×

Zsebtolvaj a villamoson; Mikor keresztülsietett a várótermen

Payer Imre

2005 // 08
Zsebtolvaj a villamoson

A járásán érezni lehetett.
Kissé terpeszben, enyhén előredőlve.
Taposta a lépéseket.
Valamilyen jeges és sötétszürke körbe

vonta a figyelmet. Örvényt kavart. Közeledett.
Az a tompa állati tekintet… Nem lát,
vagy csak ezt látja, szűk-sötét teret, kamrát,
hol csupán rángás és ernyedett

reflexek honolnak, itt, a megértésen túl.
Jobb karjára vetette ázott
kabátját. Már-már kotorászott

egy kézitáskában. Most is látom. Lát.
Lehull a kabát. Leszáll a szerelvényről. Át-
oson a tiloson. A forgalom felzajdul.



Mikor keresztülsietett a várótermen

Mikor keresztülsietett a váró-
termen, akkor egy nő szemébe ötlött.
Ruháskupacként, tunyamozdulatlan
terült el. Punnyadt szuszugás, szelídség
– más… inkább harmadnaposan feküdt ott.
…Mosoly, rutinból. Reagál a nő is.
Fejével int, és jön a nő az állomáshoz.
Két perc se, máris beledugja nyelvét
a szájba. Fürge s valahogy hegyes a
női nyelv. Gyíkocska, ügyes és pontos.
Mint a tömény ital, melegít körözve.
Két perc maradt a vonatindulásig.
Elengedi, és – Szia, édes. Aztán
vigyázz magadra – teszi hozzá óvón
a nő. (Miért mondja? Nem ismer…) Már csak
féloldalról látta, hogy imbolyogva
ment vissza, ő meg a vonathoz indul.
A vágányoknál visszatekint. Egy férfi
áll és nézi a peronon. Előbb is
feltűnt, ült szemben velük, és figyelte
a nőt, mohón és mereven, de nem szólt.
És most is bámul mereven, de már őt.
Hájas hím gorilla – ahogy felordít.
Egy mélységből felszakadó üvöltés.
A húsos ujjak a magasba szúrnak,
szempár kigúvad. De csak ennyi, mert az
ő háta mögött most az egyik vonatból
sűrű gőzfelhő csap ki, eltörli a férfi
képét… S telnek évtizedek. S emlékszik.
Gyilkos vágyú és irigy, impotens ki-
áltás a dolgokban, ügyekben, szóban.
A „munka” s a mit-tudom-én világban.
Ennyi lenne? Ennyi lennék én is?
Punnyadó nőstények, irigy vének és
hajlottas hátú, osonó hímek. Ennyi?
Formátlam ösztön s zajok elkeverve – végig?
Huzat. Indulási meg érkezési oldal.
Üvöltésfoszlány kicsapódó gőzzel
oszol el az örök esetlegesben –

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben