Zene

Tenorverseny Desdemonáért

Beszámoló Milánóból
Burkus Boglárka
2015. július 31. péntek

Július közepén ebben az évadban harmad­szor adták elő Rossini Otello című három­felvo­násos operáját igazán kima­gasló sze­replő­gárdá­val a milánói Teatro alla Scalá­ban. A nagy sikerhez hozzá­járultak a berlini Staats­oper énekesei is – az olasz és a német színház kopro­duk­cióját lát­hatták és hall­hatták mind­azok, akik elláto­gattak a híres opera­házba ezen a meleg nyári estén.

Zene

Láthatatlan világot láthatóvá tenni

Beszélgetés Balázs Zoltánnal és Rozmán Lajossal
Jónás Ágnes
2015. július 13. hétfő

Sáry László Remek hang a futko­sásban című, Weöres Sándor versén ala­puló kis­ope­ráját szín­padra alkal­mazni nem könnyű feladat. A Maladype Színház és a Qaartsiluni Ensemble tagjai azonban nem ijedtek meg a kihí­vástól: a zene- és szín­ház­művé­szet ritka együtt­állá­sát kínálják a Nem­zet­közi Bartók Feszti­válon, július 15-én a szom­bat­helyi Weöres Sán­dor Szín­házban.

Zene

Találkozási pontok a jazzben

Jü: Jü Meets Møster
Theisz Gábor
2015. július 9. csütörtök

A Jü, a magyar kísérleti jazz-rock trió tavaly ősszel jelen­tette meg egy angol lemez­kiadó­nál első nagy­leme­zét, a Jü Meets Møstert. A nem­zet­közi szín­téren számos pozitív kriti­kával illették az albu­mot, érde­mes meg­nézni hazai szem­mel is, mit is hozott létre a formá­ció egy norvég szaxo­fonos­sal együtt­működve.

Zene

„Úristen, ott a nevünk a plakáton!”

Beszélgetés a Margaret Island tagjaival
Jónás Ágnes
2015. július 8. szerda

Peron Music-, Hangfoglaló-, Az év zenei felfedezettje-díj – a Margaret Island röpke két év alatt ezeket zsebelte be. A nemsokára új albummal debütáló zenekar idén minden jelentős zenei fesztiválon fellép, ráadásul első lemezük sem várat már magára sokáig.

Zene

Lenin a boncasztalon

Vivaldi-bemutató az Operaházban
Péter Zoltán
2015. július 6. hétfő

Az évad végének nagy feladat­ként ismét egy 18. szá­zadi ope­rát tűzött műso­rára a Magyar Állami Opera­ház: Anto­nio Vivaldi Farnace című darab­ját. A remekbe szabott zenei meg­való­sítás azon­ban fele­másra sike­rült rende­zéssel társult.

Zene

És elindult a lavina…

Interjú Lindsey Stirling amerikai hegedűvirtuózzal és táncossal
Schranez Rebeka
2015. június 25. csütörtök

Lindsey tehetségére az Americas Got Talenten figyel­tek fel. Több műfaj­ban is játszik, a hip­hopon át a komoly­zenéig. Saját szerze­mények mellett feldol­gozá­sokat is készít. Mond­hatni, hogy Liszt Ferenc mun­kás­sága inspi­rálta őt, hogy hege­dülni kezdjen. Klip­jeivel, elő­adá­sával mindig heves érzelmi reak­ciókat vált ki a közön­ségből.