. Bágyadtan ordibál, hogy felhívja magára a figyelmet.

BÍRÓ   Tud itt valaki angolul?
A bíróság bevonul.
Álljanak fel, kalap le,
ítélet lesz hirdetve!

Váratlanul megcsörren mobiltelefonja a talár alatt.
Megmerevedik, néhányszor hagyja csöngeni, azután előkapja a masinát, a füléhez szorítja. Mélyen hallgat, időnként beleigenezik a beszélőbe. A többiek feszülten figyelik. Amikor befejezi a telefonálást, vigyázzba
vágja magát.

BÍRÓ   Most jött a hír: kineveztek
köztársasági elnöknek.
Rögvest el is megyek ország-
járó körútra, mint akár
Mátyás kir’, az igazságos,
elnöknek így egészséges.
Mielőtt azonban mennék,
egy-két bejelentést tennék.
Jogkörömbe tartozó az,
hogy egy újabb kormányt adjak
népemnek, a birkanyájnak,
akik innentől elbánnak
velük, ahogy minden rendes
kormánynak ezt tenni kell. Lesz
kormányfőm, na, vajh ki legyen,
legyen, mondjuk, Prosztó Egon.
Mert a Genyó név egy ilyen
prosztra mégis kicsit furcsa.
Mivel büntetlen előé-
leted van, most gyere elő,
ám csak később mondd el dalod.
Patt úr pénzügyekben jártas,
kapsz egy tárcát, ám a szájad
tartsad csukva, ahogy bukszád,
hiszen itt egy kurva ország,
mit lenyúlhatsz, te kis kópé,
pénzügyminiszternek lóvé
annyi jár, amennyit elvesz,
kezdd kidolgozni a terved.
Lenn asszony, ki derék némber,
Brüsszelbe megy, s szende képpel
kirendeltségünket vezet –
ilyet meg csak egy nő tehet.
Saller Mihály, derék szolgám,
neked már nem jut az ország-
ból egy alma sem, de jutott
eszembe, hogy stadionok
fölött fogsz majd rendelkezni,
birkákat fogsz ott etetni
bő friss fűvel, egyéb árut
úgysem bír már pénztárcájuk.
Tiéd a Puskás-stadion,
és a többi ilyen porond.
Most pedig hivatali es-
kü következik, mert így ez
szokás minden intelligens
társadalomban, ahol rend
és nyugalom uralkodik,
legfőképpen őrültködik.
Nincs tanulság, hazamenni,
és ne tessenek töprengni
igazságról, egészségről,
sem nem még a tisztességről,
csak csupán, hogy mi a birka
kötelessége s a dolga!

(Vezénylő mozdulatot tesz.)

MIND Ez az ország csupa lyuk,
de mi majd jól megdugjuk!

(Újabb vezénylő mozdulatot tesz. Gyerekek és részeg lakodalmasok szokása szerint, vonatosdit mímelve,
a „Mint a mókus fenn a fán” kezdetű népdalt énekelve levonulnak a közönség közé, és az oldalak mentén
ordítanak egy darabig. Azután elszivárognak,
mintegy a felelősség elől.)Szerző ezúton mond köszönetet Merő Bélának, a darab rendezőjének, aki számtalan tanácsával és ötletével elrendetlenkedte a darabot, és a békéscsabai Jókai Színház művészeinek, akik színpadra csetlették-botlották és fejből végigkáromkodták ezt a sok sületlenséget Egervárott, 2009 júniusában.

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben