×

Nyilatkozatok

2007 // 01
Nyilatkozat

A Magyar Írószövetség nemzeti elkötelezettségétől vezetve, íróelődeinek szellemében a következő nyilatkozatot teszi:

Élesen elítéljük a miniszterelnök, a kormány és a koalíciót alkotó pártok hazug szavait és tetteit. A nyelv, a kultúra, az erkölcsi értékek módszeres és cinikus rombolásának vagyunk tanúi és elszenvedői. Az országnak nemcsak a gazdasága, hanem szellemi és erkölcsi léte is veszélybe került, amihez a kultúra és a média munkásainak nem kis része is hozzájárult. Csak a társadalomnak az igazmondás szellemében való összefogásában reménykedhetünk. Magunk is ilyen társadalmat kívánunk szolgálni.

Budapest, 2006. október 16.


A Magyar Írószövetség Választmánya

A Magyar Írószövetség ünnepi közgyűlésének nyilatkozata

A magyar szabadság napján, október 23-i nemzeti ünnepünkön Budapest belvárosában – a Kossuth Lajos téren és másutt – útelzáró torlaszok, rohamrendőrök sorfalai vártak a főváros lakóira.

Az MTI tudósítása szerint brutális rendőri közbeavatkozások emlékeztették arra a tüntetőket, hogy milyen napra virradt Magyarország.

A Magyar Írószövetség ünnepi közgyűlése mély megdöbbenéssel fogadja a városból érkező híreket.

Tiltakozunk. Követeljük a rendőri erőszak azonnali beszüntetését. Követeljük a túlkapások kivizsgálását, a felelősök felelősségre vonását.

Budapest, 2006. október 23. 15 óra
Az ünnepi közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Nyilatkozatot.

A szabad szellemű kultúra védelmében

A magyar társadalmat veszélyérzet járja át, mégis, a kultúra eddigi és most fenyegető veszteségeire kevés figyelem jut, mintha nem a kultúra volna magyar és ember voltunk eredendő biztosítéka. Ki más emelhetné fel szavát ez ellen, ha nem mi magunk, művészek, írók, értelmiségiek? Különösen olyan helyzetben, amikor az erre hivatott érdekvédelmi testületek maguk is a puszta fennmaradásukért küzdenek, mint például a vegetálás szintje alá süllyesztett Magyar Írószövetség. Meglehet, az Írószövetség fuldoklása csak egy a magyar kulturális élet kiáltó visszásságai közül, de jelentőségét az ellene irányuló sajtókampányok is bizonyítják. E politikai tartalmú kampányok láthatólag igazolni szándékoznak a költségvetési támogatás megcsonkítását, megvonását, azaz az írók társadalmi felelősségét hagyományosan vállaló testület lassú felmorzsolását. A szövetség elnöke, Kalász Márton saját személyében is célpontja lett a támadásoknak, az alantas rágalmaknak, amelyeknek méltatlanságát mindenki átérezheti, aki ismeri életművének, munkásságának szellemét. Nyilatkozatunkkal a vele való szolidaritást kívánjuk kifejezni, és tiltakozásunkat a magyar kultúra teljes intézményrendszerének rejtett és nyílt sorvasztása ellen.

Czakó Gábor, Csoóri Sándor, dr. Harmati Béla, dr. Herczegh Géza, dr. Lovas Rezső, Dubrovay László, Fekete György, Finta József, Gerzson Pál, Görömbei András, Jókai Anna, Makovecz Imre, Molnár Edit, Nagy Gáspár, Németh Ágnes, Polgár Rózsa, Rékasy Levente, Sára Sándor, Simonffy Márta, Tornai József, Veress Sándor László.

2006. december 13.
Kiegészítés korábbi nyilatkozatainkhoz

A Magyar Írószövetség Választmányának 2006. október 16-án és az Ünnepi Közgyűlés október 23-án közzétett nyilatkozatai miatt több bírálat jelent meg, amelyek rendre elmosták azt a tényt, hogy ezek az állásfoglalások a szövetség jelenlegi vezető testületeinek a véleményét közölték a nyilvánossággal, és nem kívánták elhitetni, hogy az egész tagság nevében fogalmazódtak – az erre utaló bírálók és kilépők hivatkozása tehát alaptalan. Másfelől pedig egyes publicisták a szövetség elnökét, Kalász Mártont vették célba, személyében is támadták a nyilatkozatok miatt – ez is igaztalan ferdítés. A nyilatkozatokat az Írószövetség vezető testületei egyhangú szavazással fogadták el, s ezért minden felelősségben osztoznak Kalász Mártonnal.

Ezúttal név szerint:

Ács Margit, Ágh István, Albert Gábor, Alexa Károly, Ambrus Lajos, Bertha Zoltán, Deák László, Farkas Árpád, Ferenczes István, György Attila, Karátson Gábor, Király Zoltán, Kis Pintér Imre, Kiss Benedek, Kocsis István, Kovács István, L. Simon László, Láng Gusztáv, Lászlóffy Aladár, Marsall László, Mezey Katalin, Monostori Imre, Oláh János, Prágai Tamás, Sarusi Mihály, Sebeők János, Serfőző Simon, Sturm László, Szakolczay Lajos, Szentmátoni János, Szörényi László, Tamás Menyhért, Temesi Ferenc, Tóth Éva, Vári Fábián László, Vasy Géza, Vathy Zsuzsa, Zsille Gábor.

2006. december 13.

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben