×

Római bohózat
Woody Allen: Rómának szeretettel
Mészáros Csaba 2012.10.03

Miért nem New York, miért Európa? Hiszen New York, a Nagy Alma volt és való­színű­leg marad is az igazi sze­relem Woody Allen életében. Manhattan és ő egy össze­forrott házas­pár, s nem is lehet igazán megálla­pítani, hogy ki adott kinek többet. Woody megta­nította más­képp nézni a Nagy Almát, és azt is tudjuk, hogy Manhattan Gershwin zené­jére zeng igazán a vásznon.
Tovább

Drága Havanna!
Havanna, szeretlek
Tímár Dalma 2012.10.03

Élőben még nem láttalak, de bármikor hallok felőled, fel­pezsdül a vérem, örömöm­ben táncra per­dülök, és lélekben újjá­születek! Nem érdekel, ki mit beszél rólad, szeretlek!
Tovább

Haute couture – Jézus a kifutón
Darvasi László: Vándorló sírok
Miklya Anna 2012.10.01

Darvasi sem filozófiát, sem evan­géliu­mot nem kíván teremteni. Szereplői töké­letes manö­kenek: feladatuk végig­vonulni a vakító, elemző, minden hibájukat és gesz­tusukat meg­mutató reflektor­fényben, az olvasó dolga pedig, hogy alapo­san megfigyelje minden porci­kájukat, a töké­letes­ségüket, hogy szépen veszik-e a for­dulót. Tessék csak vissza­fojtani a léleg­zetet, vajon meg­botla­nak-e, és ha igen, hol, hogyan, hányszor.
Tovább

Alternatív gótika
Evanescence: Evanescence
Fejes János 2012.10.01

Amint kiderült, hogy az USA fénye­sebb napokat is megélt, egy­koron talán első­számú alter­natív rock­bandája, az Evanescence új albumra készült, a hír azon­nal meg­osztotta a könnyű­zene ez irányára fogé­konyakat. Tavaly ősszel jelent meg az album, a vita pedig azóta is zajlik, hogy mit is lehet kezdeni vele.
Tovább

Családias erőszak
John Hillcoat: Fékezhetetlen
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.01

Magasan hajlongó fű, vastag fák, füs­tölgő kémények, földút, pár faházból álló tele­pülés. Nyeke­regve, rázkódva érkező kocsi, benne kalapos, öltönyös úr, kezében méretes gép­fegyvert tart az ég felé, bajsza alatt kajánul mosolyog. A fegy­veres huncutul kacsint a rejtőz­ködő fiúnak, majd sebesen tovább­hajt fekete kocsijával. Egy kis hegedű­szó, country­zene, éneklés, zizegő termé­szet, alko­holos üveg, csend. Ez a gengszter­világ, jó napot!
Tovább

Hol a papírzsebkendő?
Milagros Mumenthaler: Nyitott ajtók, ablakok
Tímár Dalma 2012.09.27

A Nyitott ajtók, ablakok egy nagyon is szeret­hető, komoly és való­ságos mozi. Keser­édes hangulat ide vagy oda, a közel száz perc után is szívesen ottragad az ember lánya a terem bársony­székében. Elgondol­kodik, mi is történt való­jában, meg­nézné újból a filmet, hogy jobban meg­értse ezt a furcsa hármast. Az ember lánya, igen, mert ez mégis­csak egy „lányos” film.
Tovább

Nem ismerek magamra!
Sylvie Testud: Valaki más élete
Tímár Dalma 2012.09.23

Mit tennénk, ha egyszer úgy ébred­nénk fel, nem emlék­szünk életünk nagy részére? Ha nem tudnánk fel­idézni az asztal­nál ülő gyer­meket, aki apá­nak vagy anyá­nak szólít minket? Ha nem jutna eszünkbe, hogyan építet­tük fel éle­tünket, pályán­kat? Amikor nem em­lékez­nénk arra, hogy kik is vagyunk való­jában?
Tovább

Habkönnyű háború
Warren Adler: A rózsák háborúja
Rédai Gergely 2012.09.23

Adler története egy férfi és egy nő közös élet­útját beszéli el, a mesés idilltől indulva a teljes káoszig. Bár mély­lélek­tani kalan­dozásnak aligha nevez­hető a mű, a totális vég­letek között bejárt út nemcsak a meghök­kentő átfor­dulás meredek lépcső­fokait rajzolja elénk, de a kiinduló­pontként szolgáló „amerikai álom­ban” élő tipi­zált férfi és nő kapcso­latának üres­ségét is érzé­kelteti.
Tovább

„Én nejem, én férjem, én kutyám!”
Frédéric Beigbeder: A szerelem három évig tart
Tímár Dalma 2012.09.23

„Teljesen mindegy, mikor és hogyan találod meg az Igazit, mennyire vagytok boldogok, s készülődtök-e már a házas­ságra, szerel­metek úgyis csak három évig fog tartani” – mondja ezt a tapasz­talt Marc Marronnier „a nyár legjobb romantikus vígjáté­kában.”
Tovább

Rohangáló gondolatok
Tony Gilroy: A Bourne-hagyaték
Szövényi-Lux Balázs 2012.09.23

A körmönfont trilógia akkor kapott valódi lendü­letet (a második résszel), mikor a ren­dezői székbe bizo­nyos Paul Green­grass ugrott be, feszült­séget és karfa­szoron­gató hangu­latot hozva magával. Az új Bourne-filmnél, vagyis immár a ne­gyedik darabnál Tony Gilroy úgy érezte, eljött az idő, hogy saját kezébe vegye a teljes irányí­tást, és maga ren­dezze meg papír­jaiból a filmet. Talán nem kellett volna.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben