×

A XXI. század költői

Czakó Gábor

2008 // 05
Kedves Petőfi Sanyi, kerek százhatvanegy éve azt tetszettél megállapítani, hogy

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül: a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.

Előre hát mind, aki költő – ne nevettessél, Sanyi öcsém! Éppoly komikusnak tetszel lenni, mint Prométheusz barát a tűzlopásával. Mi már a posztmodernben diszkózunk: nem Isten és nem a művészet, hanem a tudomány és a sajtó oszlatja el a lelkek homályát, amúgy pedig egyszerűen fölkapcsoljuk a villanyt. Manapság – meg ne orrolj az őszinte szóért – se nép, se lángoszlop, sőt Petőfi költő se nincsen. Nyisd ki a legújabb szakmunkát, a Magyar Irodalom Történeteit, abban P. S.-tárgyban csak egy porhadt életrajzi váz olvasható, műveinek húsa nélkül. Ki tetszettél punnyadni a megreformált magyar irodalomtudomány látköréből, megérdemelted, mert az új korszak álláspontja szerint csúf megélhetési költő valál. No, az oktatásban sincs helye a költeményeidnek, hiszen az említett háromkötetes reformszakiratot egyenest a jövendő tanárok tudós tanítói írták-szerkesztették. Nem kétséges, hogy a tanárjelölteket ugyanúgy levizsgáztatják majd belőle – hiányodból! –, mint a dialektikus materializmusból. Vigasztalódj – ha ez neked orvosság –, mert a te sorsodra jutottak mindazok a szaktársaid, akik komolyan vették föntebbi költeményed intelmeit, s népük-hazájuk, mi több, az emberiség gondjait is nyakukba vették, s netán bele is szőtték műveikbe. Nemcsak ők „hulltanak” ki a szakma rostáján, hanem a Pilinszky-féle metafizikai ihletésű kartársaid is, mert Isten megtapasztalása és az idevágó élmények művészi hírlelése ezentúl tilos. Süllyesztőbe kerültek továbbá azok a huncut versész szakik, akiknek örökké a babájukon járt az eszük meg a tolluk. Az égi és földi szerelem idejétmúlt, viszont a káromlás és pornó haladó. Hogy ezeket Isten ihleti-e, Erósz vagy valaki más, most ne firtassuk.

Ha beleolvasol a Magyar Irodalom Történeteibe, öcsém, megtudhatod, hogy az író művével együtt piaci tényező lett. Piac istennő – a sajtószabadság nemtőjének mostohaanyja – pedig azokat vonja szilikontól dús kebelére, akik szerint már megállhatunk, mert itten / Az ígéretnek földe van. Maga a csudaszép világelfogyasztói társadalom. A milliók ugyan nap hevében, éhen-szomjan / Kétségbeesve tengenek. Mi több, kihalni készülnek, a Föld rájuk roskadni, a légkör fölforrni, de a sorsproblémákról csitt! Ne zavarjuk a dance macabre-ot! Istennőnknél kizárólag azok a kollégáid kebelképesek, akik könnyelműen fognak a húrok pengetésihez, s még csak nem is a saját fájdalmukat-örömüket dalolják, hanem azt, ami az ő, mármint a szent Piac kéjnő erogén zónáit ingerli. És e tájakat a tudomány jelöli ki. Vedd eszedbe, Sanyi, hogy ezután az irodalomítészek nem az írók-költők műveit búvárolják. Ez reakciós dolog. A posztmodern irodalomtudomány tárgymentessé vált, akár dicső elődje; balkézi, de vér szerinti atyja, a tudományos szocializmus. A szakalkalmazottak föladata a műterméstől független ideológiasablonok koholása. A múzsák csókos szeretői firkálhatnak, amit akarnak, a művészetipari fegyőrök addig „nem látnak” sem verset, sem regényt, sőt képet és oratóriumot sem, amíg elméletet nem ismernek róla. Homlokpuszit tőlük kell kérni. Ha az elmélet illik az ő ideológiájuk sablonjába, akkor a mintájára kisütött mű is az ítész tekintete elé somfordálhat. Ha megkapja a járlatlevelet, akkor mehet a tankönyvbe, a világpiacra. Oda bizony! Lásd be, hogy ez mily hatalmas előrelépés a szocialista realizmushoz képest! A szocreál hivatalos bélyegzője – lásd még: szennyfolt, a Vadállat jele – legföljebb a KGST-be eresztette be a törekvőket.

Az ily módon szabványosított-engedélyezett – ISO! – mű alakú nyomtatványok ezek után szabadon profitorientálódhatnak az irodalmi export-importban. Természetesen a sznobok jól megvásárolják, és éppen annyira olvassák őket, mint a villamosított fogkeféjüket. Hivatali idejükön kívül persze a tudós bírálók sem gyönyörködnek mennybemenesztettjeikben. Bolondok volnának, hisz pajkostársaik, az egészségügyi, gazdasági, oktatási és egyéb reformerek sem önmagukon és családjukon próbálják ki ötleteiket.

Pályázat

Az „Életem legfontosabb értéke” pályázat eredményhirdetése

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs novemberi száma

Bővebben

A lapszám letöltése pdf-ben