×

Nosztalgia; Egyetemes könyörgés; Három változat

Nyilas Atilla

2002 // 05

Nosztalgia


Oroszhon


(Részlet Gogol Holt lelkek című művéből,
Devecseriné Guthi Erzsébet fordításában)

„Oroszhon! Vajon nem úgy száguldasz te is,
mint a sebes, utolérhetetlen trojka? Nyomodban
porzik az út, dübörögnek a hidak, mindent
elhagysz, minden mögötted marad! Lenyűgözve,
ámulva áll a szemlélő Istennek e csodája előtt:
nem villám ez, amely cikázva fut le az égen?


Mit jelent ez a félelmetes sebesség? S milyen
ismeretlen erő van e sosem látott paripákban?
S ó, a paripák, a paripák! micsoda paripák:

talán vihar fészkel a sörényetekben? Talán
minden porcikátok csupa fül? Mihelyt meghallják
felülről az ismerős dalt, egyszerre nekidűlnek

ércszügyükkel a hámnak, patáikkal szinte
nem is érintik a földet, egyetlen vonallá nyúlva
repülnek a levegőben, repülnek, mintha isteni

ihlet szállta volna meg őket!… Oroszhon! Oroszhon!
hová repülsz? Felelj! De Oroszország nem felel.
Gyönyörűen szól a csengő, széllé változik és süvölta darabokra hasított levegő, minden, ami csak a
világon van, elmarad mögötte, és sanda tekintettel
tér ki útjából a többi nép, a többi ország.”

A muzsik


(Montázs Turgenyev Fogadó az országúton című kisregénye alapján,
Hima Gabriella fordításából)

Mint a mókus, amely épp az orrát tisztogatja, mikor
nyílvesszővel célozzák meg, az ember nem sejti előre
saját szerencsétlenségét: bátran megy a jégen,
mígnem az hirtelen beszakad alatta.
Aki melegedni akar, füstjét is szenvedje. Az évek
elrepültek fölöttem, ideje lelki üdvösségemmel
törődnöm. Maga az Úr világosított meg. Lám, én,
vén bolond, fiatal menyecskével


akartam kedvemre éldegélni… Nem, öreg cimbora,
előbb imádkozz, homlokoddal érintsd a földet, tűrj
és böjtölj, zarándokolj Kijevbe, aztán ahová Isten
elsegít. Mindenüvé, ahol csak

ájtatos orosz emberek összesereglenek: Szent Szergiosz
ereklyetartójához, a Fehér Partokhoz, az Opta kolostorba,
a távoli Bálámba, széltében-hosszában járd a világot
komótos, de szakadatlan lépteiddel.(Lizaveta Prohorovna beszélgetései során gyakran
emlegette Akimot, és azt bizonygatta, hogy mióta
megismerte jobbágya jellemvonásait, megtanulta
tisztelni az orosz muzsikot.)

Egyetemes könyörgés


Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
kérünk Téged, hallgass meg minket.
Szenteltessék meg a Te neved,
kérünk Téged, hallgass meg minket.


Jöjjön el a Te országod!
Kérünk Téged, hallgass meg minket.

Legyen meg a Te akaratod,
miképpen mennyben, úgy a földön is.

Ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól,
míg reménykedve várjuk a feltámadást,

az eljövendő örök életet.

Hölgyem, nem voltam méltó,
és hajlékomba jöttél –

dicsőség Neked, Istenünk,
hallgasd meg könyörgésünket!

Jöjj el újra, dicsőségben,
kérünk Téged, hallgass meg minket,

és szerelmünknek ne legyen vége.Íme, hitünk szent titka.

Három változat


„Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot”.

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én egy lépést se tettem érte.

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte.

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben